Rozsah služeb pro pacienty bude zachován a rozšířen

lékaři, nemocnice, chodba

Nemocnice jako obecně prospěšná společnost už podle názoru vedení města Vimperk své místo pozbyla i proto, že je složité její zapojení z hlediska vývoje celého zdravotnictví.

Město bez akcií

„Naším cílem je zřídit akciovou společnost, kde bude město zastoupeno v dozorčí radě dvěma zástupci a chod společnosti bude kontrolovat přes nájemní smlouvu na dvacet pět let na budovy,“ informoval starosta Pavel Dvořák s tím, že město nebude vlastníkem akcií a stoprocentním vlastníkem bude silný investor.

V této souvislosti bylo na zastupitelstvu zmíněno jméno společnosti Yale Medical Consulting. Ta má ovšem jen připravit vše potřebné pro převzetí Nemocnice Vimperk, o. p. s. nově vznikající akciovou společností Bohemia Hospitals, a. s.

Ta by měla nejpozději od února letošního roku převzít také veškeré závazky Nemocnice. S tím, že legislativní kolečko chvíli potrvá, počítá i vimperská radnice.

„Do prvního února se to zcela jistě nestihne. Přesto od tohoto data začne fungovat akciová společnost, která bude činit veškeré potřebné kroky. Vysoutěžení smluv a přeregistrace bude trvat zhruba další dva měsíce. Po tu dobu bude ještě částečná součinnost s obecně prospěšnou společností. O její další existenci po této době už neuvažujeme,“ potvrdil starosta Dvořák.

Včetně pohledávek

Přestože hospodářský výsledek Nemocnice je v současné době a za současného vedení vyrovnaný, stále zůstávají několikamilionové resty z minula. Také to by měl vyřešit vstup strategického partnera a přechod na akciovou společnost.

Podmínka pro vznik akciové společnosti a převzetí nemocnice novým investorem zahrnuje totiž i převzetí veškerých pohledávek. Podle Pavla Dvořáka se to týká také čtyřmilionové půjčky, kterou před nedávnem poskytla nemocnici obec Modrava.

„Platí to kompletně o všech pohledávkách. Tedy také v případě pohledávky Sanatoria Javorník. Město nemocnici pomohlo odkoupením pohledávky ve výši 4,7 milionu korun a i tento závazek nemocnice vůči městu bude součástí převzetí všech závazků strategickým partnerem,“ ubezpečil Dvořák.

Protože v minulosti bylo jakékoli jednání kolem nemocnice poměrně dramatické, dalo se očekávat, že tomu tak bude znovu. O to více překvapilo, že i ti největší kritici tentokrát podpořili navržené usnesení a jednomyslně podpořili záměr přeměny na akciovou společnost.

Podle starosty to bylo i díky politickým jednáním napříč všemi stranami a sdruženími v zastupitelstvu. „Toto jednání se vedlo zhruba čtyři měsíce. Jednali jsme individuálně se zastupiteli, podle klubů a v rámci uzavřeného semináře zastupitelů,“ potvrdil Dvořák.

Stejně, jako byli o zvažovaném kroku informováni političtí reprezentanti města, uskutečnilo se setkání také se zaměstnanci nemocnice.

„Ještě před konáním zastupitelstva se na vyžádání zaměstnanců nemocnice představila prostřednictvím svých zástupců společnost Yale Medical Consulting. Pokud můžeme mluvit za vedení města, náš dojem byl pozitivní. Zástupci společnosti hovořili naprosto otevřeně o všem,“ dodal starosta.

Nájem na 25 let

Kvůli nutným investicím, které nezbytně bude muset nový partner do zařízení vložit, byla stanovena i delší nájemní smlouva na areál. Ta je na období pětadvaceti let, pokud jde o provozované budovy, a její výše činí 1,2 milionu korun ročně. Jejich vlastníkem ale i nadále zůstává město Vimperk.

„Na začátku jsme řekli, že musí nová akciová společnost provést akce investičního charakteru zčásti okamžitě, zčásti pak ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Prvotně se to bude týkat oprav střechy a tepelného hospodářství, dokončení rekonstrukce třetího patra a výtah. Bude smluvně zajištěno, že tyto investice půjdou za novým provozovatelem. Prostředky z nájmu pak město bude zpětně investovat do budov v jeho vlastnictví. U dalších investic se chceme spolu s akciovou společností ucházet o finanční podporu v rámci grantů a dotačních titulů,“ vysvětlil dále Dvořák s tím, že podobný model si město odzkoušelo před časem již v rámci změny provozovatele tepelného hospodářství.

Pokud se týká bližšího představení nové firmy, zůstává radnice opatrná. „Pokud nebude vše realizováno, jistotu nemáte nikdy. Po podpisu smluv představíme novou firmu, do té doby nebudeme na základě dohody zveřejňovat žádné další informace,“ sdělil starosta.

Ohodnoťte tento článek!