Rudolf a Stefanie mění postupně svou image

Benešovskou nemocnici netrápí nedostatek sester, ale lékařů. Nabízejí se zájemci až ze Slovenska, ale město pro ně nemá byty… V nemocnici Rudolfa a Stefanie probíhají rozsáhlé personální změny, které, jak nám řekl ředitel nemocnice Pavel Drábek, směřují jednak k omlazení kolektivu, ale především ke zvýšení nejen odborné, ale i etické kvality ošetřujícího personálu…

„Naprosto jednoznačně je to kvůli zvýšení kvality tohoto zařízení. Dostali jsme se na černou listinu díky medializaci oné nešťastné kauzy, která strhla veřejnost někdy i k neoprávněné kritice této nemocnice. Nemůžeme to smazat jinak, než že přístup k pacientům i kvalitu práce vylepšíme.“ Nemocnice Rudolfa & Stefanie netrpí nedostatkem zdravotních sester – osud jiných nemocničních zařízení, která musejí kvůli nedostatku zdravotních sester zavírat některá oddělení, jí nehrozí. Stačí průběžně stav sester doplňovat z absolventek benešovské Střední zdravotní školy a to i přesto, že jen nepatrná část z nich je ochotna vykonávat svou profesi. Dlouhodobý nedostatek sester na mnoha místech má mnohdy za následek přehlížení jejich pracovních nedostatků. „Někdy mají dobré představy, i když trochu idealistické, ale může se stát, že zapadnou do kolektivu, který má zajetou určitou rutinu a ony se pak zařadí do té denní šedi. I to se může stát, ale v principu jsem se zdravotními sestrami velice v tomto zařízení spokojen. Na jejich práci bych základní nedostatky neviděl. Nás spíše trápí nedostatek lékařů. Je to celostátní problém, který vyplynul z nového zákoníku práce. Stavy pracovníků se musely zvýšit, aby se jeho normy naplnily. Výsledkem je to, že kvalifikovaní pracovníci na trhu nejsou. Soudě podle inzerce ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz, stále ještě nám velké množství kvalifikovaných sil odsává Praha. Po okresních špitálech takový hlad není,“ posteskl si Drábek. Dostává nabídky od slovenských lékařů. Jejich uplatnění však brzdí nedostatek bytů. „Na posledním jednání starostů jsme tuto otázku otevřeli. Našli se starostové z blízkých obcí, kteří jsou ochotni nám pomoct, ale zatím nemáme přespolní lékaře kde ubytovat. Od Benešova jsem zatím získal pouze jeden byt, a to je málo.“

ALENA VLČKOVÁ, Benešovský deník, 1.6.2001

Ohodnoťte tento článek!