Rušení odborných oddělení v českých nemocnicích

nemocnice, značka

Odkaz na včerejší pořad České televize Máte slovo a jeho přepis. Hosty Michaely Jílkové byli Pavel Horák, David Rath, Jan Pirk, Tomáš Sláma a Jan Jedlička.

Pořad máte slovo najdete ZDE.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Zcela lehce se může stát, že dostanete třeba oční, kožní, infekční nemoc zralou na nemocnici, jenomže tato odborná oddělení už ve vaší nemocnici nenajdete. Dokonce může zmizet u vás celá malá nemocnice. Protože zdravotní pojišťovny ve veřejném zájmu vypoví všem nemocnicím smlouvy. Co potom bude s námi pacienty, diskutovat budou ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Hejtman Středočeského kraje a stínový ministr zdravotnictví České strany sociálně demokratické.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Přednosta kardiocentra IKEM.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ředitel nemocnice v Turnově.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A za vás veřejnost znepokojená zaměstnankyně malé nemocnice a obyvatelka menšího města, která má strach, že právě pojišťovny připraví stovky lidí o práci a občané to budou mít do nemocnic nesmyslně daleko.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Hezký večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do Rádia Impuls.

posluchač


Samozřejmě, že lůžka budou chybět tak, jako budou chybět kryty civilní ochrany pro případ ekologické nebo živelné katastrofy. Je to naprosto nesystémové. Máme vládu rozpočtové blbosti, která jenom zoufale škrtá a nemá to nic společného se systematickým řešením problému a zejména chybí tady výhled.

posluchačka


Kdo dnes z obyčejných lidí nebude mít strach se dostat do nemocnice? Když jste sám a máte na měsíc 7 či 8 tisíc, takže chtěla bych podle toho, jak vládní činitelé přemýšlí jim říct, ať zruší lůžka v nemocnicích a přidají je na patologii, protože obyčejní lidé budou umírat a na nadstandard dosáhnou lidi jenom bohatí.

posluchačka


Teď jsem byla u lékařky a paní má pravdu, že se jdeme poptávat na patologii, protože, řekla jsem jí svůj problém a ona mi řekla: Jo, to se přemístilo z toho místa na to místo a tím to skončilo. A byla jsem v momentě vyléčená.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pane řediteli, slyšel jste to? Ta vy hodláte šetřit tak, že odradíte pacienty od návštěvy nemocnice, protože ji přemístíte, já nevím, do nějaké tramtárie?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Nemocnice není stánek se zeleninou. My je nikam nebudeme přemisťovat. To jsou takové poplašné zprávy. To tak vůbec není pravda.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A tak tedy zrušíte to oddělení, tak budu muset jet třeba dvacet kilometrů dál?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Když pojedete z místa, kde já bydlím v Praze do motolské nemocnice, ujedete 24 kilometrů, a je to jen po Praze, takže dneska ta medicína je jiná než bývala kdysi a kdy pacienti cestovali do nemocnice povozy. Tehdy vznikla ta síť té lokalizace, jak je dneska. Dneska je medicína moderní. Hospitalizace nejsou tolik potřeba jako v minulosti a to co my rušíme, jsou ta poloprázdná nebo prázdná oddělení, takže ta oddělení mají třeba obleženost 20 %. To znamená, že ten personál jsou tam lůžka, topí se tam a je tam v průměru na každé páté posteli pacient, takže to určitě není efektivní a určitě to také není o tom, že by se personál musel bát, že přijde o práci, protože lékařů je málo, zdravotních sester také není přebytek, takže je to o tom tu péči uspořádat tak, aby byla rozumně rozložena geograficky a by ty oddělení, které budou fungovat, tak měly dostatek pacientů, dostatek výkonu, dostatek zkušeností.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


To byl pěkný proslov, ale slyšel jste třeba tu občanku. Pane hejtmane, vy máte vysloveně hejtmani mají strach, že bude ohrožena dostupnost péče?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


My máme skutečně obavy, protože nevíme, co nás čeká. Tady vládne poměrně velký chaos a nejistota. V podstatě nějakých 15 let jsme permanentně masírování stejně jako jsme masírováni neustálými reformami, že se reformují reformy a pak se reformují ty reformované reformy a to se děje už 20 let a lidé už se v tom ztrácí a když slyší reforma, tak jim naskakují pupínky, protože ví, že reformou bude něco dražší, že se někde něco zruší, že budou mít méně svobod a víc povinností. Takže tady všichni mají obavy, co zase tato další fáze přinese, protože když se podíváte na statistiky, tak Česká republika má lůžek, najdete země, vyspělé země, které
mají víc, najdete vyspělé země, které mají méně. Čili jsme tak někde ve středu, takže nemůžeme říct, že bychom měli těch postelí v nemocnici nějak extrémně moc. Když se podíváte na tu statistiku podrobněji, tak zjistíte, co je zajímavé, třeba oproti Německu a Rakousku, že máme víc postelí třeba ve fakultních nemocnicích. Já to dokonce nepovažuji za chybu, byť je to trošku anomálie.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ale pojďme k tomu tedy, co říká pan ředitel Horák.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Jsme u toho, že v podstatě u nás se tlačí a říká se, budeme zavírat ty lůžka v těch malých nemocnicích a ty malé nemocnice. Ono někdy to může mít racionální jádro, ale málokdy, protože leckdy to má zcela iracionální jádro a já vám vysvětlím proč. Konkrétní příklad, paní Jílková.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Tady jde o dialog. Tak řekněte, ať se někam dostaneme, to byl hezký politický proslov. Já vím, že jste politik, ano, my to víme, prosím vás, nejvíce nemocnic se má zrušit v Jihomoravském, pražském a i ve vašem Středočeském kraji.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


To nikdo neví, kde se ty nemocnice.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Já jsem to četla.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já jsem to také četl. Ale ještě od pojišťovny jsme nic takového nedostali.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Vycházejí různé věci v tisku.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Paní redaktorko, právě vždycky pojišťovna někde něco řekne nebo ministerstvo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Prosím vás, budou se rušit ty nemocnice nebo ne?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


To vám tady řekne pan ředitel, protože my netušíme.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Budou se rušit jednotlivá oddělení, až na možná ojedinělé případy. Nepůjde o rušení nemocnic, ale půjde o to, aby ta lůžka, která nebudou využita pro akutní péči, se využila pro tu péči následnou, třeba pro seniory, pro sociální oblasti a podobně. Takže to není o tom ,že by v tom místě ta nemocnice zmizela, ale je to o tom, aby tam byla ta péče, kterou to spádové území potřebuje a ta péče, kterou taková nemocnice může poskytnout.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Děkuji za tu první informaci, kterou jsme oficiálně dostali po dvou měsících od vámi vydaného memoranda. Samozřejmě je to jisté míry uklidŇující, když tvrdíte, že budete zavírat lůžka, která skutečně mají možnost anekdotání. Nicméně já stále nechápu, nebo nerozumím tomu, proč ta lůžka budete zavírat, když v podstatě vy za ně neplatíte? Vy v tuto chvíli platíte, protože vyhláška je napsaná tak, že se nejede na paušály, vy se v podstatě za pacientem ta platba, takže tam kam pacient přijde, tak za ním vy ty peníze pošlete. To je první věc.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Tak ať nám odpoví pan ředitel nebo pan ředitel, tady jsou samí řiditelé?

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Jestli mohu, já si myslím, že tento pořad je pro diváky, pro občany. Já bych rád ve stručnosti definoval, proč jsme se tady sešli a o čem chceme debatovat. Jestli dovolíte, moje zkušenost je taková, vy jste tu mluvil patnáct let. Já patnáct let poslouchám stejné řeči a je mi líto, zrovna u vás, pane hejtmane, vy jste byl ve funkci ministra zdravotnictví, že jste neměl tu odvahu vytáhnout, měl jste v šuplíku celkem inteligentně zpracovanou reformu zdravotnictví. Nevím a jméno toho autora, jestli tady před vámi smím říci.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ale to nevím, jestli zrovna zajímá diváky.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


A teď chci říci ta čísla. Já jsem jako soukromník před těmi 15 lety vyjel do světa, což je běžné, za devatero horami, devatero řekami a navštívil jsem tři země a ten problém je dnes stále stejný. V první zemi pod Alpami mi řekl ředitel stejně malé nemocnice jako je ta naše: Vy musíte být nesmírně bohatá země, když si toto všechno můžete dovolit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Jak myslíte? Tolik lůžek a tolik nemocnic, o tom se bavíme?

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Tolik lůžek, tolik nemocnic, tolik předpisů, to že musí být lékaři, všichni lékaři v nemocnicích 24 hodin. Nechte mě dovolit, prosím vás, jestli mohu.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


V Rakousku, pardon, v Rakousku mají ještě víc nemocnic než u nás a jsou ještě menší. Ale máte pravdu, že nemají tak striktní předpisy. Ano.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Striktní předpisy, o tom se bavím. Dále potom přijedete do druhé země a tam se vám manažeři jedné významné firmy, která je světový lídr ve výrobě zdravotnické techniky vysměje, vysmějou se vám a řeknou: pro nás je neskutečné, co se na tak malém prostorou jako je Česká republika, dá prodat a za jaké ceny. Pak jsem přijel do třetí země a v té třetí zemi mi řekli: Jak je možné, že máte tolik velkých vysoce specializovaných nemocnici s takovou technikou, s takovou koncentrací superspecializované péče, to je záležitost na počet těch velkých fakultních nemocnic a to jsme u těch lůžek, takže čísla, to tady nepadlo ještě. Česká republika má dnes na tisíc obyvatel, co se tak počítá asi 5,4 akutního lůžka. EU, průměru EU je 4,1 lůžko. Švýcarsko má 3,3 lůžka a já musím říct, naše oblast Jesenicko má 2,96 lůžka, protože my už jsme takovou restrukturalizací.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Už jste Švýcarsko.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


My jsme to udělali, pane hejtmane, už dávno. My jsme nepotřebovali žádné předpisy k tomu, abychom v naší nemocnici restrukturalizovali. Ale toto je vážný problém.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Tak, paní Řezníčková. Ano, ale aby to zajímalo tu veřejnost.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Já bych tady reagovala. Samozřejmě jedno je statistika a druhé je nějaká realita a dostupnost těm občanům a nám pacientům, trošku jsem tu jako v Jiříkově vidění, protože co to říkal pan ředitel Horák, já coby zaměstnanec ve zdravotnictví neznám v celém kraji Hradeckém, neznám nemocnici, která by měla oddělení s 20% obložností, a pokud by taková existovala, tak samozřejmě nic proti té redukci na tom konkrétním oddělení nemám. Zrušit prázdné postele je samozřejmě správné, byť si nemyslím, že to přinese nějaké úspory. Ale rozhodně jde o tu strukturu rozložení té péče a dostupnost.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A prosím vás, podle vás pan ředitel nás blafoval? Víte, pane řediteli.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Ráda bych slyšela, jaká nemocnice má 20 % obložnost.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Jaká oddělení tedy budete rušit?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Na dětských odděleních to bývá docela běžná věc. A když pak ještě odhlédneme od toho, že řada těch oddělení se zaplňuje uměle, že přijdete na operaci, která vyžaduje dvoudenní hospitalizaci, ale v reálu nastoupíte, úředně nastoupíte v pátek, tak pak vás v sobotu a v neděli pustí domů a v pondělí vás znovu přijdou. Ve středu vás znovu přijmou a je z toho pětidenní hospitalizace místo jednodenní. Tak když ještě odečtete tohle, tak by ta obložnost vypadala jinak. A já bych tady chtěl říct ještě jednu věc. My na tom vůbec nechceme ušetřit. My chceme donutit ty nemocnice, aby udělaly to, co ty soukromé nemocnice nebo rozumně řízené nemocnice udělaly samy od sebe a aby tak získaly zdroje na to, aby mohly dobře zaplatit lékaře a zdravotnický personál.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Takže tady se dnes jako demagogicky tvrdí, že se nic takového nedělo. Posledních 15 let se zrušilo 20 tisíc akutních lůžek. Ten proces probíhá stále, jen za minulý rok stále dalších 1700 nebo jestli to číslo vím správně, takže ti ředitelé těch nemocnic i ti zřizovatelé ať jsou to kraje, města, obce, ti samozřejmě také nechtějí do těch ztrátových nemocnici lít další prostředky. Ti sami redukují, co je možné, ale snaží se najít nějakou vyváženou formu mezi potřebou toho pacienta a ekonomikou té nemocnice.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


A to je přesně na nich.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Takže teď se najednou z fleku nezruším 10 tisíc lůžek a prostě teď se to stane zítra a pojedete 80 kilometrů na kožní.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


My jsme to vyhlásili v březnu loňského roku a první fáze měla spočívat v tom, že s těmi návrhy přijdou samotné nemocnice, a my že jim garantujeme, že jim zachováme výši úhrad, i když tu změnu provedeme. V další fázi bylo jasně řečeno, že budeme jednat s kraji, protože kraj má odpovědnost za síť.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Dobře, ale občany opravdu zajímá, buď je to pravda, vy chcete zrušit 10 tisíc lůžek.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


A zrušili jsme jich loni 3500 a poznal někdo něco, nepoznal.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Takže 10 tisíc také nepoznáme, pan hejtman a potom pan profesor musí. Tady pan profesor ještě nepromuvil.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


S tím plánem zrušit 10 tisíc lůžek přišel pan ministr. Mně to připadá z těch 50. let, kolik desítek tisíc úředníků do výroby. Bude to asi stejně efektivní. Protože přeci žádná nemocnice by nedržela prázdné lůžko jen tak pro nic za nic, abychom se na něj chodili dívat a třeba se s sním vyfotografovali?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Nebo si tam můžete chodit lehnout.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Ano, nebo by si tam ten personál chodil lehnout o polední přestávce. Takže to samozřejm je hloupost a asi to má nějaký smysl pokud něco takového existuje a je to na pojišťovnách, protože pak já se musím ptát, proč pojišťovny platí prázdná lůžka, ony samozřejmě neplatí, oni platí buď za výkony, za diagnózy, za paušály. Čili je to hloupost. Druhá hloupost.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Já jsem chtěla, abyste se tady střídali všichni a ke slovu dostali.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Ještě jedna věta, která je strašně důležitá. My například když máte operované slepé střevo v malé nemocnici třeba v Nymburce, tak pojišťovna za to zaplatí 20 tisíc korun. Když tu nemocnici zavřete a toho pacienta převezete na Homolku, tak za stejného pacienta a stejné slepé střevo tato pojišťovna zaplatí 36 tisíc korun. Tak jak se na tom ušetří?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pan profesor, chcete na to pane profesore reagovat, nebo ještě necháte pana?

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Já bych chtěl, aby lidi nebyli, my je tady strašíme, ale já si myslím, že to je zbytečný. Podívejte se, za prvé většina nemocí se dneska léčí ambulantně a to aby to já považuji za důležité, aby ambulantní specialista byl skutečně na dosah, aby byl blízko, protože kolikrát za život jdete do nemocnice? Já si myslím, že ty lidi zbytečně strašíme. To za prvé. Za druhé, že k tomuto procesu dojde, to věděli všichni, kteří podepisovali dohodu o úhradě a poskytování zdravotní péče, protože tam je jasně v klausuli v bodu číslo 6 napsáno, že toto platí na pět let a po pěti letech to může být vypovězeno, takže to všichni před pěti lety věděli. To není žádné překvapvení.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Dobře a pane řediteli, můžete tedy zareagovat na pana hejtmana, prosím vás?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Právě ten okamžik, kdy my můžeme tu nemocnici ovlivnit, aby ten počet lůžek upravila, tak to je ten okamžik, kdy končí ty smlouvy, takže z toho logicky vyplývá, poněvadž my jsme technicky loni ten prodlužovací dodatek automatické prodlužování těch smluv vypověděli, abychom celý letošní rok měli na to, dohodnout strukturu lůžek v každé nemocnici a připravit tu reorganizaci.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Mohl byste nám prosím vás vysvětlit, nám pacientům, jak jsme tedy drženi uměle na těch lůžkách kromě těch víkendů, kdy nás přijmou v pátek, pak pošlou domů. Víte jak jsme tedy zneužíváni?

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Zneužíváni ne.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ale ano, když tady pan ředitel říkal, že se drží prázdná lůžka nebo že tam ležíme zbytečně?

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Uvedu konkrétní příklad z mého oddělení, kdy jsme operovali těžce nemocného pacienta. Srdce jsme mu odooperovali, je v pořádku, a protože je těžce nemocný, tak mi ho rok nemůžeme udat na žádné oddělení, protože on potřebuje dialýzu a je slepý a my ho rok nemůžeme nikam udat a on leží rok na jednotce intenzivní péče. Čili to je otázka.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Dobře, ale tady pan ředitel, víte, co řekl? Že nemocnice záměrně, vy to děláte, že jste hodný, pane profesore. Ale víte o co jde? Vy říkáte, že to je záměr. Tak potom vidíte, tak tam ti pacienti leží, že je nikde jinde nevezmou?

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


To ne, my nejsme hodní, ale je potřeba lůžko reprofilizovat ta lůžka.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Nemocnice jsou placeny podle počtu případů a jejich obtížnosti, takže logicky musí ty pacienty v té nemocnici mít a ty příklady toho, jak se zbytečně obsazují lůžka v nemocnicích, jsou to speciální hospitalizace, zhruba 30 % pacientů na interních odděleních by nepotřebovalo akutní interní péči a péči následnou, ošetřovatelskou. Dětská oddělení, dneska není důvod hospitalizovat dítě s výjimkou prostě vážného stavu, kdy má být hospitalizováno ve špičkovém centru, ale ta oddělení se plní ze sociálních důvodů. Infekční oddělení jsou prázdná. Tvrdí se, že je to kvůli epidemii, ale když přijde.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Prosím vás, můžete mi tedy říci jako dětskou, kdy jsou třeba děti tedy zbytečně?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


To byste se divila.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


No tak nám to tady řekněte, tady konkrétně? Já nevím, prosím vás, tak diváci neví, vy to tedy víte, ale my to nevíme. Tak nám to řekněte, kdy tedy ze sociálních důvodů leží třeba na dětském oddělení?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Na pozorování.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


No a kdo, to rodič rozhodne pozorujte ho nebo ten lékař?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ne rozhodne ošetřující lékař. Vy jestliže jako primář oddělení má poloprázdné oddělení, tak logicky se ho snaží zaplnit.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Paní Jílková, ono je to také složitější. Já jsem dělal lékaře v terénu záchranné služby a ono je to složité, když vás v jednu hodinu v noci zavolají k dítěti, které má 40, byť je to jenom v uvozovkách chřipka, tak pokud je to děcko malé, tak ho každý hospitalizuje, protože může mít febrilní křeče, může mít laryngitidu. Může za tím být něco jiného, takže ta dětská oddělení a observační hospitalizace jsou plně namístě. Jestli pojišťovna říká, že je to zbytečné, tak tady bych velmi varoval.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale ne 14 denní nebo pětidenní.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


A druhá věc je, víte, to se říkalo i při zavedení poplatku a pobyt v nemocnici. Říkalo se, že lidé se v uvozovkách povalují v nemocnici z kratochvíle, že nemají co dělat, tak si zajdou od nemocnice a tak si tam poleží pár dní, tak proto dneska musí platit už dokonce stovku. Zjevně to asi nefunguje a ti lidé jsou tak zlovolní, že tam chodí se povalovat i za sto korun za den, tak jim tu postel musíme sebrat, aby náhodou neželi v té nemocnici zbytečně. Protože jinou logiku o nemá. Když pan ředitel říká, že ty postele jsou prázdné, tak ho to vlastně zajímat nemusí, protože je neplatí.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale současně přicházejí žádosti nemocnic o navýšení úhrad kvůli počtu personálu, kvůli platům lékařů, protože já vím, že v tom příštím a přespříštím roce těch peněz prostě víc na tom zdravotnictví nevybereme, tak prostě je mojí povinností vytvořit takové prostředí, aby těm nemocnicím byly umožněny vnitřní úspory a to aby s těmi penězi, které se budou navyšovat minimálně, aby vystačili.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Pane řediteli, ale to se dělá jinak a ne tímto způsobem.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Já se obávám, že se asi všichni shodneme na tom, že nějaká restrukturalizace by neuškodila. To co nám vadí, je ta forma, jakou se to celé dělá. Pane řediteli, pakliže vy máte konkrétní nemocnice, nehažte nás všechny do jednoho pytle, pakliže máte konkrétní nemocnice, které porušují nějakým způsobem smlouvu, máte stovky úředníků, máte stovky revizáků, které jsou kdykoliv ochotni přijít do té nemocnice, tu dokumentaci zkontrolovat a samozřejmě víme ty případy, kdy pak ten revizák ten účet vyškrtne a vy tomu zdravotnickému zařízení za takzvanou sociální hospitalizaci nic nezaplatíte. To jsou běžné případy. To znamená v podstatě to je to, co si my myslíme, že byste vy měli dělat asi víc protože jako říci plošně, vy si vymýšlíte pacienty, vy sociálně hospitalizujete, tak vás všechny jakoby se všemi rozvážeme pracovní smlouvu a pak si vybereme někoho, koho uznáme za vhodného, že to bude dělat, tak to se nám zdá ne úplně v pořádku tento způsob.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Byly případy, kdy jsme třeba v tom zařízení při té revizi odmítli veškerou péči, kterou v tu chvíli na tom oddělení poskytovali, protože všichni ti pacienti do jednoho byli neindikovaně hospitalizovaní.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Vidíte, jaký máte silný nástroj v rukou.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


My ho máme, a my ho využíváme.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Můžete nám to říct konkrétně? Všichni pacienti na tom oddělení tam leželi jen tak?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


To je u následných lůžek, samozřejmě pro pacienta je výhodnější ležet ve zdravotnickém zařízení, protože když bude hospitalizován v ošetřovatelském ústavu sociální péče, tak za ten pobyt musí platit a tam je to, ve zdravotnickém zařízení je to stokoruna.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Já si myslím, ale stejně že se bavíme o marginální problému. Ten problém není tak zásadní.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


54 tisíc lůžek, které mají 70% obložnost, jsou tu poloprázdná oddělení a současně se křičí: Lékaři jsou přetížení, mají obrovské množství přesčasů. Od příštího nebo přespříštího roku to nebude možné, prostě není tady dostatek personálu na to, ta lůžka obsloužit. Přitom neustále sílí hlasy o tom, že je potřeba více platit, ale ty peníze více prostě z výběrů daní se neseženou, takže je cesta k tomu, aby ty nemocnice vypadaly tak. Běžte se podívat, jak vypadá nemocnice v Rakousku, v Německu. Tam když má nemocnice 250 lůžek, je to velká nemocnice. U nás u velké nemocnice budeme očekávat více než tisíc lůžek. Prostě my nemusíme vymýšlet nic nového. Jeďme se podívat tam, kde už to takhle x let funguje.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Tady mi schází někdo z ministerstva zdravotnictví, protože tady pan ředitel Horák trošku.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Prosím vás, ministerstvo nebylo zváno, byly zvány pojišťovny, protože jde o to, že pojišťovny uzavřely ono memorandum. A zvláště vám by ministerstvo nemělo chybět, protože vy ho tam máte ve sněmovně pořád.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Mně trochu chybí, protože to je ten subjekt.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Jako být tam na ministerstvu vám chybí?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Ne ne, to je ten subjekt, tady mi chybí, protože to je ten subjekt, který říká z ústavy jak má být zajištěna zdravotní péče. Pojišťovny jsou vykonavatel, čili my tady pana ředitele trochu kritizujeme, po právu podle mého soudu, ale on je v podstatě jenom vykonavatelem vůle, politické vůle ministerstva zdravotnictví.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pane hejtmane já bych vám řekla jednu věc. My totiž v Máte slovo hovoříme rádi z praxe, víte ne ty teorie a tu praxi budou provádět právě pojišťovny. Pojišťovny budou rozhodovat, která oddělení se zruší?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Jako kdybyste nedávala ruce za to, když něco sebrala, když ten impuls přišel z mozku.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ale jaké ruce, tady zajímá, podle jakých kritérií to bude pojišťovna dělat, to by vás mělo zajímat?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Pan ředitel je ta ruka a tady ho řídí tím mozkem to ministerstvo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A to bude říkat, která oddělení se zruší?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


V podstatě ministerstvo je zodpovědné za síť dostupné.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ne zodpovědné, jestli to bude říkat, rozhodovat.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


To se zeptáme pana ředitele, jestli je tedy ministerstvo, jestli si umyje ruce jako pilát ponský a řekne: Pojišťovny, dělejte si to samy, byť tu plnou politickou zodpovědnost i povinnost z ústavy má vlastně ministerstvo.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale my postupujeme jinak. Všechny nemocnice od nás v loňském roce dostaly přehledy o své vlastní výkonnosti a mohou si udělat srovnání s ostatními nemocnicemi v kraji nebo v republice. Jednali jsme s kraji, s krajskými samosprávami a snažili jsme se, protože oni sami mají také různé strategie lůžkové péče. V těch krajích, kde s nám spolupracovali, jsme dohromady konsensuálně za účasti odborných společností došli ke koncepci, kterou jsme podepsali.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Promiňte, ale vzhledem k tomu, že Asociace českých a moravských nemocnic vydala anti memorandum proti vám, tak nevypadá, že jste příliš úspěšně konsensuálně diskutovali.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


V Jihomoravském kraji jsme konsensuálně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pánové, takové kapacity a já abych vám vybojovávala slovo?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale vždyť oni všichni vědí, že ta restrukturalizace je nutná, že bez toho to prostě dál nepůjde. Všichni to vědí a nedá se s tím nic jiného udělat, než se dělá.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Já se připojím k té poslední větě pana ředitele Horáka, protože samozřejmě, že všichni, kdo se pohybují v tom resortu dlouhé roky, vědí, že je potřeba tu restrukturalizaci udělat. Vezmeme si jednoduchou normální kalkulačku pro diváky. V naší zemičce žije 10 milionů obyvatel. Dlouhé roky máme asi dva miliony hospitalizovaných. Průměrná doba v nemocnici a mluvím zaokrouhleně, je asi 7 dní. Když to vynásobíte dvěma, tak dostanete 14 milionů lůžko-dnů. A když to vynásobíte, vydělíte 365, jsme někde na 45 tisících lůžkách a teď.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Víte co, to jsou pěkná čísla, ale co třeba chvíli.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Paní Jílková, my jsme v krizi a každý resort by měl za povinnost.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


To už ale 20 let. Já neustále slyším, že je krize a že nejsou peníze.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Každý resort by měl za povinnost, víte, pane hejtmane.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Pro mě jako pro voliče a pro mě jako pro pacienta je důležité, aby základní alespoň páteřní síť nemocnic v republice a pokud možno neziskových definoval stát a pojišťovna byla jenom ten, kdo tu, dejme tomu, redukci provede. Ale pro mě je nepřijatelné, aby ten kdo drží kasu, to jest pojišťovny, které se snaží šetřit, zároveň měly absolutní moc rozhodnout, kde se co zruší, protože to je přirozená tendence, potřebuju ušetřit, zruším i to, co je potřeba. A já třeba žiju v horské oblasti a pro mě už je k mým rodičům hodinu dostupná jenom ta místní regionální nemocnice, natož kdyby tam nebyla, tak pojedou dvě.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Ale tu vám nikdo rušit nebude samozřejmě.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


A jak to můžu vědět, že ji nebudou rušit? Jako nikdo neví, co bude, jak to tady padlo?

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Všichni víte, které nemocnice nakonec pan hejtman ve středních Čechách.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Já to nevím.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Jasně je mu jasný, že ten koláč Mělník, Kladno, Mladá Boleslav, Kolín a tak dále, co je kolem Prahy, ten váš středočeský koláč všechny ty nemocnice, které máte vy v ruce, vám nikdo nezruší. To vám tady garantuju. A na to stačí zdravý selský rozum.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Dobře pane řediteli, čili chcete říct, že budou zrušeny ty nemocnice, které můj předchůdce zprivatizoval? Takže někdo si tu nemocnici koupil, teď si jí jako vylepšil a panu Zavaljanisovi zrušíme Beroun, do kterého investoval 200 milionů? Nebo jak?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ale to byste měl mít radost, vždyť jste proti nim bojoval?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já bych tady chtěl slyšet, takže možná že na ně dojde. Paní Jílková, zpátky. Vážně.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale znovu, žádné nemocnice se rušit nebudou. Celé nemocnice se rušit nebudou s výjimkou těch, které možná zaniknou samy a změní se třeba na následná lůžka.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A tedy které? Jak je poznáme? Konkrétně, tak jak je poznáme?

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Já chci vědět, která to bude jestli je to v mém okolí nebo není? Jak to mám poznat.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Já vím o dvou případech a v České republice je 273 nemocnic, čili to je asi ten rozsah rušení těch nemocnic. A co se týče úspor.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A jak se ty nemocnice projevují? Prosím vás, jak jako pacient poznám, že o tu nemocnici přijdu? Tak tam chodím prázdnými chodbami nebo nepotkám lékaře, nebo jak to teď poznám?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Většinou se to pozná podle toho, že tam není personál.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Ale to už měly být zavřené dávno.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ta nemocnice zápasí s tím, aby vůbec udržela provoz, má zavřená oddělení, opakovaně hlásí technické důvody, záchranka už tam nejezdí, je jedna příměstská nemocnice u Prahy je asi, všichni víme která.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Která ta bude zrušena?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Nevím, jestli pan ředitel, ale samozřejmě my máme s řadou menších nemocnic například brandýská, ta se potýká s neustálým nedostatkem personálu, se zavíráním oddělení, neratovická totéž, ale tam my chceme už tři roky po pojišťovně, aby zasáhla, protože není možné mít nemocnici, kde trvale není zdravotnický personál.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Děláme, co můžeme.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Možná i u pana ředitele Jedličky, jsem zaznamenal v minulosti, že byly problémy s personálem na odděleních.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


A víte, kde leží Jesenicko?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Nechte mě domluvit, neskákejte mi do řeči. Čili i u vás byly problémy s lékaři, a kdyby zpráva včetně pojišťovny reagovala jak měla, tak by v řadě těchto nemocnic ty problémy řešila průběžně, ale my vždycky čekáme. X let se tváříme.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Teď chtěl pan ředitel reagovat, a potom pan profesor. Prosím vás je to jasné, my jsme to pochopili.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


X let se tváříme, že na chirurg není, tak děláme, že nám to nevadí a pak najednou po třech letech řekneme: Tak tu chirurgii zavřeme. Proboha tam tři lidi škodili lidem?

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Mě tedy velmi překvapuje a v tom vy jste samozřejmě pane hejtmane ministr, že my jsme přešli ten problém proč jsme se tady vlastně sešli, co se týče restrukturalizace akutních lůžek v České republice úplně bokem a přešli jsme na jiné problémy. Tady dokonce vytahujete některé věci. Vy sám dobře víte, že je to základní, je to jeden z těch základních problémů českého zdravotnictví, to přelůžkování tady, to přenemocnicování tady. Samozřejmě jako já jsem o tom přesvědčen, že vy to sám musíte dobře vědět.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Ne to nevím, nevkládejte mi do úst a nemyslím si to. Nemůžete vědět, pane řediteli, co já vím, nezlobte se, nepoužívejte tahle klišé. Já také nevím, co si myslíte, tak mi nevkládejte do úst, co já mám vědět.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


A samozřejmě vy jste typickým důkazem toho, že je potřeba všechny ty nemocnice odstátnit, čili odpolitizovat. A to já nemám na mysli.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Aby všechny vypadaly jako vaše nemocnice, no potěš nás Pánbůh?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Nechme reagovat pana profesora, prosím.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já vás pozvu do naší nemocnice, abyste viděl, jak vypadá skutečně pěkná okresní nemocnice.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Tak přijeďte vy do Jeseníku.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já jsem tam byl asi dvakrát nebo třikrát. To jste tam byl sám také a říkám, bohužel takhle bych si nepředstavoval nemocnice v republice.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


To je zajímavé, že naše nemocnice teď v hodnocení efektivity dopadla na předních místech v České republice, takže jako vaše hodnocení našich zaměstnanců, naší jesenické nemocnice neurazí. To si buďte jistý.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já neurážím vaše zaměstnance.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Já bych tady chtěl, paní Řezníčková řekla pro mě jednu strašně zajímavou věc: Pro mě jak pro voliče je nepřípustné, aby se mi zavřela nemocnice. A já si myslím, že v tom je celý zakopaný pes. Protože pro vás jak pro voliče a pro lokálního politika jakožto pro politika, aby byl znovu zvolen, za to bojuje. Ale víte, já jsem už říkal mnohokrát, síť nemocnic v České republice, respektive v Rakousko-Uhersku byla dělaná na dojezd koňského povozu. Když si vezmete oblast ostravsko-karvinskou, tak tam udělali Němci nemocnici, Poláci nemocnici, Češi nemocnici, horníci nemocnici a jsou tam každých 10 kilometrů nemocnice.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Tak to tady tak není každých 10 kilometrů. Já osobně to vnímám tak, že je většinou jedna na okres.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Já bych chtěl říct, ambulantní specialista, který vyléčí 95 % věcí, je obvodní lékař, má být všude.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Ano a v tom se shodneme.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


A jestli je to do nemocnice 30 nebo 40 kilometrů, je úplně jedno.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Tam je podstatné, jestli je to 30 nebo 50, když nemám auto, nemají ho ani moje rodiče a dopravní obslužnost je špatná?

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Nemocnice nemá suplovat ambulantní péči. Proč byste do té nemocnice jezdila?

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


My si nerozumíme. Já třeba s obyčejný slepým střevem chci jít do té lokální nemocnice, která je, dejme tomu hodinu do toho dojezdu hromadnou dopravou a nechci se trmácet někde tři hodiny vlakem do nějaké, kde mi pojišťovna zajistí.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Se slepým střevem nemůžete jezdit, to byste se zbláznila bolestí.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


Když ta chirurgie tam nebude v té nemocnici mé nejbližší, tak se budu muset dopravit do té další?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Vidím tady jako určitý rozpor v tom, co říkáte vy a pan ředitel. Pan ředitel říká: Nebudou se rušit žádné nemocnice až na výjimky. A vy říkáte: Máme moc nemocnic, je ta síť příliš hustá, měly by se nějaké zrušit.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Já neříkám zrušit, podle mě by se měly reprofilovat, protože je zoufalý nedostatek lůžek následné péče. Úplně katastrofální.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Pane profesore, já nevím, jestli víte, ale když mi třeba přijdeme na pojišťovnu a řekneme: My bychom nějaká lůžka třeba v nějaké nemocnici změnili na lůžka následné péče, tak pojišťovna nám řekne: Ne, ne, lůžek následné péče už máme hodně. Takže také já nevím, jak to vlastně je?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


To je pravda, pane řediteli, protože to prosím vy pořád všichni voláte po těch lůžkách následné péče a ono jich je čím dál méně, pane řediteli, čím dál méně?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Především už jsou kraje, kde ten nedostatek lůžek následné péče není a tam samozřejmě nemáme zájem, aby se ten počet zvyšoval.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A kde to jsou, když tady pořád mluvíte, že nejsou lůžka následné péče?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Lůžek následné péče většinou chybí v Praze, Brně a v těch velkých městech a tak dále. Ve většině ostatních krajů je těch lůžek dostatek a to co tam chybí, jsou sociální lůžka, tedy lůžka, kdy ten pacient je hospitalizovaný ne ze zdravotních důvodů převážně, ale kvůli tomu, že se nemůže vrátit domů, protože nemá sociální zázemí.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Jestli dovolíte, já bych položil jednu otázku. Byli jsme ujištěni, že nemocnice rušit nebudete, to je dobrá zpráva. Ale chci se zeptat, co dál.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Oddělení vám budou rušit.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Tak, a já tady chci říct jednu věc. Ty menší nemocnice, ale i střední nemocnice jsou velmi citlivé na to, když jim vezmete nějak oddělení, nějaké klíčové oddělení, tak v podstatě jim tu efektivitu zhoršíte z jednoho prostého důvodu. Ty fixní náklady, ta stálá složka nákladů zůstane de facto stejná, ale dostanou od vás méně peněz.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A jaké třeba myslíte, víte, abychom my si to představili. Tak co chirurgii, gynekologii?

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Ano, například. Tak pojišťovna řekne zrušíme vám gynekologii, protože 20 kilometrů vedle je druhá gynekologie. My sice řekneme, že máme kompletně plné vybavení na to, a pojišťovna řekne: My asi nebudeme mít zájem na tom, abychom to tam u vás provozovali a my se budeme ptát proč. A to je dotaz nejen za nás, ale za ty pacienty.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


A my odpovíme, že gynekologie dneska zvláště v malé a střední nemocnici, je obor, který velmi může dobře vystačit s jednodenní chirurgií s ambulantní péčí. Čili nechte si tam to vaše vybavení, ošetřete ty ženy, všechny ty výkony se dají dělat ambulantně, nebo za systému jednodenní hospitalizace a my vám necháme ty peníze, které jste dřív využívali na financování toho lůžkového oddělení, a gynekologie je zrovna ten případ, kde to jde.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Takže budete akceptovat smíšená oddělení?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Společný lůžkový fond jako to je další věc, kterou my prosazujeme, to znamená tam, kde se nevyplatí držet speciální oddělení pro více odbornosti každé zvlášť. My prosazujeme a umožnili jsme jak intenzivní péči, tak té péči akutní, aby vznikla oddělení, kde mohou ležet třeba pacienti malých chirurgických oborů, to znamená krční, zubní, oční dohromady.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Tak to není špatný, to je pestřejší diskuse potom na tom pokoji, že to není takové stereotypní. Jenom břicho, ten řekne hlava. Ale pane řediteli, prosím vás, mě zajímají konkrétní věci. Vy jste řekl, že použil jste gynekologii, se dá používat jednodenní chirurgie, tak my řekněte zákroky, které mohou být jednodenní ale dnes se z nich dělají dvoudenní, třídenní nebo já nevím pětidenní?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Různé diagnostické zákroky.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


No co třeba.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Histeroskopie, kyretáže, tyhle ty věci, vyšetřování těch žen, dají se dělat drobné laparoskopické operace, endoskopické operace. Dneska vůbec není potřeba, aby třeba pro drobný nebo ne rozsáhlý výkon, ne pro malignitu samozřejmě. Mini invazivním přístupem se ta operace provedla za jednodenní hospitalizace.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Tak potom to je na nemocnice, proč tedy nemocnice to dělají?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já si myslím, že je hrubá chyba celého toho stavu, proč je nejistota a chaos je, že tyto věci v podstatě nejsou probírány s lékařskou komorou, s lékařskými odbornými společnostmi, s kraji a s ministerstvem zdravotnictví, protože i některé věci by možná byly dobré a v cizině existují, takže není asi problém, pokud pojišťovna.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale zrovna z gynekologicko-porodnickou společností spolupracujeme bez problémů.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Pokud pojišťovna bude garantovat, že ty věci budou projednány se všemi těmito subjekty, a my budeme moci pojišťovnám věřit, jenže tady nám to připomíná i z minulosti to bylo vždycky, to jako ta pohádka o Smolíčkovi – nebojte se, jen dva prstíčky si tam strčíme, jen se ohřejeme a hned půjdeme. Tohle nám vždycky pojišťovna v minulosti opakovaně říkala, pak jsme pootevřeli dveře a najednou už nás vozili po lese, jako. Takže to je právě ta nedůvěra. Tady je obrovská nedůvěra

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Víte co, pane hejtmane, pojďme si, protože na pojišťovny reagovali posluchači Rádia Impuls. Víte, ono už také budeme muset končit, tam vidíte, jak nám to běží, pojďme si poslechnout posluchače Rádia Impuls.

posluchač


Lidi potřebují nemocnice, potřebují lůžka, potřebují doktory, sestry, kuchařky, údržbáře, sanitáře, aby ten systém fungoval, aby se jim dostalo jakési péče. Ale co potřebují ze všeho nejméně, tak jsou zdravotní pojišťovny a v nich nalezeny stovky kancelářských krys za luxusní platy, přitom ani nerozeznají hemeroidy od kaštánka podle mě ty sociální peníze, který tečou z našich vejplat a tečou do zdravotních pojišťoven, kdy vlastně přes zdravotní pojišťovny měly protékat do nemocnic a pokud by to tahle bylo, tak v těch nemocnicích nebudeme zmenšovat stav lůžka, ale budeme lůžka rozšiřovat a každý pokoj bude nadstandardní a nebudeme muset nic doplácet. Nicméně z těch našich peněz ale jsou placeni všichni tihle příživkové na těch zdravotních pojišťovnách.

posluchač


Dokud se bude zdravotnictví chovat tržně, hlavně zdravotní pojišťovny a farmaceutický průmysl, tak tady zdravotnictví nikdy už kloudný nebude.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Prosím vás pěkně, vy dva, myslíte si, že tedy až se bude rozhodovat, která oddělení s občanů v městech zruší, že pojišťovny to budou rozhodovat tedy objektivně, koordinovaně, spravedlivě?

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, znepokojená obyvatelka Trutnova, zaměstnankyně malé nemocnice


To si vůbec nemyslím, paní Jílková. Myslím si přesný opak, že tam budou jednak velkou roli hrát lokání lobby různých měst a obcí, pod které ty nemocnice spadají a krajů, a na druhou stranu si myslím, že to bude víceméně direktiva ze strany pojišťoven, jak mám zkušenosti z minulých období, kdy často to o rozumné diskusi nebylo. A pro mě je opravdu nepochopitelná jedna věc, že se na ministerstvu zdravotnictví rozjel velký projekt za víc než 100 milionů korun, který měl optimalizovat síť a všechny ty aspekty zvážit, a místo toho se redukce provede o rok dříve než ten projekt skončí a výsledky budou aplikovány?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Když k vám přijde úředník, řekne: Zrušíme vám gynekologii nebo chirurgii nebo kožní, tak?

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Já jsem přesvědčen o tom, že tak jednoduché úplně to nebude a my budeme diskutovat s tou pojišťovnou, samozřejmě nebo teď tady zaznělo v podstatě, že ty pojišťovny ano, jsou to takové zvláštní de facto zdravotní výběrčí daně, protože vlastně pojišťovenský systém tady nefunguje, takže si myslím, že ty pojišťovny přeci jen si zváží, jestli nám nějaké oddělení zruší, protože když to oddělení přesunou do jiné nemocnice zejména ty zákroky, které jsem slyšel, že se mají dělat v jiných nemocnicích, tak prokazatelně ta pojišťovna zaplatí za ty zákroky víc, takže ty větší nemocnice jsou prostě dražší.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pan profesor bude reagovat?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Nezaplatí.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


Víte, pojišťovna má celý tento rok, máme 5. ledna a my už chceme vědět na panu řediteli, jak to bude?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale ono to už rok běží.

Jan PIRK, přednosta kardiocentra IKEM


A to jednání poběží celý rok, tak nechceme tý pojišťovně, neříkejme rovnou, že jsou to uličníci, kteří provedou něco špatného.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pane řediteli, ale tam jste slyšel posluchače, že mají nedůvěru, že ty pojišťovny také proč jich je tolik, teď jste se domluvili na memorandu, teď se budete muset shodnout, když bude zrušeno nějaké oddělení, tak proč vás je tolik těch pojišťoven?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Vidíte, že to není tak jednoduché, že to není tak, že pojišťovna diktuje něco, ale že je to domluvě. Je to o domluvě mezi pojišťovnami a o domluvě mezi pojišťovnami a kraji a managementem nemocnic a to probíhá úplně jinak. To probíhá tak, že nemocnice dostane data a my se opravdu zeptáme v té nemocnici: Je opravdu potřeba?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Domluva kobry s obětí.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


No, jasně, kobra s obětí. Kobra přijde a řekne: Opravdu musí u vás v nemocnici být chirurgické oddělení, které udělá 40 operací za rok a máte tam ve stavu dva lékaře na plný úvazek a zbytek jsou prostě nad úvazky ambulantních lékařů z okolí a nejste schopni ani v noci postavit operační tým? Má cenu, aby takové oddělení u vás existovalo?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Pane řediteli, to už jste ale měli řešit v okamžiku, kdy jste se to dozvěděli.

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Ale těch 3600 uzavřených lůžek z roku 2011 vzniklo tímto způsobem.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Tyto příběhy, které říkáte, přímo ohrožují pacienty, takže tam nemůžete čekat, až vám vyplyne a uplyne smlouva. Čili správně, jak tady zaznělo, má-li někdo pocit, že největší problém českého zdravotnictví je počet lůžek, znovu říká, máme jich podobně jako Rakousko, Německo. Stejně tak mohu říct, že největší problém českého zdravotnictví jsou skutečně nad poměry si žijící pojišťovny a stačila by nám jedna a tam by ta redukce možná byla na místě, ale tomu se každý brání.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Jako i vy byste se tomu bránil?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já bych se tomu vůbec nebránil.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A že jste to tehdy neudělal, víte?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Paní Jílková, jestli myslíte, že za 9 měsíců se dají takto změnit zákony?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A já myslela, že vy to dokážete, chápete? Vždyť vy tak o sobě mluvíte, jak jste?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Já jsem tak rád, že ve mně máte takovou důvěru, paní Jílková, to jsem potěšen. Já se úplně červenám.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ne, ne, já z vás cítím, jak si věříte.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Ne, vy ve mně, to jste mě potěšila. Ale jinak je to skutečně cesta redukce nákladů pojišťovně, redukce počtu pojišťoven.

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Samozřejmě redukce nákladů by měla být v celém resortu všude a předpokládám, že všichni občané očekávají, že jak jiné resorty, tak i resort zdravotnictví si ty náklady zredukuje a já jsem řekl předtím ta čísla, máme zhruba 60 tisíc akutních lůžek.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


A v čem si podle vás můžou prosím vás redukovat konkrétně, my opravdu my pacienti nevím, tak v čem? Tak zavřete oddělení, v čem ještě?

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Já zastávám ten názor, že jsou regiony, u nás v republice, kde je těch nemocnic a pan profesor to tady přede mnou taktéž říkal, je jich hodně. Jestliže konkrétně, j nevím pan kolega z Turnova má 17 minut do Liberce z Turnova, na druhou stranu 20 minut podle vyhledavače, to jsem se díval. 17 minut Liberec, na druhou stranu 20 minut Mladá Boleslav, na třetí stranu 30 minut Jilemnice a když se podívám na ten váš region, jako tento stát si přece nemůže toto dovolit platit. Já jsem to také řekl hned na začátku. Takže ta redukce 60 tisíc lůžek máme akutních, paní Jílková, ale počkejte, já jsem to nedořekl. Já jsem nedořekl to číslo a potřeba i s rezervou je 45 tisíc a já v tom vidím velký problém.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


A jak jste na to přišel na tohle číslo?

Jan JEDLIČKA, ředitel soukromé nemocnice v Jeseníku


Já tady mám výpočet, potom vám ho předvedu.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Také můžeme říct, že třeba 30 tisíc nebo 70.

Tomáš SLÁMA, ředitel Nemocnice v Turnově


Já budu velmi stručný, pane kolego, my se uživíme, a my se uživíme samozřejmě na základě platné vyhlášky, která nám ty peníze od tý pojišťovny dá a to říkám s plnou odpovědností, že ten spád, který máme, je zatím pro nás dostatečný.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Prosím vás pěkně, bohužel musíme končit. Pane řediteli, ještě úplně závěrem, tady pořád že je nadbytek lůžek, ale já potom nerozumím, proč co chvíli si stěžují záchranáři, třeba že jim nemocnice nechtějí přijmout pacienta v ohrožení života, že mají všude plno? To je velmi často ve zprávách?

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Protože tam odpočívá ten personál na těch prázdných lůžkách. Tak si to asi vysvětluje ministerstvo a pojišťovny.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Jo na tom prázdném lůžku?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Je to skutečně známka toho, že ta lůžka mají chybnou strukturu. Prostě lůžka na interních odděleních jsou obsazena pacienty ze sociálních důvodů a nemohou přijímat pacienty, kteří potřebují akutní hospitalizaci. Ty sanitní vozy kvůli tomu bloudí. Totéž se týká třeba porodnic některých, prostě jestliže řada pacientek se snaží dostat právě do těch velkých center, protože mají jistotu, že tam dostanou kvalitní péči a vědí, že když se něco zkomplikuje, takže v tom zařízení se o ně postarají, tak není divu, že chtějí do těchto velkých nemocnic, kde je ta péče zajištěna ve vší komplexnosti a těch lůžek je tam málo. Čili ta lůžka se musí využít.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Pane řediteli jen pro pacienty, už přetahujeme, prostě jde o to, že vy to lépe jaksi rozdělíte, aby ten, řekněte aspoň ten prospěch pro toho pacienta kromě toho, že pojede dál? Tak bude mít kvalitnější péči nebo co?

Pavel HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny


Samozřejmě, že bude mít kvalitnější péči. Dostane tu péči, kterou může dostat v místě bydliště, tak ji dostane v místě bydliště, tu péči, která je specializovanější, dostane v centru, které bude dobře personálně vybaveno, bude mít veškeré přístroje a tam tu péči obdrží sice o 10 minut později, ve smyslu té transportní vzdálenosti, ale bude to mnohem bezpečnější, kvalitnější a jelikož ty nemocnice se lépe ufinancují, tak budou mít i více peněz na ten nutný provoz a budou i prostředky na léčbu těch nutných a závažných onemocnění a to je smyslem toho, proč to děláme. Naším idolem není někde počet lůžek v nemocnici, ale péče, která se poskytuje a to, aby lidé skutečně dostali veškerou péči, na kterou mají nárok z těch finančních prostředků, které jsou k dispozici.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Opravdu musíme skončit. Pane hejtmane, podívejte se, je mi líto. Já kvůli vám nedostanu pokutu. Chápete? Buďte sociální demokrat, buďte sociální, mám dvě děti.

David RATH, hejtman Středočeského kraje, stínový ministr zdravotnictví / ČSSD/


Omlouvám, už mlčím, ano, jsem s vámi solidární. Nebo vám ji pak zaplatím.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka


Ano, já se připomenu když tak. Prosím vás, milí diváci, víte, že je v platnosti nový zákoník práce, který přinesl přísnější pravidla pro zaměstnance. Už dnes platí, hrozí vám snadnější propouštění, menší odstupné. Má teď zaměstnavatel nad vámi neomezenou moc, přijďte diskutovat s ministrem sociálních věcí panem Drábkem přihlašte se na telefonu 261137766. Prosím vás, pánové, já se neslyším. To je jak ve škole tady. A teď mail jsem vám ještě neřekla. Máteslovo@ceskatelevie. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek Máte slovo. Na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!