Rušení rozepsaných služeb na poslední chvíli

Titulní obrázek

Některé nemocnice v době letních prázdnin či svátků mění standardně rozepsané služby. „Naše staniční sestra ruší služby tak, že si každý zaměstnanec musí zavolat tři hodiny před začátkem noční služby, zda jsme sloučeni. Na denní směnu si musíme volat večer předešlý den, zda máme přijít do služby,“ popisuje situaci čtenářka Zdraví.Euro.cz. Podle právníka je taková praxe v příkrém rozporu se zákoníkem práce…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Pracuji v příspěvkové organizaci jako registrovaná všeobecná zdravotní sestra. Staniční sestra v době letních prázdnin nebo svátků při standardně rozepsaných službách na daný měsíc, pokud je málo pacientů, sloučí dvě patra jednoho oddělení na jedno. Ruší služby tím způsobem, že si každý zaměstnanec musí zavolat před službou nejlépe tři hodiny před začátkem noční služby, zda jsme sloučeni nebo se bude oddělení rozdělovat podle počtu pacientů. Na denní směnu si musíme volat večer předešlý den, zda máme přijít do služby. Takhle například zruší v týdnu i čtyři služby a pak vám řekne, že jste získali velké volno. Takové volno je mi k ničemu, protože jsem doma čekala na telefonu, kdy mám jít do práce. Kdybych věděla, že budu mít čtyři dny volno, naplánuji si jiný program. Má zaměstnavatel na to právo nebo čekání na telefonu musí být nějak finančně ohodnoceno? Takovým způsobem se ruší třeba přesčasové hodiny a pak jsme i v mínusu v počtu hodin.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Praxe, která je v dotaze popsána a při které dochází na základě telefonické instrukce k rušení již naplánovaných směn, je v příkrém rozporu se zákoníkem práce. Jedním ze základních práv a také povinností zaměstnavatele je stanovit zaměstnanci pracovní dobu, když podle § 13 odst. 3 zákoníku práce má zaměstnance právo na rozvržení pracovní doby před zahájením práce, a současně podle § 81 zákoníku práce platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

Vzhledem k formulaci dotazu lze mít za to, že se v daném případě jedná o tzv. nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, které upravuje § 83 a 84 zákoníku práce. Konkrétně, § 84 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby (tzv. harmonogram směn) a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Je přitom věcí zaměstnavatele, jaké vyrovnávací období zvolí, tj. jak stanoví optimalizaci pracovních režimů tak, aby rozdíl průměru vypočteného ze skutečně odpracované doby od stanovené týdenní pracovní doby byl co nejmenší.

Je potřeba zdůraznit, že písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby je závazný pro zaměstnance a samozřejmě i pro zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel, když nemá pro zaměstnance práci, ruší zaměstnancům již naplánované směny podle harmonogramu směn, pak nepostupuje v souladu se zákoníkem práce. Správný postup v tomto případě řeší ustanovení § 208 zákoníku práce, tak, že nemůže-li zaměstnanec konat práci pro tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Uložení povinnosti vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na které je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, chrání zaměstnance. Zkrácení období, popř. výjimka ze seznámení, je možná pouze v dohodě se zaměstnancem. Podmínkou dohody se zaměstnancem sice není písemná forma, ale v případě rozporu, musí zaměstnavatel prokázat, že se dohodl se zaměstnancem jinak, což v případě telefonické instrukce bude zřejmě dosti obtížné.

Jestliže by zaměstnavatel zavedl nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nesplnil podmínky uvedené v § 83 až 84 zákoníku práce, jde o porušení pracovněprávních předpisů, které může být postiženo ze strany příslušného inspektorátu práce. Podle § 28 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, lze u právnické osoby kvalifikovat nesplnění podmínek při nerovnoměrném rozvržení pracovní jako správní delikt, za který mohou orgány inspekce práce uložit pokutu až do výše 2.000.000,-Kč.

www.Zdravi.Euro.cz

Rušení rozepsaných služeb na poslední chvíli
Ohodnoťte tento článek!