S Davidem Rathem o jeho předsednictví v ČLK a o vztahu k politikům

Moderátor (Milan Šíma): Dobrý večer, sledujete pořad Naostro, tentokrát s prezidentem České lékařské komory, Davidem Rathem. Mužem, který chtěl těsně před volbami za peníze této komory na billboardech přirovnávat…

Moderátor (Milan Šíma):

Dobrý večer, sledujete pořad Naostro, tentokrát s prezidentem České lékařské komory, Davidem Rathem. Mužem, který chtěl těsně před volbami za peníze této komory na billboardech přirovnávat Václava Klause ke Klementu Gottwaldovi, a to proto, že se ODS pokusila v Poslanecké sněmovně prosadit nepovinné členství lékařů v profesní komoře; dobrý večer, pane doktore.

Host (David Rath):

Dobrý večer.

Moderátor (Milan Šíma):

Nepřehnal jste to s tím přirovnáním?

Host (David Rath):

Já myslím, že spíše vy jste to uvedl naprosto nepravdivě, protože za prvé o žádné povinné členství tolik nešlo, to je věc, která je sekundární, zástupná, málo podstatná, to je nástroj, asi tak jako nástroj k určitým věcem, ale o co šlo? Šlo o likvidaci určité složky společnosti, protože moc exekutivní, kterou má v rukou vláda (ministerstva a tyto úřady) se dále rozděluje i na samosprávné složky. A tou samosprávou je…

Moderátor (Milan Šíma):

Dobře, ale v tom dopise, který jste poslal Václavu Klausovi, ve kterém jste ho takto přirovnal, tak jste uváděl jako hlavní důvod to, že v předloze zákona, který předkládala oDS (jmenovitě jejich poslanec Marek Benda) je zrušeno povinné členství lékařské komory…

Host (David Rath):

To je věc druhotná; o co šlo? Hlavně o kompetence. Protože kdyby šlo jen o členství, ostatní kompetence komoře zůstaly, tak to může být trošku problém, ale není to problém zásadní. Tam byl tou klíčovou věcí fakt, že nám chtěli odebrat veškerá práva, veškeré povinnosti, co komora má, čili komora by ztratila jakýkoliv smysl a všechny kompetence komory by převzal státní úředník. Čili v podstatě šlo o zrušení profesní samosprávy a svěření kompetencí profesní samosprávy do rukou státního úředníka, byrokrata…

Moderátor (Milan Šíma):

Dobře, ale já ještě na chvilku zůstanu u toho přirovnání: v Poslanecké sněmovně pro tento zákon hlasovalo 73 poslanců ze 161 hlasů, bylo to napříč stranami; vy jste označil jednoho politika takovýmito slovy, přitom tedy pro tento zákon hlasovalo daleko více poslanců, to znamená; můžete třeba teď označit všechny, kteří hlasovali pro tento zákon, že jsou Klementy Gottwaldy?

Host (David Rath):

To rozhodně ne, protože to, že někdo vyjádřil svůj zákon hlasováním, to je jedna věc. Ale uvědomme si, kdo v historii zrušil profesní komory, byl to právě Klement Gottwald…

Moderátor (Milan Šíma):

Ale Václav Klaus také nemůže zrušit sám lékařskou komoru, ani povinné členství…

Host (David Rath):

Počkejte, to tak není. Václav Klaus a jeho DOS přišla s tím, že do zákona, který vůbec s komorou nemá nic společného, vpašovala do posledního čtení těsně před schválením paragrafy, které likvidují profesní komoru…

Moderátor (Milan Šíma):

Ale s těmito paragrafy souhlasilo 73 poslanců; to znamená, že označujete tyto poslance také za Gottwaldy?

Host (David Rath):

Ne, ne, ne.

Moderátor (Milan Šíma):

Proč jste si vybral tedy jenom Václava Klause, který ani nepředkládal tento zákon?

Host (David Rath):

protože to byl zásadní zásah do kompetencí a dělby moci ve státě. Protože jak jsem říkal, ta moc se dělí mezi exekutivu, která je representována státními úřady a profesními samosprávami…

Moderátor (Milan Šíma):

Proč jste si tedy vybral…

Host (David Rath):

Nechte mě to , pane redaktore, doříct…

Moderátor (Milan Šíma):

Vy mi neodpovídáte na otázku…

Host (David Rath):

Jak vám mohu odpovídat na otázku, když mě nenecháte říct jednu větu bez přerušení…

Moderátor (Milan Šíma):

Já očekávám, že hned po otázce na ni začnete odpovídat, což zatím nepoznávám, naopak…

Host (David Rath):

Když mě necháte domluvit, něco se dozvíte, když ne, budeme si neustále skákat do řeči. Čili pokud někdo bez jakékoliv veřejné diskuse, bez normálního legislativního procesu navrhne likvidaci jedné ze samospráv, příště stejným způsobem mohl Václav Klaus nechat zlikvidovat prezidenta republiky, Ústavní soud…

Moderátor (Milan Šíma):

Promiňte, opět jste mi neodpověděl. Máte nějaké důkazy, že by Václav Klaus…

Moderátor (Milan Šíma):

Vždyť to řekl i ten poslanec, který to navrhoval? Vy opravdu věříte tomu, že Marek Benda, který se zdravotnictvím neměl nikdy nic společného…

Moderátor (Milan Šíma):

Vy mi nerozumíte. Proč jste si vybral Václava Klause, když napříč stranami hlasovalo 73 poslanců pro tento návrh zákona. To jsou tak hloupí, že nevěděli, o co v tom zákonu jde?

Host (David Rath):

Počkejte, pane redaktore. Ty poslanci, ty poslanci to nenavrhli. Poslanci hlasovali v určité fázi…

Moderátor (Milan Šíma):

Protože s tím souhlasili…

Host (David Rath):

Ale kdo to navrhl? Přišla s tím ODS, přišla s tím naprosto nečekaně a naprosto bez jakéhokoliv varování v zákonu, který s komorami nemá co společného. Já tím nechci říct, že není možné diskutovat, jestli profesní komory mají být nebo nemají být, stejně jako je možné diskutovat, jestli má být prezident republiky, či zda máme mít Ústavní soud nebo nemáme, ovšem je v demokracii možné diskutovat…

Moderátor (Milan Šíma):

Zeptám se vás, nechcete se v tomto pořadu omluvit Václavu Klausovi, že jste použil takové přirovnání…

Host (David Rath):

Prosím vás, pane redaktore, já se mám omlouvat za to, že on stejně jako Klement Gottwald chtěl zrušit lékařské komory? To je historický fakt – my jsme jenom konstatovali, že dva lidé v historii komor, která je 110 let stará, zrušili komory jako takové. Byl to Klement Gottwald v r.1950 a teď se o to pokusil v r.2002 Václav Klaus. To je fakt…

Moderátor (Milan Šíma):

Co na tato slova říká poslanec za ODS Milan Cabrnoh, dobrý večer.

Milan Cabrnoh:

Dobrý večer, já jako první větu musím říci, že pro ODS nikdy nebyla problematika lékařských komor a povinného členství zásadní otázkou či prioritou ve zdravotnictví, ale mnohem více problémů, které je třeba řešit. Rád bych odmítl to, že návrh předložil pan předseda Václav Klaus. Pan předseda, pokud mně je známo, se v žádném případě nepodílel na tom návrhu, je to nesmysl, je to lživé tvrzení. Chtěl bych říci, že předcházela rozsáhlá odborná i politická diskuse, a to v souvislosti s návrhem, který předložil v r.1998 do Poslanecké sněmovny lidovecký poslanec Josef Janeček. A pan prezident Rath ví – a podle mého názoru vědomě lže, že ta diskuse nebyla, protože se jí sám mnohokrát zúčastnil. Návrh poslance zůstal neprojednán, Poslanecká sněmovna končí své období a Marek Benda usoudil (a podle mého názoru správně), že poslanci mají právo se k tomu návrhu a tématu, o kterém ten návrh byl, vyjádřit ještě v tomto volebním období.

Moderátor (Milan Šíma):

Takže pane prezidente, co na to říkáte?

Host (David Rath):

Víte, to jsou klasické polopravdy. Samozřejmě, návrh poslance Janečka existuje, ale je úplně jiný než návrh poslance Bendy. Ten hovoří úplně o něčem jiném a mě zaráží, že pan doktor Cabrnoh toto říká, když sám ví, jak ty návrhy jsou naprosto rozdílné. Návrh poslance Bendy byla faktická likvidace komor jako takových, odebrání veškerých kompetencí. Návrh poslance Janečka byl o tom, že povinné členství v komoře má být pro soukromé lékaře a pro lékaře ve vedoucích funkcích, o kompetencích se tam nehovořilo ani slovo, čili to se naprosto míjí. Ta diskuse opravdu probíhala, jenže právě proto že se nenašel konsensus, tak ten návrh poslance Janečka byl odsunut někam do mezičasí, bezčasí, nevědomí, bezvědomí, čili je zaparkován někde v místnostech toho parlamentu, proto nebyl za dva roky projednán, protože nebyl ustanoven jasný názor.

Moderátor (Milan Šíma):

Čili vám tedy nevadí, že by se diskutovalo, nebo že by se předkládal návrh zákona, ve kterém by bylo nepovinné členství, vám vadí to, že byly odejmuty kompetence… Ale proč jste s tímto nevystupoval? Já jsem si přečetl vaše vyjádření po té, co poslanec Benda tento návrh předložil Poslanecké sněmovně, a vaše vystoupení byla především o tom, že nesouhlasíte s tím, aby tady bylo nepovinné členství lékařů v komoře.

Host (David Rath):

Víte, to je trošku virtuální realita toho mediálního světa. My jsme samozřejmě s tím vystupovali, ale to povinné nebo nepovinné členství je pro každého srozumitelné, prostě tam se jednoduše hlasuje; jsi pro povinné členství, ano nebo ne? Otázka kompetencí, licencí, řešení stížností, řešení disciplinárních pravomocí, to už je všechno tak složité a komplikované, že se to nakonec celý ten mediální obraz, zda je někdo pro povinné či nepovinné členství. A o to skutečně tolik nešlo…

Moderátor (Milan Šíma):

Já se ptám na to proto, že ještě v 98. roce jste byl i vy pro nepovinné členství; vy byste se sám označil také tak, že tehdy jste uvažoval jako Klement Gottwald? Až teď jste tedy změnil svůj názor?

Host (David Rath):

Vůbec ne, uvědomte si, že mě nevadí, jestli někdo je pro nepovinné členství, ten názor, který zaznívá je legitimní a je potřeba s ním pracovat. Je potřeba hledat řešení, jak dál. Protože např. v zemích EU je v 90 % povinné členství v profesních komorách, dokonce celoevropské lékařské orgány vyžadují nebo doporučují povinné členství pro všechny státy i u nás.

Moderátor (Milan Šíma):

Ale teď mluvíte trošku tak, jak jste to např. prezentoval v médiích, vy jste říkal, že EU požaduje po svých členských státech povinné členství, ale to není pravda. Já jsem o žádném takovém předpisu nikdy neslyšel. Rada Evropy doporučila, resp. odborná komise lékařů doporučila tuto věc, ale DEU o ničem takovém nehovoří. Návrh poslanců Rady Evropy není pro žádnou členskou zemi závazný…

Host (David Rath):

Ano, máte pravdu, že to není na úrovni závazku, to znamená že povinné členství je povinnost, ale je to doporučení. Čili mám-li to říci, tak vrcholné orgány EU doporučují členským státům, aby svěřovaly určité kompetence poviným profesním komorám.

Moderátor (Milan Šíma):

Takže vy jste změnil svůj názor, v r.1998 jste říkal něco jiného než teď? Není to tím, že jste se stal prezidentem lékařské komory, proto chcete co nejvíce pravomocí pro ni, když jste byl předtím odborářem, nic takového jste neměl ve svém zájmu?

Host (David Rath):

Máte to dva důvody, které jsou celkem logické. První důvod je, že my jsme určitým způsobem vázáni mezinárodními dohodami. U nás před dvěma lety proběhlo sympozium lékařských zahraničních komor, kde jednoznačně tyto komory deklarovaly nutnost udržet povinné členství, čili my máme určitou loajalitu k k těm zahraničním komorám (rakouské, německé, ale i polské a dalším). Druhá věc je, že mně toto uložil nejvyšší orgán České lékařské komory – sjezd. Sjezd delegátů před několika měsíci, resp. asi před jedním a půl rokem uložil a přijal usnesení, prakticky jednomyslně, že musím hájit povinné členství v profesní komoře lékařů. Čili já, i kdybych si možná myslel, že by byl nějaký model jednodušší, šikovnější, tak já mám ten manévrovací prostor velmi úzký.

Moderátor (Milan Šíma):

Teď otázka na doktora Vladimíra Drimla. Jak jste spokojen jako lékař s tím, jak vás David Rath jako prezident ČLK zastupuje?

Vladimír Dryml:

Já bych chtěl říct, že pan prezident David Rath se velmi změnil za dobu své působnosti a že je zde velmi vidět, jak moc určitým způsobem mění člověka. Chci říci, že jako člen ČLK nemůžu souhlasit s tím, že se ČLK v současné době politizuje. ČLK není politickou stranou. Za druhé mi to připadá jako vrchol arogance, nehoráznosti a určitého druhu hlouposti, když prezident ČLK vystupuje veřejně a veřejně vyhrožuje některým členům, kteří nemají stejný názor, jako má prezident ČĽK. Myslím si, že není možné, aby prezident ČLK prohlásil, že si nezasedne před společný mikrofon a nebude obhajovat některé své věci kupř. proti mně, to není chování prezidenta ČLK. Ještě bych chtěl říci jedno: hospodářská komora, která je povinná v jiných členských zemích EU, není u nás povinná, myslím si, že ta povinost je zbytek té totality. Kdyby to bylo tak, jak říká pan prezident, tak bychom se také mohli vrátit k rytířským řádům a dalším věcem, které tu byly z minula, jsou to určité pozůstatky, je to minulost to povinné členství a myslím si, že některé státy, které stojí mimo Evropu, nám ukazují (a jsou tu i některé evropské státy), že povinné členství se časem historicky přežije.

Moderátor (Milan Šíma):

Tak pojďme postupně k výhradám, které tady uvedl pan doktor. Vy si nemyslíte, že tím, že předvolbami vystupujete s takovými prohlášeními, že zatahujete ČLK do předvolebního boje?

Host (David Rath):

Pane redaktore, nebyli jsme to my, kteří jsme začali. Já jsem vám říkal, že my jsme byli v pozici člověka, který je napaden, velmi neférově, zákeřně, překvapivě, nečekaně, ze zálohy a my jsme se bránili. Naprosto pudově…

Moderátor (Milan Šíma):

Myslíte že tím, že se projednává nějaký návrh zákona, tak vy jste byli napadeni.

Host (David Rath):

Ne, ne, ne, pane redaktore, to nebyl zákon o České lékařské komoře, to byl zákon o transplantacích, kam dva dny před hlasováním o tomto společném zákonu jeden poslanec vpašoval naši likvidaci.

Moderátor (Milan Šíma):

To, že vyhrožujete ODS, že zaplatíte předvolební kampaň, kde na billboardech bude přirovnáván Václav Klaus ke Klementu Gottwaldovi, tak si nemyslíte, že zatahujete ČLK do předvolebního boje.

Host (David Rath):

Pane redaktore, to byla obrana, říkejme tomu nutná obrana v okamžiku, kdo vám někdo v noci dlouhých nožů chce podříznout krk…

Moderátor (Milan Šíma):

To je váš názor?

Host (David Rath):

Ano, je to můj názor a byl to i názor vedení ČLK, čili dalších 20 lidí, kteří s tím vyslovili souhlas, protože všem bylo jasné, že je to zákeřná likvidace jedné z demokratických organizací. Uvědomte si, to je naprosto šílený model, který nemá obdoby v moderním světě, aby politická strana z pozice moci zlikvidovala určitou instituci, která má ze zákona svěřené kompetence…

Moderátor (Milan Šíma):

Ale proboha, teďka vám nerozumím. ODS to předložila do parlamentu, v parlamentu se demokraticky hlasuje, pokud by zvítězil ten návrh, tak by byl demokraticky přijat, uzákoněn, takto nezvítězil, prohrál. To přece nemůžete přirovnávat tímto způsobem…

Host (David Rath):

Ne, ne, ne, vidíte to velmi dětsky jednoduše. Já bych si to tak také myslel, kdybych neznal, jak funguje náš parlament. Tam byla reálná hrozba tím, že to bylo vsunuto do posledního čtení, čili to bylo dáno ve středu a teoreticky to hned v ten pátek mohlo být odhlasováno. Máte před volbami, pozornost poslanců je upnuta někam jinam. Když jsem za den po té hovořil o tomto s paní doktorkou Marvanovou, tak ta vůbec netušila, že něco takového je vůbec na pořadu jednání. Čili o no se také mohlo stát, že pro mnoho poslanců by to byla buď věc marginální, nebo by tam vůbec nebyli, nebo by si toho nevšimli, a pak by to prošlo takovouto trošku pučovou variantou. Čili ne demokratickou diskusí. Proto existuje jednací řád v Poslanecké sněmovně…

Moderátor (Milan Šíma):

Poslanecké hlasování…

Host (David Rath):

Počkejte, nezlobte se, existuje jednací řád Poslanecké sněmovny, kde se každý zákon projednává velmi dlouho. Tady se to mělo projednávat pár hodin, to byl opravdu svým způsobem puč na to, jak zlikvidovat profesní komoru.

Moderátor (Milan Šíma):

Tak co na tato silná slova říká Milan Cabrnoh z ODS?

Milan Cabrnoh:

Já taková slova musím rozhodně odmítnout. To je naprosto legitimní postup v parlamentu, ano, stává se u každého zákona, že některé návrhy jsou předloženy vládou, jiné poslanci s dostatečným časovým předstihem, některé návrhy se předkládají ve druhém čtení. Poslanec, který není členem výboru, který projednává konkrétní zákon, nemá ani jinou možnost a tvrzení o nedemokratičnosti českého parlamentu mi přijdou spíše úsměvná, je to projev až hysterické reakce na tento návrh, kterou si neumím vysvětlit jinak, než že je to obhajování svého vlastního postu.

Moderátor (Milan Šíma):

Vaše reakce, jestli je nějaká?

Host (David Rath):

Těžko na toto reagovat, budu panu poslanci říkat totiž, co jsem říkal, že v podstatě neznám ve světě stát, kde by si troufli zrušit některou z významných demokratických institucí ze dne na den. Čili jak říkám…

Moderátor (Milan Šíma):

Tady šlo o omezení pravomocí, ne o zrušení.

Host (David Rath):

No tak šlo o naprosté zrušení. Když si přečtete ten návrh, tak zjistíte, že sice komora by existovala, ale nedělala by nic.

Moderátor (Milan Šíma):

Takže by nebyla zrušena…

Host (David Rath):

To by pak možná bylo lepší tu komoru úplně zrušit. protože k čemu organizace, která nemá jedinou kompetenci? To by byl výsměch.

Moderátor (Milan Šíma):

Já se ještě vrátím k tomu, co říkal pan doktor Driml, a sice vyhrožování lékařům, kteří s vámi v tomto nesouhlasí. Já bych tady chtěl citovat dopis, který jste lékařům napsal…

Host (David Rath):

To bych se chtěl výrazně ohradit, já jsem nikdy nikomu nevyhrožoval…

Moderátor (Milan Šíma):

Teď se o tom právě budeme bavit. Vy jste řekl, že pokud by ODS s tím návrhem v Poslanecké sněmovně uspěla, tak jste připraven vyzvat všechny lékaře, zdravotní sestry i jejich pacienty, aby ve svém vlastním zájmu nevolili ODS a aby vyvinuli maximální úsilí směřující k volební prohře ODS, „čímž se česká politická scéna už zbaví nedemokratického nacionalisty Václava Klause, tedy politika latinskoamerického střihu.“ A také jste byl připraven zvážit reklamní kampaň informující občany o tom, že Václav Klaus ohrožuje naše zdravotnictví. Dále jste vyjmenoval osoby a instituce, které v rámci ČLK nebo v rámci různých lékařských sdružení byly pro to, aby takovýto zákon, který by umožňoval nepovinné členství v komoře, byl přijat. To si opravdu myslíte, že je funkcí lékařské komory dělat takovéto akce a posílat takovéto dopisy?

Host (David Rath):

Víte, rozdělte to časově. To první konstatování o Václavu Klausovi bylo v době, kdy ten návrh zazněl – a já si za tím svým návrhem docela stojím. Pokud politická strana jedná tímto nedemokratickým způsobem, bez veřejné diskuse, bez projednání v orgánech, jak má být, chce zlikvidovat jednu důležitou součást demokratického života celé společnosti, čili profesní komory, tak si ta strana zaslouží a její předseda toto označení, protože to skutečně patří do Latinské Ameriky, ne do Evropy či Severní Ameriky – to je prostě naprosto nedemokratické jednání. Druhou věcí je to, co jste říkal o těch členech. My se nebráníme jakékoliv diskusi na jakékoliv úrovni, ale v okamžiku, kdy vám někdo chce zlikvidovat profesní komoru, tak vystupují lidé, kteří v podstatě se přidávají na stranu toho, kdo vás chce zlikvidovat, tak já vidím jako legitimní se po té kolegů zeptat, ať se nad tím zamyslí, co a jaký názor mají o těchto lidech mít. V tom dopise nebylo jediné slovo o tom, že bychom říkali, že jsou špatní, nebo že si to nemohou dovolit, nebo že bychom někomu vyhrožovali.

Moderátor (Milan Šíma):

Vy jste je později označil za zrádce.

Host (David Rath):

Ne, ne, ne.

Moderátor (Milan Šíma):

To je přesná citace ČTK…

Host (David Rath):

Ne, nevím, co psala ČTK, ale za zrádce nikdy nikdo nikoho – a já bych se bránil toto slovo použít – my jsme jednoznačně a ten dopis mohu dokladovat…

Moderátor (Milan Šíma):

To nebylo v tom dopise, to jste označil až po té, jak píše ČTK.

Host (David Rath):

To nevím, co napsali v ČTK, není to rozhodně můj výrok, není to mnou autorizováno, můj výrok a moje věta je: „Vážení kolegové, co si máme myslet o lidech, kteří v okamžiku, kdy nás jedna politická strana chce zlikvidovat, tedy komoru, která hájí vás, jako lékaře, tak se přidali na stranu této politické strany. To, co si máme o těchto kolezích myslet, to ať si dosadí každý sám.

Moderátor (Milan Šíma):

Jaký názor na vystupování Davida Raatha ve funkci prezidenta ČLK má bývalý prezident této instituce, Bohuslav Svoboda?

Bohuslav Svoboda:

Dobrý večer, pane redaktore, já prožívám jedny z nejhorších okamžiků svého života. Pro mě komora je vrchol samosprávné organizace lékařského stavu, který já sám osobně považuji za výjimečné, já povolání lékaře považuji za poslání a tomu musí odpovídat i to, jak vystupuje a jedná její prezident. Já jsem 4 roky mlčel, ale v okamžiku, kdy tady slyším jednu nepravdu za druhou, musím bohužel svůj hlas pozdvihnout. Takové úplně žertovné na začátek: Českou lékařskou komoru v r. 1950 nezrušil Klement Gottwald, byla zrušena výnosem zdravotnictví patera Ploihara – to jen na doplnění této skutečnosti. ČLK a její povinné členství je věc, kterou jsme opakovaně deklarovali jako problematiku zástupnou. Já jsem si dovolil tato fakta připomenout v okamžiku, kdy prezident Raath spustil kampaň pro povinné členství a řekl jsem, že ČLK je o kompetencích, ne o povinném členství. Na to reakce, která byla, tu jste tady citoval. Je potřeba si uvědomit, že argumentace, kterou tady pan prezident předvádí, se skutečně opírá o polopravdy, či vyložené nepravdy.

Moderátor (Milan Šíma):

Můžete nějaké citovat, nebo nějaké uvést?

Buhuslav Svoboda:

Samozřejmě je budu citovat: mám tady před sebou usnesení sjezdu, o kterém pan prezident hovoří, v tom usnesení není žádná věta o tom, že by h sjezd zavazoval k tomu, aby obhajoval povinné členství. Žádná EU nezavazuje své členské státy k tomu, aby měly povinné členství v lékařských komorách, je to doporučení Rady Evropy a Rada Evropy je poradní orgán a jeho usnesení nemá žádnou jinou funkci, než funkci analyzujících a doporučující. Prohlášení o tom, že návrh v Poslanecké sněmovně by zlikvidoval komoru, je opět jednou z četných polopravd, které tu máme možnost slyšet. Není čas na to, abychom rozebírali paragrafy, které ten pozměňující návrh mění, ale faktem zůstává, že ČLK by zůstala funkční. Odnětí pravomocí v oblasti licencí já vnímám jako do určité míry logický vývoj po tom, co ČLK pod vedením prezidenta Raatha změnila licenční řád, snížila požadavky na vzdělání a úroveň lékařů a de facto se té svojí garanční funkci zpronevěřila. V celé řadě zemí tuto funkci supluje stát, v celé řadě zemí to provádí komora, ale může to provádět jenom tehdy, když plní své úlohy a funkce ze zákona a když není využita k osobním a politickým cílům.

Moderátor (Milan Šíma):

Tak dejme teď slovo panu prezidentovi, ať může reagovat.

Host (David Rath):

Na to se těžko reaguje, protože to je jako z jiného světa, z jiné galaxie. Za prvé jste tady sám slyšel, že EU to samozřejmě závazně nestanovuje, ale doporučuje, pak je mi řečeno, že je to polopravda.

Moderátor (Milan Šíma):

Ale musím říci, že jste ve vystoupení v médiích citován s tím, že jste označoval toto za požadavek EU.

Host (David Rath):

Ale to je určité zjednodušení a zkreslení, ke kterým v médiích dochází. Vy řeknete větu rozvitou, média z toho vytáhnou dvě věci, ale budiž. Já jsem to tady jasně řekl, že je to doporučení. Druhá věc, to usnesení samozřejmě bylo jednomyslné. A já si jednoznačně pamatuji, což je na tom nejkurióznější, že docent Svoboda, který je delegátem toho sjezdu, hlasoval pro povinné členství, čili on mě svým hlasem zavazoval hájit povinné členství…

Moderátor (Milan Šíma):

Ale on tvrdí, že v tom usnesení není nic o povinném členství…

Host (David Rath):

Pane redaktore, to je jeho tvrzení, to usnesení je zase veřejně zjistitelné, tam si to můžete přečíst, můžete se zeptat delegátům, ti vám řeknou, že se o tom hlasovalo. Byl u toho dokonce i poslanec Janeček, který viděl (protože on navrhl zrušení toho povinného členství), čili před ním ten sjezd hlasoval, takže on na to do dneška vzpomíná, jak to bylo hrozné, že všichni hlasovali pro povinné členství, čili já nevím, co na to víc říct. Ještě nejkurióznější je to, co zaznělo, že my jsme snížili požadavky na kvalitu lékařů. Prosím vás, my to snižujeme přesně tak, jak to vyžaduje právě závazná směrnice Rady Evropy. Teď nedávno (asi před týdnem) tady byla evaulační komise EU, kteří nám vytkli, jak příliš složitý a dlouhý systém postgraduálního vzdělávání v oblasti lékařství ČR má. A to, co my jsme zjednodušili, tak po nás chtějí ještě dále zjednodušit. Čili mně to přijde, že pan docent Svoboda vůbec neví, o čem mluví.

Moderátor (Milan Šíma):

Nechme teď reagovat ještě krátce pana docenta Svobodu. Pane docente, co říkáte na ta slova prezidenta Raatha.

Bohuslav Svoboda:

Já mám před sebou to usnesení, a to zavazuje prezidenta komory k jedinému, aby hájil všemi dostupnými prostředky prosazení zákonného zakotvení spoluúčasti pacientů do zdravotního pojištění. To hlasování, o kterém on hovoří, to bylo deklarováno jako orientační informace, jaký názor mají delegáti a nebylo to hlasování, které by se stalo součástí usnesení sjezdu, prezidenta tak k něčemu zavazovala. Otázka licencí je samozřejmě zásadní, protože jestliže my snížíme kvalifikaci, přitom nezměníme systém vzdělávání, tak dospějeme k tomu, že praxi smějí vykonávat lékaři, kteří nejsou dostatečně vzděláni. Není možné předbíhat komorovou normou změnu zákona o vzdělávání. Bohužel stále máme dvoustupňový systém a tomu se nemůžeme vyhnout. lékař, který nemá vzdělání v plném rozsahu podle našich směrnic prostě není vzdělaný.

Moderátor (Milan Šíma):

Dobře, na tom se asi nedohodnete.

Host (David Rath):

jak říkám, na tom se těžko můžeme dohodnout, když to v tom usnesení – pan docent odcitoval jednu část, to usnesení má dvě stránky, čili jaksi já vám na tom, že v tom usnesení to je a každý, kdo umí číst a chce to tam najít, tak to tam jednoznačně najde a je to tam psáno tak, jak je to psáno, pane redaktore tady před vámi…

Moderátor (Milan Šíma):

Já to tady tedy nemám. Ale já se vás zeptám na něco jiného: myslíte si, že máte v tuto chvíli podporu pro své kroky, které jsou radikální, u lékařů?

Host (David Rath):

Za prvé já si nemyslím, že naše kroky jsou v tuto chvíli nějak radikální, protože tato záležitost…

Moderátor (Milan Šíma):

Mluvil jste o puči a podobných věcech…

Host (David Rath):

Ta záležitost byla vyřešena tím, že Poslanecká sněmovna ten návrh nepřijala, tím ta kapitola je u nás uzavřena. My nebudeme dále v této věci pracovat. Druhá věc je, že mojí povinností bylo se obrátit na nejvyšší orgán mezi sjezdy, což je představenstvo, který mi vyjádřil téměř jednomyslnou důvěru…

Moderátor (Milan Šíma):

Máte tedy podporu u obyčejných lékařů, kteří pracují v nemocnicích…

Host (David Rath):

To já samozřejmě nemohu tušit, představenstvo mi sdělilo téměř jednomyslnou podporu. Lékařů je 40 tisíc a jistě asi těžko říci.

Moderátor (Milan Šíma):

Já to říkám, protože sdružení českých lékařů Prahy vyzvalo všechny lékaře, aby podpořili požadavek na svolání mimořádného sjezdu ČLK, vy byste pro něco takového byl, aby si lékaři vyjasnili, co opravdu chtějí?

Host (David Rath):

My jsme říkali, že v okamžiku, kdy by ten návrh byl přijat (tedy ten návrh DOS na likvidaci komory), tak by bylo nutné ten sjezd svolat v co nejkratším termínu, protože pak by musel rozhodovat opravdu nejvyšší orgán komory, na to by mé kompetence nestačily a já bych se ani na to necítil pevný v kramflecích, rozhodovat sám o všech těch věcech.

Moderátor (Milan Šíma):

Dobře, ale souhlasil byste v tuto chvíli?

Host (David Rath):

V tuto chvíli nejde o to, jestli já bych souhlasil, nebo ne, ale pokud ten návrh zazněl, vydalo ho sdružení, kde je pan docent Svoboda, jistě asi každému je jasné, jak mě má rád, takže od nich vyšla ta iniciativa pro mimořádný sjezd, a pokud mám správné informace, tak zatím nenašli podporu u žádného z asi 87 ostatních okresních sdružení, ale pokud by tu podporu našli, tak samozřejmě je naprosto demokratické, aby se tem sjezd sešel a já jsem naprosto poslední, který by tomuto bránil.

Moderátor (Milan Šíma):

Co si o metodách Davida Ratha myslí ředitel nemocnice ve Vrchlabí Vladimír Dryml?

Vladimír Dryml:

Já bych chtěl říci jedno – je to o penězích. Je to o penězích, je to o těch členských příspěvcích, které povinně každý z nás musí platit, je to o tom, když někdo disponuje ročně padesáti, možná i více miliony prakticky těžko kontrolovatelnými. Je to o tom, že sjezd bude na podzim, a domnívám se, že soukromá sféra, a to byli ti lidé, kteří vadí doktoru Rathovi nejvíce, jasně vyjádřila nesouhlas s tím, jak vede ČLK a s tím, že soukromá sféra je ve většině případů proti doktoru Rathovi, a pan doktor si o tom může mluvit co chce. Pan doktor Rath tady mluví o tom, že předsednictvo jednohlasně souhlasilo s doktorem Rathem, což není pravda. Doktor Henzel, který za soukromé lékaře sedí v předsednictvu HČLK, byl označen jako jeden z těch, kteří vrážejí ČLK nůž do zad. Mně chování pana doktora Ratha připomíná akční výbory a je jasné, že v ČLK je dnes spousta lidí, kteří nesouhlasí s výší příspěvků, nesouhlasí s povinným členstvím, a hlavně soukromá sféra si myslí, že doktor Rath spíše hájí zájmy státních lékařů, než většiny soukromých lékařů.

Moderátor (Milan Šíma):

Vaše reakce?

Host (David Rath):

Tady zaznívají silná slova, já budu hovořit jen o konkrétních argumentech. Soukromí lékaři za éry mého vedení komory získali opakovaně navýšení svých tržeb, naposledy teď došlo díky nám a návrhu České lékařské komory k navýšení režijní hodnoty bodu o 10 , v příštím měsíci o dalších 5 %, čili dohromady o 15 %, kdž jsem přebíral funkci, tak soukromým lékařům byla smlouva s pojišťovnou prodlužována na půl roku, bylo jim vyhrožováno, že půjdou ze sítě pryč, že z nich třtina bude muset skončit, dnes mají smlouvu všichni na pět let (s automatickou prolongací na 5 let), já mohu dokázat i na statistikách, jak se ta situace postupně mění, sice ne dramaticky k lepšímu, ale k lepšímu. Čili soukromá sféra mě osobně zaměstnává asi tak z 80 % mého pracovního času. A mým cílem je, aby soukromí lékaři měli co nejlepší podmínky ke své práci, stejně jako lékaři zaměstnanci; čili my nečiníme rozdíly mezi soukromými lékaři a zaměstnanci, my chceme, aby lékaři obecně měli dobré sociální, ekonomické podmínky ke své prác, a tu práci mohli vykonávat co možná nejlépe v nejlepší kvalitě.

Moderátor (Milan Šíma):

Já mám ještě jedno téma, na které bych chtěl, abychom se dnes dostali, a to je devitalizace. My jsme doktora Drymla, ředitele nemocnice ve Vrchlabí pozvali jako vašeho oponenta i proto, že tato nemocnice zahájila (nebo doufám, že se to dozvíme přesně) léčbu touto metodou. Vy jste prohlásil, že pokud nemocnice tuto léčbu zahájí (tedy léčbu rakoviny pomocí devitalizace), podáte na policii trestní oznámení, podal jste ho?

Host (David Rath):

Opět je to trošku vytržené z kontextu a já bych to do toho kontextu uvedl. Devitalizace byla ministerstvem zdravotnictví (jako nejvyšší autoritou) označena jako postup non lege artist, tedy metoda, která není odzkoušena, a měla by se vrátit zpět do experimentu. Vědecká rada ČLK tyto materiály prostudovala a došla k téměř podobnému závěru…

Moderátor (Milan Šíma):

Já se vás ptám, jestli jste podal to trestní oznámení, nebo jestli ho podáte, odpovězte mi na tu konkrétní věc, máme již málo času…

Host (David Rath):

Nechte mě domluvit. V okamžiku, kdy nějaký pacient bude touto metodou léčen, bude se cítit po té, že jí byl poškozen, tak samozřejmě je naší povinností upozornit i orgány policie na to, že někdo byl léčen metodou, která je oficiálně označována jako postup non lege artist, tedy metoda, o které nevíme, zda pomáhá, nebo škodí; bohužel to nevíme. To se musí ověřit právě v tom experimentu.

Moderátor (Milan Šíma):

Zeptejme se nyní pana ředitele, jestli tato forma léčení byla už ve Vrchlabí zahájena, pane řediteli, máte slovo.

Vladimír Dryml:

Já bych chtěl začít otázkou, jestli je zakázáno nebo dovoleno poskytnout smrtelně nemocnému poslední šanci před smrtí? Podle toho, jak slyším z úst prezidenta ČLK, tak asi ne. Devitalizace není jen otázka toho provedení, je to otázka, jestli zdravý pacienta je majetkem státu, lékaře, ČLK, a nebo toho občana. Je to otázka o tom, jestli ten občan může svobodně jednat a svobodně se rozhodovat. Je to otázka vztahu lékař, pacient, jestli ten lékař je víc než Bůh, a jedině podle něho se bude ten pacient léčit, a nebo ten občan, pokud má všechny informace, svobodně rozhodne, jestli ano nebo ne. Devitalizace u lidí, u kterých selhaly klasické metody, devitalizace u lidí, kteří si z různých hledisek nepřejí podstoupit výkony jako je ozařování, chemoterapie, a nebo kde zklamaly současné chirurgické postupy, jak tam si myslím, že každý občan si odpoví sám, co by dělal, kdyby byl těsně před smrtí a měl volit nějaké neověřené metody…

Moderátor (Milan Šíma):

Pane řediteli, už máme málo času, dejme ještě slovo panu prezidentovi na závěrečnou reakci.

Host (David Rath):

Víte, já myslím, že pan doktor Dryml mi vkládá do úst to, co jsem nikdy neřekl. My jsme pouze řekli jednu věc, že ministerstvo zdravotnictví tuto metodu uznalo jako neověřenou, a neuznalo ji jako postup lege artist. My jako komora jsme povinni dohlížet na postupy lege artist, je to naše povinnost ze zákona.

Moderátor (Milan Šíma):

Pokud jsem to dobře pochopil, vy nepodáte žádné trestní oznámení, až v případě, že tady bude pacient, který si bude stěžovat…

Host (David Rath):

Samozřejmě, pouze v konkrétním případě, když touto metodou bude někdo poškozen, tak v tu chvíli nastupují ty represivní orgány. My nebudeme panu řediteli zakazovat, aby o tom hovořil.

Moderátor (Milan Šíma):

Tak to bylo Naostro s Davidem Rathem, prezidentem České lékařské komory. Díky za pozornost a příští týden u pořadu, kde padají ostré otázky, nashledanou.

pořad Naostro, Televize ČT1, 19.5.2002, 21:30 hod.

Ohodnoťte tento článek!