S dvouletým zdržení revizí se smířit nemůžeme

Kritika Státního ústavu pro kontrolu léčiv za nedodržení termínů při revizi úhrad léků je podle Svazu zdravotních pojišťoven oprávněná. „Zaváděním systému v roce 2008 samozřejmě musely vzniknout nějaké problémy a zdržení. Jestliže však ještě v dubnu 2010 nejsou ukončeny revize z roku 2008, s tím už se asi smířit nemůžeme,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz prezident Svazu Ladislav Friedrich.

Jaké jsou vaše poznatky k činnosti SÚKL při stanovování cen a úhrad léků?

Česká republika, obdobně jako ostatní země Evropské unie, vydává každým rokem za léčivé přípravky z rozpočtů zdravotních pojišťoven cca 25 – 30 %. Jde o ohromnou částku v řádech desítek miliard korun, která se navíc v posledních letech každoročně zvyšuje o 5 – 15 %. V lednu r. 2008 došlo v České republice změnou legislativy k zavedení nového systému, který má zabezpečit spravedlivější proces stanovení ceny a výše a podmínek úhrady každého léku. Novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění zároveň uložil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby do jednoho roku provedl přehodnocení úhrad ve všech skupinách léčivých přípravků. Očekávaly se úspory v nákladech na léky v systému veřejného zdravotního pojištění ve výši několika miliard korun. Tento úkol se dosud nepodařilo zvládnout.

Stále bohužel ani dnes není pravomocně uzavřena drtivá většina revizních správních řízení SÚKL v rámci pravidelné, periodické revize systému. Odhad ročních úspor revizí referenčních skupin SZP pravomocně platných k 1. 4. 2010 činí podle odhadu Lékové komise SZP ČR 842 200 228 Kč a to je málo.

Co je podle Vás třeba změnit?

Využitím všech prostředků, které současná právní úprava umožňuje, může ze strany všech účastníků správního řízení docházet k obtížné předvídatelnosti průběhu správních řízení z hlediska termínů. Přestože jsou zákonem dány lhůty pro vyřízení jednotlivých řízení podle charakteru žádosti 3-6 měsíců, tak realita je taková, že některá řízení nejsou ukončena ani po 2 letech.

SÚKL je kritizován za zpoždění revizí, domníváte se, že oprávněně?

Zaváděním systému v roce 2008 samozřejmě musely vzniknout nějaké problémy a zdržení. Jestliže však ještě v dubnu 2010 nejsou ukončeny revize z roku 2008, s tím už se asi smířit nemůžeme.

Jak je tedy možné, že jej SÚKL nesplnil?

Domnívám se, že při přijímání zákona se velmi podcenila příprava i oponentura drobností, které věci komplikují a také dostatečně dlouhé přechodové období.

Kolik podle Vás bylo možné ušetřit?

Odhady úspor z provedených změn SÚKL ze strany naší Lékové komise jsou přibližně poloviční, než je deklarováno. Jestliže však budeme kalkulovat, že úspory teoreticky mohly platit již druhým rokem, potom odhady v řádu miliard jsou na místě.

Měl by podle Vás nést někdo za toto zodpovědnost?

Neodvážil bych se volat někoho konkrétního k odpovědnosti. Legislativní proces a překvapení, která přináší praxe, jsou hlavní faktory, a jak kdo se s nimi vypořádal, na takové hodnocení nemáme dost dokladů.
SUKLu bych však vytkl příliš optimistické prognózy, ať už jde o termíny nebo odhady úspor.

Ohodnoťte tento článek!