S lékaři to bude velká hra na nervy

Ilustrační foto

„Kdyby se tento protest dovedl ad absurdum, že odejde 70 procent lékařů z krajských nemocnic, pak by to samozřejmě znamenalo silnou redukci sítě našich nemocnic,“ říká Jaroslav Palas.

HEJTMAN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JAROSLAV PALAS (ČSSD) ŘEKL V NOVOROČNÍM ROZHOVORU PRÁVU:

(…)

Už jste vzpomínal, že hned zkraje roku budete muset řešit jeden velký problém: odchody lékařů z krajských nemocnic.

Jsem přesvědčen, že to, co se děje, není v zájmu občanů a měli bychom najít cestu, jak tuto situaci vyřešit. Budeme postupovat tak, aby to bylo v zájmu lidí tohoto kraje. Nechci nyní říct, jak budeme postupovat, ale bude to tak, abychom lidem nezbytnou péči zajistili.

Nicméně může nastat situace, že po 1. březnu budou muset být lůžkové části některých nemocnic, nebo dokonce celé nemocnice zavřeny úplně?

Bude to hra na nervy, přetahovaná, uvidíme, kdo vydrží, ale jsem přesvědčen, že v zájmu pacientů dospějeme k dohodě, k nějakému přijatelnému řešení. Kdyby se však tento protest dovedl ad absurdum, že odejde 70 procent lékařů z krajských nemocnic, pak by to samozřejmě znamenalo silnou redukci sítě našich nemocnic. Jsem do jisté míry přesvědčen, že jsou tací, kteří mají pocit, že by se síť měla zredukovat. Je otázka, je-li to pravda a jakým způsobem by se to mělo provést. Je pro mne ale nepřijatelné, aby to bylo tím způsobem, že odejdou lékaři a my zavřeme nemocnice. Nicméně budeme muset reagovat na situa,ci a stane-li se to, že některá oddělení zůstanou bez lékařů, pak činnost těchto oddělení postupně utlumíme a pacienty převezeme do jiných zdravotnických zařízení. Nenecháme ekonomicky kolabovat ta oddělení kvůli tomu, že tam nebudou lékaři. Prostě je zavřeme a tím pádem dojde k redukci ve zdravotnictví v našem kraji. Myslím, že do jisté míry se tento stav může proti lékařům otočit. A je otázkou, když odejdou, jestli se budou, někteří z nich, mít kam vrátit.

S výzvou lékařů Děkujeme, odcházíme ale souvisí i to, že současně s jejich odchodem bude muset odejít i spousta středního zdravotnického personálu. Těžko budete držet desítky zdravotních sester, ošetřovatele, uklízečky, zaměstnance kuchyní, když budou zavřeny třeba dvě třetiny lůžkových oddělení. Jak toto budete řešit?

V podstatě jsem na to už odpověděl. Tam, kde nebude zajištěn lékařský personál, tam dojde k útlumu těchto zařízení, prostě pozhasínáme v postupných krocích. Vyexpedujeme postupně pacienty do jiných zařízení, do domácího ošetření. Oddělení zavřeme a to znamená, že bude muset odejít i střední zdravotnický personál. Nebudeme moci ten současný stav držet, protože když nebude mít nemocnice výkony, tak musíme nutně utlumit náklady.

KRÁCENO

Ohodnoťte tento článek!