S nádory se v ambulancích loni léčilo přes 270.000 pacientů

S nádorem zhoubným či nezhoubným se loni v ČR léčilo v onkologických ambulancích přes 270.000 pacientů. Data z onkologických výkazů zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Počet léčených klesl proti roku předchozímu o jedno procento. Data z onkologických ambulancí uvádějí pacienty léčené chemoterapií nebo radioterapií, nezahrnují pacienty léčené chirurgicky.

Národní onkologický registr, který má data z roku 2008, evidoval téměř 470.000 žijících lidí s rakovinou. Zpoždění způsobilo dohledáváním dat a odstraňováním zdvojených hlášení o pacientech, kteří se léčili na více pracovištích.

Rozdíl zhruba 200.000 pacientů mezi daty registru a výkazů vysvětlují statistici tím, že ne všichni nemocní s nádorem se dají vyšetřit v onkologických ambulancích. Řada se jich léčí na jiných odděleních, například s kožními nádory na kožním a s gynekologickými nádory na gynekologickém.

Z léčeb poskytnutých novým pacientům představovala 35 procent chemoterapie, 32 procent ozařování a 33 procent léčba jiná, například hormonální, imunoterapie, léčba chladem či biologická léčba, která zasahuje do mechanismu nádorového bujení.

Počty léčených odrážejí rozmístění onkologických center, těch bylo loni v Česku 21, z nich 13 komplexních, dvě dětská a šest hematoonkologických. Největší soustředění specializované péče bylo v Praze s pěti centry a v Jihomoravském kraji se třemi centry.

Nejvíc návštěv na 100.000 obyvatel bylo v Praze, 38.013, což je 2,4násobek republikového průměru, a v kraji Jihomoravském, 20.130 návštěv, což je 1,3násobek průměru. Nejméně návštěv vykázal kraj Středočeský, 7046, což je 0,4násobek republikového průměru. Rozdíly neznamenají, že by někde bylo péče méně a jinde více, pacienti jsou evidováni podle sídla zařízení, ne podle místa bydliště. Svědčí naopak o soustředění péče do center, velká část Středočechů se léčí v Praze.

Rozložení návštěv odpovídají i počty pacientů – nejvíc jich je na 100.000 obyvatel v Praze, 5237, a v kraji Jihomoravském, 4498. Tyto kraje mají i nejvyšší počet nově přijatých pacientů.

Vedle pacientů s nádory léčí obor radiační a klinické onkologie pacienty s nenádorovým onemocněním. Ozařování jim uleví od bolesti, potlačí zánět, zbrzdí degenerativní choroby, jako je artróza, tenisový loket či ostruhy. Loni bylo léčeno či vyšetřeno 82.880 pacientů s nenádorovým onemocněním, z nich nově přijato 31.655. Nejvíc pacientů na 100.000 obyvatel bylo v Praze, 727, a v krajích Zlínském, 692, a Královéhradeckém, 428.

Pracoviště radiační a klinické onkologie byla vybavena 208 přístroji pro léčbu a její plánování, to je nárůst oproti roku předchozímu o 16. Nejvíc bylo rentgenových a radionuklidových ozařovačů a lineárních urychlovačů. Ozařováno bylo celkem 105.966 pacientů.

Ohodnoťte tento článek!