S novou přísnější hygienickou vyhláškou nebyl provoz lékáren výrazněji ochromen

Začátkem července vstoupila v platnost nová, v mnohém zpřísněná hygienická vyhláška, která se týká všech zdravotnických zařízení. Lékárny nyní musejí klást mnohem větší důraz na dodržování sterilizačních postupů při přípravě léčiv či používat čerstvých dezinfekčních přípravků. S tím pochopitelně souvisí také proškolení pomocného personálu. Lékárníci se domnívají, že zmíněná opatření ještě více finančně zatíží provoz lékáren…

TEPLICE –

„Nový hygienický režim do chodu lékáren nějak výrazně nezasahuje. Opodstatnění spíše nachází v nemocnicích na lůžkových odděleních či v ordinacích,“

uvedla předsedkyně Okresního sdružení lékárníků v Teplicích Jitka Veselá.

Velké nároky jsou nyní kladeny také na likvidaci odpadu, kdy je nutné oddělit komunální odpad od ostatního a následně zajistit firmu na odvoz a likvidaci zdravotnického odpadu. Za nedodržování předpisů hrozí lékárnám vysoké finanční postihy.

„Hygienické předpisy byly v lékárnách vždy přísně dodržovány, podobně jako ve všech zdravotnických zařízeních,“ řekla Veselá.

KAREL OTCOVSKÝ, Ústecký kraj, 19.7.2001

Ohodnoťte tento článek!