S oslavami konce roku roste konzumace alkoholu mezi dětmi

Přes vánoční svátky a při oslavách Nového roku se zvyšuje zájem o alkohol mezi dětmi. Alkohol i dalších legální návykové látky se staly v českých obchodních řetězcích i domácnostech snadno dostupnými, a to i přestože zákon zakazuje prodej alkoholu dětem a mladistvým do 18 let.

Až 87 % šestnáctiletých vnímá možnost sehnat si alkohol či cigarety, ať už doma, přes spolužáky či přímo v obchodě, jako velmi snadnou. V roce 2012 se stala noční můrou metanolová aféra, která má dozvuky do současnosti.

V roce 2015 zveřejnila OECD výsledky studie, z které vyplývá, že se Česká republika drží v žebříčku konzumace alkoholu mezi dětmi a mladistvými na prvním místě v Evropě. Předčili jsme dokonce i Dány.

Školní prázdniny tuto skutečnost umocňují a představují tak nejvyšší riziko konzumace alkoholu u dětí a mládeže. „Alkohol se v rámci nich konzumuje pravidelně, často také na diskotékách, v barech, na ulicích. Děti mají volno, a proto i více času experimentovat. Hodně z nich pak končí v intenzivní péči lékařů,“ uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Kromě toho, že 94 % patnáctiletých již má za sebou první zkušenost s alkoholem, přibližně 60 % středoškoláků pravidelně pije alkohol a v současnosti už čtvrtina patnáctiletých uvádí časté pití nadměrných dávek alkoholu a pravidelnou opilost. Až 1000 dětí končí během roku na jednotkách intenzivní péče a další tisíce na záchytných stanicích.

„Organizmus dítěte je mnohem náchylnější k akutní otravě alkoholem, vzhledem k tomu, že ještě není schopen účinně metabolizovat etylalkohol a k otravě tak stačí i mnohem nižší dávky, než jak je tomu u dospělých,“ vysvětluje Vobořil s tím, že opilost u dětí a mladistvých by neměla být dospělými v žádném případě zlehčována.

Velké procento dospívajících se poprvé opije či vyzkouší nelegální drogy právě během svátků. „Našim cílem ale není, aby dospělí přestali pít alkohol, ale aby se naše děti dostaly do pravidelného kontaktu s tak nebezpečně návykovou látkou, jakou alkohol je, až v době, kdy mají za sebe plnou zodpovědnost, a kdy je hlavně menší riziko rozvoje následné závislosti,“ dodává Vobořil.

Dostupnost

Kromě celospolečenské tolerance je dalším velkým tématem v ČR dostupnost návykových látek. Během posledních třech měsíců proběhla série celostátních kontrol ve spolupráci s policií, celníky, hasiči, ČOI a živnostenskými úřady, v rámci nichž se zkontrolovalo tisíce podniků a provozovatelů, zda neporušují zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

„Během kontrol se našly stovky opilých dětí, některým bylo naměřeno dokonce přes 3 ‰ alkoholu v dechu. I když jsme o akci předem masivně informovali veřejnost, tak ani to neodradilo provozovatele od toho, aby dětem alkohol prodali. “ popisuje Vobořil.

Velitel policejní akce plk. Martin Hrinko potvrzuje slova národního protidrogového koordinátora: „Avizovali jsme dopředu, že se uskuteční kontroly, i přesto průběžně zjišťujeme další přestupky, které potvrzují podávání alkoholu dětem ve velké míře,“ a uvádí, že závěrečné výsledky celostátní akce kontrol budou představeny v lednu 2016. „Problém tu existuje a je nutné se k němu postavit systémově a v duchu započaté spolupráce nejrůznějších složek napříč rezorty,“ uzavírá Vobořil.

Jedno z připravovaných opatření by mohla přinést právě chystaná novelizace zákona č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Ta v rámci připravované novely počítá mimo jiné i s úpravou sankcí v případě porušení zákona při prodeji alkoholu nezletilým a s takovými opatřeními, která umožní sankce efektivně ukládat.

Ohodnoťte tento článek!