Šabatová: Důchod se platí již od vzniku invalidity

sestra, lékařka, pacientka

Invalidita nevzniká po právní stránce okamžikem, kdy posudkový lékař uzná pacienta kvůli jeho zdravotním potížím za trvale práce neschopného. Za tento termín je nutné považovat vznik onemocnění nebo zranění, jež způsobilo tuto invaliditu.

Pokud lékař termín stanoví špatně, občan může léta dostávat nízký invalidní důchod. ČTK to sdělila ombudsmanka Anna Šabatová. Zastala se muže z Vysočiny, jemuž byl kvůli této chybě vyplácen nízký invalidní důchod deset let.

Podle Šabatové stačí nedůslednost posudkového lékaře, a člověk, jehož uzná invalidním, se pak může dostat do finančních potíží. Například v případu z Vysočiny šlo o muže, jenž byl v roce 2005 uznán invalidním a byla mu vyplácena měsíční sociální dávka ve výši 5000 korun. Měl ale nárok na vyšší.

Teprve po letech se obrátil na ombudsmanku a domohl se toho, aby byl termín vzniku invalidity upraven. Nešlo o rok 2005, kdy byl muž uznán invalidním, ale o rok 2003, kdy jeho potíže vznikly. Jeho sociální dávky pak byly znovu vypočítány.

Zjistilo se přitom, že má nárok na 8500 korun měsíčně. Byl mu totiž přiznán důchod určený pro mladé invalidy a invalidy z mládí. Pro muže to znamenalo významný finanční posun.

Česká správa sociálního zabezpečení už muži částečně proplatila peníze, které měl v minulosti dostat. Neuhradila mu ale vše. Proto se Šabatová obrátila na vedení ministerstva práce a sociálních věcí se žádostí o nápravu.

Posudkový lékař je podle zákona povinen zjistit u každého pacienta přesně a úplně stav věci a za tím účelem si má opatřit potřebné podklady. Musí tedy zkontrolovat správnost a úplnost zdravotnické dokumentace, vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři, přihlédnout k výsledkům vlastního vyšetření a vše shrnout do nálezu, který musí být úplný a přesvědčivý, uvedla Šabatová. Zdůraznila, že s podobnými stížnostmi se na ni lidé obracejí poměrně často.

Šabatová: Důchod se platí již od vzniku invalidity
Ohodnoťte tento článek!