SANANIM zaznamenal dvojnásobný nárůst výměny stříkaček u drogově závislých

Počet injekčních stříkaček, které si vyměňují uživatelé drog za nové, sterilní, stoupl v pražském kontaktním centru SANANIMu na dvojnásobek, tj. průměrně 214 kusů za den. To však ještě neznamená, že stoupl počet uživatelů drog…

Počet injekčních stříkaček, které si vyměňují uživatelé drog za nové, sterilní, stoupl v pražském kontaktním centru provozovaném centrem SANANIM na dvojnásobek. Za 1. pololetí roku 2003 vyměnilo nízkoprahové zařízení Terénní programy SANANIM v Praze celkem 59 090 stříkaček, což je průměrně 472 za jeden den. Pro srovnání: za celý rok 2002 tyto programy vyměnily 55 753 stříkaček, průměrně 214 ks za den.

To, že se počet vyměněných stříkaček zdvojnásobil však ještě neznamená, že dvojnásobně vzrostl i počet injekčních uživatelů drog. „Na základě těchto údajů můžeme říci, že klienti tím, že si více mění, se chovají zodpovědněji, protože se zvýšila jejich informovanost o zdravotních rizicích spojených s injekčním užíváním drog. A také že mají větší důvěru k nízkoprahovým službám,“ sdělilaZdraví.Euro.cz Michaela Nováková z Drogového informačního centra SANANIM. Velmi důležitý je i fakt, že stoupl počet kontaktů na jednoho klienta. „To znamená, že klienti se k nám vracejí častěji a máme tedy možnost na ně působit směrem ke změně životního stylu a léčbě závislosti,“ dodala Nováková.

(red), www.Zdravi.Euro.cz,

Ohodnoťte tento článek!