Sanatoria Klimkovice se stala pracovištěm olomoucké univerzity

Sanatoria Klimkovice nedaleko Ostravy se stala pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě přípravy budoucích speciálních pedagogů se lázně s univerzitou budou věnovat i společnému výzkumu.

Jedním z cílů výzkumu má být například zařazení speciálních pedagogů mezi zdravotnický personál. Řekla to mluvčí lázní Ivana Gračková. „Protože na každém našem pracovišti, kde se studenti připravují, musíme vyčlenit pracovníka, který se jim věnuje, je to samozřejmě pro sanatoria značná zátěž. Na druhou stranu vnímáme, že v České republice stoupá poptávka po rehabilitaci, a přitom obecně ve zdravotnictví je odborného personálu na pracovním trhu kritický nedostatek. Předpokládáme, že z některých studentů si vychováme své budoucí spolupracovníky,“ uvedla odbornice na klinickou logopedii a odborná garantka spolupráce za sanatoria Lenka Dzidová.

Lázně podle ní mají připraven celý soubor témat pro odborné, zejména diplomové a disertační práce studentů, jejichž výstupy budou moci využít v praxi. „Studenti se potřebují v praxi seznamovat s terapiemi, o nichž se učí ve skriptech. Obrovskou výhodou pro ně je, že v Sanatoriích Klimkovice je mnoho moderních, jinde v České republice nevyužívaných terapií pohromadě,“ uvedla vedoucí pracovnice Univerzity Palackého Kateřina Vitásková.

U mnoha terapií jsou podle Dzidové speciální pedagogové v podstatě nezastupitelní. Náklady na jejich práci ale musí nést buď lázně, nebo klient.

„Vnímáme obrovský nedostatek odborného personálu v českém zdravotnictví. Přitom pokud naši absolventi pětiletého magisterského studia nastoupí do zdravotnického zařízení, jejich práce nemůže být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jako je tomu u lékařů, fyzioterapeutů nebo zdravotních sester. Systém s tím nepočítá,“ uvedla Vitásková. Jedním z cílů plánovaného výzkumu proto podle ní bude, doložit, že změna systému by byla celospolečensky žádoucí.

V současné době je na praxi v sanatoriích první skupina devíti studentek. „Je pro nás obrovskou výhodou, že se můžeme setkat se spoustou klientů lázní s různými diagnózami, se kterými jsme neměli nikde jinde možnost se seznámit. Novinkou jsou pro nás i některé terapie. Například OptiMusic nebo EEG Biofeedback jsem viděla tady poprvé,“ uvedla studentka třetího ročníku Tereza Adamcová. OptiMusic je audiovizuální systém, v němž zvuky spouští člověk svými pohyby, a EEG Biofeedback je metoda pomáhající trénovat mozek.

Ohodnoťte tento článek!