Sanatorium si zkušenosti vymění s kolegy v Anglii

Prácheňské sanatorium, které je jedním z mála zdravotnicko sociálních zařízení pro léčbu vážně nemocných lidí, zahájilo kontakty s obdobně specializovaným střediskem ve Velké Británii, konkrétně v Blackwoodu…

Písek/Blackwood –

„Se specialistkou na sociální práci Christine Williamsovou, zástupkyní Alzheimerovského centra v britském městě Blackwood, zatím jednáme o vzájemné výměně informací a možnosti odborné stáže v Británii pro náš zdravotnický personál,“ uvedla k novému směru spolupráce ředitelka Prácheňského sanatoria v Písku Jaroslava Jůzová.

Prácheňské sanatorium totiž jako svého druhu jediné specializované zařízení v tuzemsku praktikuje tzv. basální stimulaci, což je speciální ošetřovatelský postup zkvalitňující život vážně nemocným lidem. „Sanatorium basální stimulaci účinně využívá pro dodávání podnětů pacientům s Alzheimerovou chorobou. Znamená to v praxi speciální terapeutickou práci s nemocným, která umožňuje pacientovi znovu získat přístup k informacím uloženým v mozku. Zcela zjednodušeně řečeno, dostat se k nim jinou cestou, než byl mozek zvyklý,“ upřesnila Jaroslava Jůzová.

První kontakt s britskými kolegy jihočeská obecně prospěšná společnost získala před několika málo měsíci díky internetu i městu Písek, které poskytlo kontakty na družební město. „Cílem této spolupráce je hlavně výměna profesních zkušeností a stáže našich zdravotních sester v Británii a anglických zdravotníků tady u nás,“ uvedla ředitelka. Vedle Velké Británie Prácheňské sanatorium komunikuje i s dalšími zahraničními odborníky a kolegy. Loni například své nové poznatky v basální stimulaci úspěšně prezentovalo na mezinárodním kongresu ve Vídni. Tento měsíc bude sanatorium zastupovat tuzemskou medicínu a terapeutickou péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí na mezinárodním kongresu Alzheimer Europe v Praze. V létě potom zamíří vedení sanatoria prezentovat úspěchy současné péče o dementní pacienty na mezinárodní kongres do slovenské Banské Bystrice.

LUCIA KOVÁČOVÁ, Listy Písecka, 6.5.2004

Ohodnoťte tento článek!