SANEP: Většina zaměstnanců je pro zrušení karenční doby

Neschopenka

Drtivá většina zaměstnanců je pro zrušení karenční doby. Téměř polovina zaměstnanců vinou třídenní karenční doby raději jde do práce a nemoci přechází.

Výsledky bleskového průzkumu mezi zaměstnanci na téma karenční doby ukazují jednoznačnou a téměř absolutní podporu zrušení karenční doby. Ta má totiž za následek u většiny zaměstnanců přecházení nemocí, což však ve svém důsledku vede jak ke zhoršení zdravotního stavu jak samotných nemocných, tak i k přenášení nemocí na jejich spolupracovníky.

S návrhem změny zákona na zrušení stávající třídenní karenční doby aktuálně v souhrnu souhlasí 85,3% zaměstnanců.

Stávající karenční doba, kdy zaměstnanci po dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti nemají nárok na náhradu mzdy má dle názoru 42,8% dotázaných zaměstnanců za následek přecházení nemocí a následně dlouhodobou nemocnost či hospitalizaci.

Dalších 40,9% zaměstnanců se pak domnívá, že stávající třídenní karenční doba má za následek přenášení nemocí na spolupracovníky při přecházení nemocí.

Pouze 7,1% dotázaných zaměstnanců se domnívá, že stávající karenční doba zabraňuje simulování nemoci.

Názor, že stávající třídenní karenční je trestem za onemocnění a ohrožuje zdraví, sdílí v souhrnu 53,1% dotázaných zaměstnanců.

Dle názoru dalších 17,3% respondentů měla být karenční doba dávno zrušena a bez zajímavosti není ani názor 11,4% zaměstnanců, dle jejichž názoru ve svém důsledku zrušení karenční doby sníží celkovou nemocnost, neboť se nebudou přecházet lehké virózy, které tak většinou přecházejí ve dlouhodobou nemocnost.

Za velmi alarmujícím zjištěním lze považovat názor 48,7% zaměstnanců, kteří uvádí, že v případě onemocnění chřipkovou virózou nebo jinou formou virového onemocnění, do práce většinou přesto jdou a nemoci přecházejí.

Placené dovolené před neplacenou třídenní karenční dobou pak dává v případě virózy přednost 13,5% dotázaných zaměstnanců.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 13. – 16. dubna 2018 na vybrané skupině 3.842 dotázaných obyvatel ČR ve věku 18+ let, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru (zaměstnanci). Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 14.581 dotázaných. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-3,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Ohodnoťte tento článek!