SAS: chceme personální změny na ministerstvu zdravotnictví

Zorjan Jojko

Lékaři specialisté zvolili na sjezdu do čela svého sdružení opět MUDr. Zorjana Jojka. Vedle předsedy Sdružení ambulantních specialistů (SAS ČR) byla výkonnou místopředsedkyní zvolena MUDr. Marie Duřpektová a místopředsedou – správcem SAS MUDr. Pavel Kostka.

Lékaři na sjezdu vyzvali kolegy, aby v případě, že úhradová vyhláška nepřinese pravidlo zaručující alespoň 2,5% navýšení úhrad v roce 2017 proti tržbám specialistů v roce 2016, nepodepisovali úhradové dodatky pro rok 2017. Sdružení bude o podmínkách úhrad jako každoročně vyjednávat se zdravotními pojišťovnami.

Specialisté také vyzvali předsedu vlády, aby zvážil personální změny ve vedení ministerstva zdravotnictví. „Ministr zdravotnictví a jeho náměstek pro zdravotní pojištění zapomněli nebo se členům SAS z neznámých důvodů rozhodli nesplnit sliby, které vedení sdružení dali na několika jednáních. Na podzim 2015 nám bylo výslovně slíbeno, že nejpozději do roku 2018 budou úhrady dorovnány na úroveň platného seznamu výkonů. Aby tento slib platil, musely by úhrady stoupat minimálně o 2 % ročně, nikoli jen o 1 %, jak bylo uvedeno v úhradové vyhlášce pro rok 2016, a o 0,5 %, jak je nyní v návrhu vyhlášky pro rok 2017. V září, konkrétně 8. 9. 2016, nám bylo slíbeno, že koeficient ve vzorci limitu úhrad v příloze č. 3 úhradové vyhlášky pro rok 2017 nebude 1,035, jak je navrženo nyní, ale minimálně 1,05,“ uvedli lékaři s tím, že předseda vlády by měl personální obsazení ministerstva upravit tak, aby se podobné situace již nikdy neopakovaly. Lékaři budou s MZ i nadále jednat, chtějí plně kompenzovat pokles příjmů, který jim podle jejich slov vznikl kvůli zrušení regulačních poplatků.

Také úhradová vyhláška pro rok 2017 opakuje podle SAS princip nerovnosti. „Sjezd považuje za nepřijatelné, aby ambulance nemocnic měly meziroční navýšení úhrad o 9 %, resp. 26 %, zatímco mimonemocniční ambulantní specialisté jen o 0,5 %,“ tvrdí ambulantní specialisté.

Sjezd vyzývá MZ a zdravotní pojišťovny, aby Radě SAS poskytly rozbor dat, ze kterých bude jasný vývoj nákladů v segmentu, chtějí jednat o regulacích za předepsané léky a za vyžádanou péči komplementu u odbornosti 207 (alergologie a klinická imunologie) tak, aby nedošlo k tvrdým regulačním srážkám způsobeným výpadkem výroby testovacích a léčebných alergenů. Sdružení bude jednotlivé pojišťovny žádat, aby pro odbornosti komplementu (rentgen) uzavíraly smlouvy na dobu neurčitou.

Lékaři na sjezdu také odmítli návrh na zavedení povinných „stáží“ soukromých lékařů v nemocnicích. Pro takový krok podle nich neexistuje žádné logické odborné zdůvodnění, vedl by ale jistě ke zhoršení dostupnosti ambulantní péče v ČR a neúměrnému finančnímu přetížení soukromých praxí.
Potvrdili také, že odmítnou jakýkoli návrh zákona o neziskových nemocnicích, který bude obsahovat záměr rozdělit poskytovatele ve vztahu k finančním zdrojům a zdanění tržeb na základě toho, kdo je jejich vlastníkem.

Sdružení informovalo, že připraví žádost o výjimku ze zákona o elektronické evidenci tržeb pro ty ambulance, jejichž příjem v hotovosti mimo fakturaci zdravotním pojišťovnám nepřesahuje 60 000 Kč ročně, a požádalo také MZ, aby tuto žádost podpořilo.

Ohodnoťte tento článek!