SAS: nenechte se vtáhnout do podivných akcí

Titulní obrázek

Sdružení ambulantní specialistů vydalo prohlášení, ve kterém podporují soustavné vyjednávání na úrovni ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a krajů. „Rada SAS vyzývá všechny soukromé lékaře, aby se nenechali vmanipulovat do akcí, které jim svým principem a způsobem provedení nemohou v žádném případě prospět…“

Prohlášení Sdružení ambulantních specialistů

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR pozorně prostudovala materiál s názvem „Prohlášení představitelů občanských sdružení, která hájí zájmy soukromých lékařů“ ze dne 22. 3. 2007.

Toto prohlášení považuje Rada SAS za politický pamflet vytvořený k prosazování zájmů osob sdružených kolem bývalého ministra zdravotnictví MUDr. Davida Ratha, jehož zásahy do systému poskytování péče soukromých ambulantních specialistů měly zcela jasně a nepopiratelně naprosto negativní dopad na celou tuto sféru. Domníváme se, že těmto osobám nejde o rozkvět soukromé ambulantní sféry, nýbrž o realizaci vlastních politických zájmů.

Rada SAS nerozumí tomu, že se někteří jednotlivci a někteří opravdoví funkcionáři existujících sdružení nechali vmanipulovat k podpisu tohoto prohlášení, které ve své části sice v obecné rovině konstatuje pravdu v tom, že je situace soukromých zdravotnických zařízení v ČR špatná a nejistá. Na druhou stranu v jiných svých částech zcela chybně analyzuje příčiny tohoto stavu a vinu za ni neklade těm, kteří ji opravdu nesou, ale svým kolegům, ačkoli je jasné (a existuje mnoho důkazů), že ti za špatnou finanční situaci českého zdravotnictví a špatné postavení soukromé sféry rozhodně nemohou.

Rada SAS tedy souhlasí s konstatováním signatářů, že je oblast poskytování soukromé specializované ambulantní péče oproti jiným typům zdravotní péče znevýhodněna!

Domnívá se však, že současná situace přeje tomu, aby se stav změnil nikoli nátlakovými akcemi, ale soustředěným a soustavným vyjednáváním na úrovni ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a krajů. Právě tyto aktivity SAS dlouhodobě vyvíjí.

Zdravotnická veřejnost je o nich pravidelně informována na webových stránkách www.sasp.cz. Na těchto stránkách je též zcela jasně a zřetelně uvedeno stanovisko Sdružení ambulantních specialistů k postavení specializované ambulantní sféry v systému zdravotnictví. Toto stanovisko Rada SAS také na všech úrovních prosazuje.

Rada SAS vyzývá všechny soukromé lékaře i funkcionáře zastupujících sdružení, aby současnou situaci sledovali s velkou pozorností, aby se snažili vždy objektivně analyzovat všechny informace, které dostanou a nenechali se vmanipulovat do akcí, které jim svým principem a způsobem provedení nemohou v žádném případě prospět.

Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Pavel Tautermann, předseda

MUDr. Zorjan Jojko, výkonný místopředseda

(red), www.Zdravi.Euro.cz

SAS: nenechte se vtáhnout do podivných akcí
Ohodnoťte tento článek!