Schlanger: Není jasné, jak se podaří zvýšení platů lékařů splnit

Předsedovi Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Schlangerovi není jasné, jak se zaměstnavatelům podaří zvýšit zdravotníkům platy. Není totiž zcela jisté, zda budou mít na vyšší platy včas peníze, řekl dnes na jednání Českého zdravotnického fóra v Darové na Rokycansku…

Příslib zvýšení platů vzešel z pátečního jednání zástupců vlády, lékařů, pojišťoven a nemocnic. Stát dá do zdravotnictví další miliardy korun. Vedle platů půjdou například na odkoupení pohledávek pojišťoven ve výši 3,8 miliardy korun.

Kromě toho bude rozpočet od příštího roku víc platit za státní pojištěnce – děti,důchodce a nezaměstnané. Ve zdravotnictví se však na druhé straně také začne víc šetřit.

„Otázka je, jak to (zvýšení platů) budeme realizovat se zaměstnavateli. Zda budou mít včas potřebný objem finančních prostředků v situaci, kdy se pojišťovny stále zadlužují, a tím pádem se zpožďují platby pojišťoven zdravotnickým zařízením čili

našim zaměstnavatelům,“ řekl Schlanger.

Obecně ale dohodu vítá. Platy lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích se mají zvýšit od 1. září o osm procent. Od páteční dohody si zachovávají odstup zdravotní pojišťovny.

Ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřina Musílková například soudí, že dohoda deficit ve zdravotnictví neodstraní, dokonce ani nesníží, mohla by ale zajistit, aby už nerostl.

Poněkud skepticky se k dalším výsledkům jednání vyjádřil i Schlanger. „Já mám jisté pochybnosti o tom, jak bude ta včerejší dohoda realizována. Každopádně tím, že dokument nepodepsaly zdravotní pojišťovny, se dá říci, že je to do jisté míry účet bez hostinského,“ uvedl.

Schlanger se obává, že stát sice do systému zdravotnictví nějaké peníze navíc vloží, zároveň se ale vyčerpají. „Ta opatření jsou do značné míry kontraproduktivní a znamenají spíš vyšší čerpání než úspory – to je ta největší obava, kterou my máme.“

ČTK

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr.František Jurek, ředitel Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Musím jen souhlasit s panem předsedou. Peníze nebudou ani u zdravotních pojišťoven, ani u zaměstnavatelů. Zvýšené tarifní složky pracovníků zdravotnických kategorií o 8% nejspíše zavedeny budou, ale to bude znamenat nárůst osobních nákladů o 16 až 20%, čímž se ve 4.kvartále zhroutí naše roční finanční plány postavené na rovnováze výnosů a nákladů, projednané a schválené zřizovateli. Zhroutí se plány oprav a údržby, zhroutí se i ty drobné investiční plány, třeba i ve fázi uzavírání hospodářských smluv po výběrových řízeních a dále se prohloubí „vnitřní zadluženost“ (co by mělo být a není). Nejraději bych tentokrát inicioval stávku ředitelů nemocnic, příspěvkových organizací, kdyby to bylo vůbec možné.

Ohodnoťte tento článek!