Schlangerův svaz požaduje, aby zdravotním pojišťovnám nebyly schváleny pojistné plány

„Vycházíme z údajů studie Systém zdravotního pojištění před vstupem a po vstupu ČR do Evropské unie, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo zdravotnictví…

Privátní ambulance neúměrně vydělávají, ale nemocnice jsou na tom špatně, tvrdí ministerská studie.

Praha – Nemocniční péči, zdravotnické dopravě a lázním pouze s domácí klientelou hrozí podle zdravotnických odborů do roku 2008 zánik, pokud se nezmění současné poměry. „Vycházíme z údajů studie Systém zdravotního pojištění před vstupem a po vstupu ČR do Evropské unie, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo zdravotnictví. Autoři studie dospěli k závěru, že samotný vstup do Unie spojený s přijetím příslušných nařízení nezpůsobí v systému veřejného zdravotního pojištění nějaké velké potíže. Mnohem fatálnější důsledky však pro něj může mít neřešení jeho vnitřních problémů,“ řekl předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger.

Studie v této souvislosti upozorňuje na vysokou míru zisku v privátním ambulantním sektoru, zejména u ambulantních specialistů a také u stomatologů. „Naproti tomu je zcela varující situace u nemocnic,“ dodal Schlanger.

Zdravotnické odbory se proto obrátí na vládu a Poslaneckou sněmovnu s požadavkem, aby s ohledem na tyto údaje neschválily zdravotním pojišťovnám jejich pojistné plány na příští rok a nechaly je přepracovat. Ty jsou přitom jakýmsi jízdním řádem, kterým se řídí hospodaření těchto institucí. „Vadí nám, že se v pojistných plánech nepromítá vážná ekonomická situace některých sektorů zdravotní péče,“ uvedl Schlanger.

Pojišťovny zase tvrdí, že se jejich rezervy už doslova vyčerpávají právě kvůli rozhodnutí vlády o cenách péče na letošní 1. pololetí, které bylo ve prospěch nemocnic. Množství peněz, které směřují z fondu zdravotního pojištění do nemocniční péče, se podle nich stále více rozšiřuje. „Nyní z něj nemocnice získávají přes 51 procent a příští rok to bude zřejmě už téměř 60 procent,“ řekla ústřední ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřina Musílková.

Odbory požadují, aby se financování ve zdravotnictví odvíjelo od toho, jak důležitou roli hrají jednotlivé sektory zdravotní péče a služeb, jak jsou efektivní, jaké jsou jejich skutečné náklady a v jaké se nacházejí ekonomické situaci. Ministr Bohumil Fišer si chce nechat zpracovat Institutem zdravotní politiky a ekonomiky analýzu struktury nákladů soukromých ambulantních zařízení. Svůj vlastní rozbor nákladů ordinací mu chce předložit Sdružení smluvních lékařů, kteří s tvrzením ministerské studie o vysoké míře zisku odborných ambulancí nesouhlasí a tvrdí, že se pohybuje jen kolem 10 až 15 procent.

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 7.11.2001

Ohodnoťte tento článek!