Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost hájí VZP

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je podle svého včerejšího oficiálního prohlášení znepokojeno pokračující kampaní zaměřenou proti VZP. „Zejména MZ, ČLK, ale i některá média používají nekorektní a účelově upravené informace, které vedou k matení veřejnosti o příčinách současné krize ve zdravotnictví…

“ uvádí ve svém stanovisku výbor SPLDD.

Za viníka současného neutěšeného stavu ve zdravotnickém sektoru označilo SPLDD „neexistenci jasné představy o cílovém uspořádání systému českého zdravotnictví“. Stanovení základních pravidel pro fungování systému zdravotnictví je podle SPLDD povinností státu.

Většina praktických lékařů pro děti a dorost, kteří provozují svou privátní lékařskou praxi ve smluvním vztahu s VZP, je na této pojišťovně ekonomicky závislá. Proto přistoupilo SPLDD ČR spolu se členy Koalice ambulantních lékařů k akci „oranžové lístky“, která má varovat nejen VZP, ale i veřejnost, že pokud problémy s financováním zdravotní péče nebudou urychleně řešeny, dojde k výraznému omezení dostupnosti zdravotní péče v důsledku prohlubující se platební neschopnosti provozovatelů ambulantních zdravotnických zařízení. „Toto varování je nutno chápat jako ochranu ekonomické stability členů SPLDD ČR poskytující primární zdravotní péči,“ uvádí se v prohlášení.

Podle sdružení nemohou za platební neschopnost VZP její aktivity typu vydávání časopisu Pohoda, projekt IZIP nebo léčebné pobyty v zahraničí. VZP funguje na systému „fondového“ hospodaření a tyto aktivity nejsou hrazeny z tzv. veřejného zdravotního pojištění, uvádí dále SPLDD ve svém prohlášení a dodává: „Pokud nebude Parlamentem ČR změněna příslušná legislativa, považuje Výbor SPLDD kampaň proti VZP za vměšování a zpochybnění činnosti dozorčích a správních rad jednotlivých zdravotních pojišťoven“.

Přesné znění oficiálního prohlášení SPLDD najdete v rubrice Dokumenty.

(red), www.Zdravi.Euro.cz, 3.6.2004

Ohodnoťte tento článek!