Se zákonem o nemocnicích si kraje hlavu nelámou

Některé kraje chtějí nadále převádět nemocnice na obchodní společnosti navzdory zákonu, který nedávno schválila Sněmovna ve snaze těmto transakcím, které podle vlády ohrožují dostupnou kvalitní lékařskou péči, zamezit.
Zákon nám v tom nezabrání, říkají unisono hejtmani, vesměs politici ODS, jejíž poslanci proti zákonu hlasovali…

A mají v podstatě pravdu. Příslušný paragraf skutečně mnoho neřeší. Jiný zákon, a to zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, krajům totiž umožňuje organizace zřizovat a rušit. A toho kraje při převodu nemocnic zřejmě využijí.

„V praxi to bude vypadat tak, že se nemocnice převede z režimu příspěvkové organizace do režimu obchodní společnosti. Vláda totiž krajům nařizuje, kolik mají platit lidem ve zdravotnictví, a to bez ohledu na příjmy zařízení. Na obchodní společnosti se taková nařízení vlády nevztahují. Nemocnice přitom zůstanou zcela ve vlastnictví kraje,“ popsal už také středočeský hejtman Petr Bendl (ODS) cestu, jakou chtějí kraje postupovat v plánované transformaci nemocnic.

Zákon nic nevyřešil

„Nemohu s tím nic dělat. Musím se, když k tomu dojde, pak opírat o nemocnice a. s. a jednat s nimi, že strukturu péče zachovají,“ řekla Právu ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

Vláda se obává, že zisky nemocnic, pokud by byly převedeny na obchodní společnosti, by mohly plynout jinam než do zdravotnictví, a nemocnice by se soustředily jen na lukrativní obory.

„Zákon prozatím není platný, jeho návrh teprve bude postoupen prezidentu republiky, který jej buď podepíše, či nikoli. Pokud nabude platnosti, vyvineme maximální úsilí, aby ustanovení o zákazu přeměny nemocnic na obchodní společnosti bylo dodržováno,“ sdělila Právu Věra Čarná, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

„Poslanci zakázali transformaci zdravotnických zařízení, přičemž v uvedeném zákoně vůbec neříkají, co to transformace je. Kdyby chtěli krajům přeměnu nemocnic na obchodní společnosti skutečně zakázat, museli by stejně tak zakázat zřizovat a rušit organizace. Tento paragraf jinými slovy nic neřeší,“ uvedl Bendl, podle kterého transformace nemocnic zůstává součástí loni schválené krajské koncepce zdravotnictví.

Chtějí jít až k ÚS

Obdobně, navzdory přijatému zákonu, chtějí postupovat i další kraje.

Například Jihočeský kraj plánuje převedení všech bývalých okresních nemocnic na obchodní společnosti už na začátek příštího roku.

„Jihočeský kraj bude postupovat v transformaci nemocnic podle svého původního záměru a nic na tom zatím nezmění ani rozhodnutí Sněmovny,“ řekl Právu jihočeský hejtman Jan Zahradník (ODS).

Kvůli zákonu občanští demokraté zvažují stížnost postoupit Ústavnímu soudu.

„Přijatý zákon je podle mne protiústavní. Pokud jej podepíše i prezident, bude jen otázkou, kdo jej dá k posouzení Ústavnímu soudu,“ řekl Právu hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík (ODS).

Nový zákon považují za zbytečný i hejtmani Plzeňského, Jihomoravského, Pardubického či Karlovarského kraje.

„Takovým zákonem se problémy ve zdravotnictví nevyřeší,“ míní plzeňský hejtman Petr Zimmermann (ODS).

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil (ODS) považuje chování státu za neférové.

„Je to totéž, jako by po vás někdo chtěl, abyste chodili čistí a s nablýskanými botami, ale zakázal vám používat mýdlo, prášek na praní a krém na boty,“ doplnil.

Právo

Ohodnoťte tento článek!