Se zdravotním systémem ČR je spokojena třetina občanů

Titulní obrázek

Se zdravotním systémem v ČR je nyní spokojeno 32 procent občanů, naproti tomu 29 procent s ním spokojeno není. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)…

Neutrální názor na zdravotní systém má 37 procent oslovených občanů.

Proti roku 2005, kdy byl podíl spokojených a nespokojených přibližně stejný, nyní mírně převažují občané kteří jsou se zdravotním systémem spokojeni. Vyšší procento nespokojených je hlavně mezi občany staršími 60 let.

Výraznější změny v kvalitě zdravotní péče nezaznamenala v loňském roce nadpoloviční většina 51 procent dotázaných. Podle 28 procent nastaly změny k horšímu a pouze 17 procent občanů se naopak domnívá, že zdravotní péče se za poslední rok zlepšila.

Nadpoloviční většina, 58 procent respondentů, se však naproti tomu domnívá, že v kvalitě poskytované zdravotní péče jsou pouze malé nebo žádné problémy.

Největším nedostatkem českého zdravotnictví je podle občanů financování. „Velmi velké“ nebo „velké“ problémy v něm vidí 77 procent dotázaných.

V hospodaření s léky jsou takové problémy podle 63 procent a ve fungování zdravotních pojišťoven podle 58 procent oslovených. Malé nebo žádné problémy vidí naproti tomu ve vztahu mezi lékaři a pacienty 70 procent a v dostupnosti zdravotní péče 66 procent respondentů.

Velké změny nezaznamenal průzkum CVVM v hodnocení vlastního zdravotního stavu dotázaných. Stejně jako v předchozím roce ho považuje jako dobrý 58 procent občanů, 13 procent naopak svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný.

ČTK

Se zdravotním systémem ČR je spokojena třetina občanů
Ohodnoťte tento článek!