Sedlčanská nemocnice má nového ředitele

„Nejsem lékař, ale inženýr, mám ekonomické vzdělání a mimo jiné jsem pracoval v oblasti zdravotního pojištění,“ poznamenal ke svému odbornému zaměření nový ředitel Filipi…

Firma Mediterra-Sedlčany, s.r.o., je od ledna letošního roku novým provozovatelem nemocnice v Sedlčanech. Město s ní uzavřelo smlouvu o pronájmu na dobu pětadvaceti let. Jaké změny to s sebou přinese?

Sedlčany – Firma Mediterra jmenovala 1. ledna 2002, od kdy je novým provozovatelem zdravotnického zařízení v Sedlčanech, také nového ředitele – vítěze výběrového řízení, kterým se stal Libor Filipi. „Nejsem lékař, ale inženýr, mám ekonomické vzdělání a mimo jiné jsem pracoval v oblasti zdravotního pojištění,“ poznamenal ke svému odbornému zaměření ředitel Filipi. Potvrdil, že firma Mediterra není v provozování zdravotní péče žádný nováček. Má v současné době uzavřeny nájemní smlouvy nejen v Sedlčanech, ale i dalších třech městech – v Mariánských Lázních, v Tanvaldu a v Neratovicích. Filipi potvrdil, že nový provozovatel se v nájemní smlouvě zavázal, že převezme veškerý personál. Nepočítá proto v dohledné době s tím, že by propouštěl zaměstnance, i když připouští přechod některých z nich na jiná pracoviště v rámci oddělení. Ředitel Filipi nemá v úmyslu obklopovat se novými lidmi. Bývalý ředitel sedlčanské nemocnice Fedor Kasper tu bude vedle lékařské praxe vykonávat i funkci poradce L. Filipiho. Ve funkci primáře chirurgického oddělení zůstává Zdeněk Špale a primářkou interního oddělení Libuše Kvasničková, kteří si vybudovali pověst odborníků a k jejichž práci ne jsou připomínky. Předal jim nové jmenovací dekrety. Filipi zdůraznil, že za největší prioritu považuje kvalitu péče o pacienty a vztah k nim.“Já pacienty raději označuji za klienty, jsou u nás na prvním místě a my všichni jsme zde pro ně,“ řekl Filipi. Za nepříliš vhodné považuje společnost Mediterra pokoje s šesti i osmi lůžky, které v nemocnici také existují. Proto prý má v plánu zvýšit komfort pacientů. „Do budoucna bychom chtěli kapacitu všech pokojů snížit na dvě až tři lůžka,“ uvedl. V nemocnici nadále budou na jednotlivých odděleních i pokoje s nadstandardní péčí. Klienti připlácí denně na jednolůžkový pokoj 500 Kč, na dvoulůžkový je příplatek 300 Kč. Příbuzní pacientů, kteří si zvykli na dosavadní téměř domácké prostředí a vztahy v nemocnici, by neměli ani v budoucnu narážet na striktní jednání. Podle slov Filipiho společnost Mediterra ví, že ne každý vzhledem k svému pracovnímu vytížení nebo autobusovým spojům může přesně dodržet návštěvní hodiny a připouští výjimky. V rámci nového systému uspořádání má dokonce v přízemí nemocnice vzniknout recepce. Modernizace se dotkne i počítačové sítě. „Právě připravujeme nový účetní a informační systém,“ poznamenal Libor Filipi. „Navázali jsme spolupráci s ředitelkou Všeobecné zdravotní pojišťovny Příbram Miroslavou Brejškovou z Příbrami, která jednoznačně potvrdila, že naše smlouva s pojišťovnou o poskytované péči bude zachována ve stejném rozsahu jako dosud,“ nepočítá nemocnice pod novým řízením se snižováním kapacity, která v současné době představuje 99 lůžek. „I v sedlčanské nemocnici jsou přístroje, které splňují normy do roku 2003,“ potvrdil nutnost některých investic, zvláště pokud bude Mediterra ještě rozšiřovat ambulantní činnost.“To jsou ale záležitosti, které se musí řešit za provozu,“ dodal. „V rámci využívání a předávání zkušeností budeme zvát do Sedlčan i lékaře z pražských nemocnic,“ poukázal na jednu z možností, jak dále rozšiřovat odbornost. Sedlčanská nemocnice by však měla i v nových rukách zajišťovat především standardní zdravotní péči v regionu. „Chtěli bychom i zlepšit spolupráci se soukromými lékaři. To také považujeme za součást naší vize do budoucna,“ dodal ředitel.

MARIE BŘEŇOVÁ, Příbramský deník, 23.1.2002

Ohodnoťte tento článek!