Šéf evropských odborů odpovídá čtenářům Zdraví.Euro.cz

Titulní obrázek

Šéf Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS) Claude Wetzel při květnové návštěvě Prahy podpořil lékaře, kteří nesouhlasí s plánovanou reformou zdravotnictví. Z jakých informací při kritice reformy Tomáše Julínka vycházel? Čtěte první část odpovědí na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz…

Šéf Evropská federace lékařů zaměstnanců (FEMS) Claude Wetzel při květnové návštěvě Prahy podpořil lékaře, kteří nesouhlasí s plánovanou reformou zdravotnictví. Z jakých informací při kritice reformy Tomáše Julínka vycházel? Čtěte první část odpovědí na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz.

Beata Kočková, Kolín

Chtěla bych se pana prezidenta zeptat, na základě jakých informací byl sepsán Závěrečný dokument z aktuálního zasedání FEMS – měl jste informace také od ministerstva zdravotnictví, nebo jste vycházel pouze z toho, co zaznělo na zasedání?

Informace o zdravotnickém systemu v České republice jsou věšeobecně dlouhou dobu známy. Všechny zdravotnické systémy jsou předmětem studí a průzkumů mezinárodních organizací, jako jsou například WHO, Evropská unie (Eurostat), Světová národní banka, OECD (Health at a Glance 2007) nebo americká CIA (The World Factbook).

Dále jsou studovány publikace, které vypracovává české ministerstvo zdravotnictví, články v tisku a jiné materiály, které lze najít na internetu pomocí různých vyhledavačů.

Všechna tato data jsou dostupná na internetu nebo v materiálech, které FEMS získává ve specializovaných knižních obchodech v Bruselu nebo v Paříži.

K přípravě na mítinky a konference v členských státech FEMS sestavuji co možná nejvíce obsáhlé dokumenty (za pomoci stálého sekeariátu FEMS v Bruselu). Materiál o českém systému zdravotnictví, který mám k dispozici, čítá celkem 330 stran.

Závěrečný dokument (F08-059 EN) připravila česká delegace organizace FEMS (konkrétně zástupci LOK-SČL). Tento dokument byl pak diskutován na základě dostupných veřejných informací (viz výše). Během posledního valného shromáždění FEMS v Praze v květnu byl text doplněn, s určitými změnami předložen k hlasování a jednoznačně schválen všemi zástupci. Byl též jednohlasně přijat organizací CPME (Standing Committee of European Doctors) v Bruselu. Organizace CPME sdružuje všechny zástupce lékařských organizací – zhuba 2 miliony evropských lékařů.

Dostal jste některé informace z ministertsva zdravotnictví nebo jste pouze shnul to, co jste slyšel na konferenci?

Všechny informace, které jsme měli k dispozici my, jsou veřejně dostupné informace, včetně těch, které dodalo ministerstvo zdravotnictví (viz výše).

Četl jste doslovný překlad projektu reformy zdravotnického systému v ČR?

Všechny dokumenty, které studuji, jsou ve francouzštině nebo angličtině, včetně těch, které pocházejí z ministerstva zdravotnictví ČR.

Pokud ne, jak jste se dozvěděl o návrhu reformy? Kdo vám je tlumočil?

Jako osoba, která zastupuje evropskou lékařskou organizaci FEMS, musím být neustále informován o vývoji zdravotnických systémů v Evropě, bez ohledu na to, jaká je v daných zemích politická reprezentace u moci.

Děkuji za vaši ochotu. Přeji vám mnoho úspěchů v práci.

Děkuji. Buďte ujištěna, že naším jediným cílem je zajistit všem evropským občanům fungující system zdravotnictví – bez ohledu na to, z jaké země občan pochází nebo jaká je jeho konkrétní situace. Zástupci vlád evropských zemí, se kterými jednáme, pocházejí z různého politického spektra, zatímco náš projekt má jen jednu prioritu – zajistit všem lidem svobodný přístup ke kvalitní péči.

Karel Souček

Dobrý den, jak je možné, že prezident České lékařské komory mluví za Lékařský odborový klub a za tento klub je dokonce členem presidia Vaší evropské odborové organizace? Nemá to vliv na nezávislost Vaší organizace i ČLK? Děkuji!

Dr. Milan Kubek byl zvolen viceprezidentem organizace FEMS v roce 2006 jako tehdejší president Lékařského doborového klubu (LOK-SČL), který je plnoprávným členem FEMS. Jeho mandát v rámci FEMS se po celé tři roky nedostal do žádného rozporu se statuty této organizace. Vaše otázka je jednoznačně kontroverzní, já však na ni nebudu odpovídat ve stejném tónu.

Ve kterých evropských zemích funguje system řízené péče?

Proč zrovna francouzský zdravotnický system dává WHO ostatním zemím za příklad?

Čtěte na Zdraví.Euro.cz v úterý.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!