Šéf komory: Nemocnicím hrozí problémy, skončí možnost přesčasů

Milan Kubek: Nová politická reprezentace bude muset rychle ucpat tunely.

Nejpozději koncem března se podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka dostanou nemocnice do problémů. Lékaři vyčerpají povolené přesčasy a dál nebudou moci sloužit, evropská směrnice povoluje 416 hodin přesčasů za rok.

V průměru nyní lékař v ČR slouží 1090 hodin ročně. Ohrožena je většina nemocnic kromě fakultních, kde za chybějící zkušené lékaře slouží lékaři v přípravě, řekl Kubek ČTK.

Česko sice má evropskou směrnici o pracovní době ve svých zákonech zapracovanou, využilo ale možnosti přechodného období. To končí letos 31. prosince. „Jsem toho názoru, že Evropská komise nebude mít žádný zájem tolerovat porušování směrnice, která je na ochranu spotřebitele, na ochranu bezpečnosti pacientů,“ řekl Kubek.

Podle ministerstva zdravotnictví věděla zdravotnická zařízení o omezeném trvání výjimky a na změny se připravila. Většina nemocnic dává lékařům k pracovní smlouvě dohodu o pracovní činnosti na nadbytečné přesčasy. Podle Kubka ale je dvojí smlouva obcházením směrnice. Lékař je z vysokého pracovního nasazení unavený, roste riziko chyb a hrozí žaloby pacientů.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Viktorie Plívová pro ČTK připustila, že některá zařízení se do problémů mohou dostat. Ministerstvo proto dalo resortu práce podnět k přípravě návrhu, který má situaci řešit. „Navrhuje ustavení výjimky do 31. prosince 2015, a to za stejných podmínek, jak jsou v zákoníku práce a v zákoně o inspekci práce dnes,“ řekla.

Kubek ale připomněl, že výjimku si nemůže Česko stanovit jednostranně, musí ji schválit EK. „Nedovedu si představit, že by v této situaci někdo Česku další výjimku povolil,“ řekl. Směrnice se tak bude podle něj „po česku“ obcházet a bude se čekat na žalobu, kterou komise podá u Evropského soudu.

Vysoké počty přesčasů souvisejí podle Kubka s nedostatkem lékařů, Česko podle něj dělá vše pro to, aby lékaře vyhánělo do ciziny. „Porušování směrnice je trestáno finanční sankcí údajně kolem desetitisíce eur za každý den prodlení, přijde to ČR poměrně draho. Stejně jako draho ji přichází to, že mladí lékaři hned po škole utíkají do ciziny, kde dostanou několikanásobně vyšší plat,“ řekl Kubek.

Dlouhodobým řešením podle něj je mít víc lékařů. Tedy podpořit vzdělávání na lékařských fakultách, výsledek ale bude za deset let, protože šest let trvá studium a čtyři roky specializační trénink. Aktuální řešení je zvýšit platy lékařů, aby neodcházeli za lepším výdělkem, a změnit systém specializačního vzdělávání, aby pro lékaře byl schůdnější.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!