Senát asi odmítne uzákonit podmínky vzdělání pro čínské léčitele

Senát možná odmítne uzákonit znalostní předpoklady pro poskytovatele tradiční čínské medicíny. Doporučil mu to jeho zdravotnický výbor.

Odmítl také ustanovení, podle něhož by zdravotnický záchranář směl poskytovat bez odborného dohledu ošetřovatelské činnosti při poskytování přednemocniční neodkladné péče až po roce praxe.

Změny by měla přinést novela o nelékařských povoláních, která má především snížit požadavky na vzdělání zdravotních sester. Senát o ní bude rozhodovat příští týden.

Podmínky pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny se rozhodli do vládní novely včlenit poslanci na návrh předsedy sněmovního zdravotnického výboru Rostislava Vyzuly (ANO). Poukazoval na to, že v současnosti vzdělání, rozsah a kvalitu nabízené péče čínských léčitelů není možné nijak ověřit. Senátoři se ale přiklonili ke stanovisku České lékařské komory, podle níž novela přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a zvýhodňuje ho tak vůči ostatním.

Podobně se do normy dostaly na návrh poslance Davida Kasala (ANO) podmínky pro behaviorální analytiky, jejichž obor souvisí s terapií pro lidi s poruchou autistického spektra. Také tuto pasáž chtějí senátoři z novely odstranit.

Hlavním cílem novely je ovšem dosáhnout toho, aby zdravotní sestrám k výkonu jejich profese stačilo absolvování střední zdravotnické školy a jednoho roku vyšší odborné školy. Změna ve vzdělávání sester by měla nastat od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Změna by tak měla stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. Podle ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) by díky změně mohl vzrůst počet všeobecných a dětských sester, kterých je nedostatek. K cílům normy patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!