Senát o terapeutech pro děti s autismem rozhodne až po volbách

Senát o rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem rozhodne až v povolebním složení. Schvalování příslušné senátorské novely dnes odložil až na konec listopadu. Novela počítá s tím, že by se seznam nelékařských povolání mohl rozšířit o terapeuta neurovývojových poruch a jeho asistenta. Podle senátního zdravotnického výboru je ale potřeba tyto změny ještě vyjasnit.

Novelu navrhli senátoři – lékaři Alena Dernerová (za SD-SN) a Vladimír Plaček (ČSSD), který počátkem srpna náhle zemřel. Senátoři dnes za něj drželi minutu ticha, stejně jako za tři české vojáky, kteří se stali oběťmi atentátu v Afghánistánu.

Senátorská předloha by měla stanovit zákonný rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody pro léčbu pacientů s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Platná úprava stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a behaviorálního technika.

Návrh má zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie. Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od zdravotních pojišťoven.

Srpnová jednodenní schůze horní komory večer skončila. K dalšímu jednání se senátoři sejdou až na podzim.

Ohodnoťte tento článek!