Senát odmítl novelu o přepravě lidských tkání

Senát Parlamentu ČR

Senát zamítl na návrh opoziční ČSSD vládní novelu, která má rozšířit možnosti přepravy lidských tkání a buněk. Předloha se vrací sněmovně, která může veto horní komory přehlasovat.

Novela počítá s tím, že lidské tkáně a buňky by mohly přepravovat i firmy, které nejsou zdravotnickým zařízením. Musely by ale získat povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nyní mohou přepravu zajišťovat jen provozovatelé tkáňových zařízení, diagnostických zařízení, odběrových míst nebo držitelé zvláštních povolení.

Zamítnutí předlohy navrhli senátoři ČSSD Božena Sekaninová a Jan Žaloudík. Sekaninová se pozastavila například nad tím, že předloha nestanoví pro žadatele o povolení žádné podmínky. Žaloudík poukazoval na to, že novela nedává záruky, že se nebude s lidskými tkáněmi a buňkami kupčit.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) senátory neúspěšně přesvědčoval o tom, že podmínky přepravy jsou v zákonech obsaženy. Předpisy stanoví podle něho i řadu garancí, které mají nelegálnímu obchodování s tkáněmi a buňkami zabránit.

Tkáně a buňky mají být podle novely nadále převáženy v mrazicích boxech a mají být opatřeny čipy, které umožní kontrolu převozu. Odpovědnost za to, že dopravce splní všechny požadavky na přepravu, bude na provozovateli tkáňového zařízení.

Novela má také usnadnit vývoz tkání a buněk. Pokud by měl tuzemský provozovatel patřičné povolení tyto materiály distribuovat, mohl by zajistit jejich vývoz prostřednictvím svého odběratele nebo pomocí najatého prostředníka. Navrhovaná úprava má řešit i dodání tkání a buněk zahraničnímu tkáňovému zařízení operativně, například při nebezpečí z prodlení, a bez zvláštních nároků na tkáňové zařízení v ČR, které tkáně a buňky poskytuje.

Ohodnoťte tento článek!