Senát pro nahlížení pacientů do dokumentace

Titulní obrázek

„Hlavním cílem novely je posílení práv pacientů a jejich blízkých, umožnění pacientovi a dalším osobám uvedeným v tomto zákonu nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, opisy a kopie,“ prohlásil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS)…

Lidé sami určí, kdo smí být informován o jejich zdravotním stavu

Pacienti mají mít právo nahlížet do své zdravotní dokumentace a pořizovat si z ní výpisy. Předpokládá to novela zákona o péči o zdraví lidu, kterou včera naprostou většinou schválil ve čtvrtek Senát.

Podpořilo ji 40 ze 48 přítomných senátorů. Pokud ji podepíše prezident, vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo zdravotnictví očekává, že to bude od července letošního roku.

„Hlavním cílem novely je posílení práv pacientů a jejich blízkých, umožnění pacientovi a dalším osobám uvedeným v tomto zákonu nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, opisy a kopie,“ prohlásil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS).

Argumentoval také, že snahou resortu je, aby „pacient byl skutečným partnerem“ lékaře. „Podmínkou takového stavu tak samozřejmě je maximální informovanost pacienta,“ dodal.

Dosavadní úprava garantovala pacientovi pouze právo na informace shromážděné ve zdravotní dokumentaci, přičemž častokrát bylo toto právo vykládáno restriktivně, v neprospěch pacienta.

Poučení není informace o nemoci

O absenci úpravy informování blízkých v případě úmrtí pacienta Julínek vzpomenul kauzu kolem úmrtí bývalého trenéra národního hokejového mužstva Ivana Hlinky.

Tehdy se jeho manželka dlouho nemohla domoci manželovy zdravotní dokumentace. Nemocnice ji odmítala vydat kvůli obavám, že by tím porušila zákon.

Pacientova práva jsou v novele podle ministra výrazně precizována, kdy má plné právo výslovně určit jiné osoby než osoby blízké, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu, popřípadě vyslovit zákaz poskytování těchto informací.

„Bude tedy plně na pacientovi, jak se svými nově nabytými právy naloží,“ zdůraznil Julínek.

Návrh klade i důraz na podávání informací o zdravotním stavu pacienta a poučení blízkých osob. Podstatou poučení není informace o nemoci, ale informace o tom, jak například změnit pacientovu životosprávu, jeho pohybový režim nebo jak reagovat na některé formy specifického chování pacienta, související s nemocí.

Předloha rovněž počítá s tím, že lékař by mohl částečně omezit přístup k informacím ze zdravotní karty dítěte těm rodičům, kteří jsou podezřelí ze zneužívání nebo týrání svého potomka.

Cizinci komorám platit nebudou

Novela zároveň slaďuje s evropskými předpisy podmínky působení lékařů z ostatních zemí EU v Česku. Ti už nemají platit členské příspěvky profesním komorám.

Budou mít statut „hosta“. To znamená, že podle profese si je lékařská, lékárnická nebo stomatologická komora zapíše, členské příspěvky ale platit nebudou. Ty budou platit dál ve své mateřské zemi.

V lednu Evropský soudní dvůr ČR odsoudil právě za to, že nesrovnala české zákony s podmínkou EU a vyžadovala od cizích lékařů, aby českým stavovským komorám příspěvky platili. Bylo tomu tak proto, že naše zákonodárství pojem „hostující osoby“ neznalo.

„Výše pokuty stanovena nebyla, to je na Komisi. Ta dosud nerozhodla, ale podle zkušeností by pokuta mohla jít do miliónů eur,“ řekl Právu ve čtvrtek Tomáš Cikrt, mluvčí ministerstva zdravotnictví. „Budeme s Komisí jednat a věřím, že ji přesvědčíme, že náprava už zjednána byla a pokutu nám odpustí. Neodpustí nám ale náklady na soudní řízení,“ uvedl Cikrt.

Co se má změnit

Pacient má nově nárok nahlížet do své zdravotní dokumentace a pořizovat z ní kopie. Zdravotníci musí žádosti o kopii či výpis vyhovět do 30 dnů. Může to být za peníze, jejichž výše nepřesáhne náklady na kopie. Až dosud lékař musí nemocného o zdravotním stavu informovat, ale nemusí mu poskytnout jeho kartu.


Pacient z okruhu svých příbuzných nebo i mimo ně může určit lidi, které mají zdravotníci informovat o jeho zdravotním stavu a kteří budou mít přístup k jeho zdravotní dokumentaci.


Pacient může vysloveně zakázat, kdo nesmí do jeho dokumentace nahlížet. Pokud to nezakáže, mají po jeho smrti přístup k dokumentaci blízcí lidé. Ti mají také nárok na informaci o příčinách úmrtí a výsledku pitvy.


Zakáže-li pacient, aby po jeho smrti měli příbuzní k jeho zdravotní dokumentaci přístup, pak budou mít nárok na informace o dědičných chorobách. To je důležité pro jejich případná onemocnění a možnosti, jak jim předcházet.

Právo

Senát pro nahlížení pacientů do dokumentace
Ohodnoťte tento článek!