Senát schválil Úmluvu na ochranu lidských práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

Dokument Rady Evropy nazvaný Úmluva na ochranu lidských práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, který řeší právní zakotvení zákazu klonování lidí, včera schválil Senát. Dokument senátorům představil ministr zdravotnictví Bohumil Fišer…

(ČSSD).

Úmluva by měla zmírnit obavy lidí ze zneužití lékařských věd v souvislosti s uplatněním výsledků výzkumu na člověku. „Cílem úmluvy je zaručit každému člověku nedotknutelnost jeho práv a základních svobod a zajistit mu důstojnost a svébytnost, aniž by byl znemožněn pokrok ve vědě a výzkumu,“ charakterizuje dokument předkládací zpráva vlády. V úmluvě je obsažena svoboda rozhodování o vlastním osudu a těle a právo na ochranu soukromí.

Jelikož se jedná o mezinárodní smlouvy upravující oblast lidských práv, k jejímu schválení je dle článku 10 Ústavy ČR třeba třípětinového souhlasu poslanců a senátorů. Normy přijaté podle tohoto článku jsou nadřazeny vnitrostátnímu právu.Parlamentní shromáždění Rady Evropy projednalo úmluvu v roce 1996, později ji schválil i výbor ministrů. Česká republika připojila svůj podpis pod dokument 24. června 1998. Poslanecká sněmovna schválila dokument na své 34. schůzi 28. února 2001. Jak uvedl ve své zprávě zpravodaj zdravotního výboru František Bartoš (KDU-ČSL), schválení Úmluvy se očekává od všech kandidátských zemí Evropské unie.

-pj-,-ph-,-kaj-

Ohodnoťte tento článek!