Senát schválil vytvoření registru hrazené zdravotní péče

stetoskop, klávesnice, dokumenty, počítač

Senát podle očekávání schválil novelu o zdravotních službách, která mimo jiné vytvoří Národní registr hrazených zdravotních služeb a modernizuje další databáze. Novela, kterou po středečním souhlasu horní komory dostane k podpisu prezident, podle zastánců zprůhlední zdravotnictví a umožní zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče.

Kritici naopak pochybovali o ochraně shromažďovaných dat, která mají být až postupně anonymizována.

Tohoto cíle podle předsedy senátního zdravotního výboru Jana Žaloudíka (ČSSD) nelze dosáhnout skokově, neboť „české zdravotnictví masivně sdílí záznamy na základě rodných čísel a samotné číslo pojištěnce je de facto rodné číslo“. Nové registry podle senátora vzniknou pod kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů a stávající registry a celý systém hlášení do existujícího Národního zdravotnického informačního systému budou na nová pravidla postupně převáděny.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) se už dřív proti kritice a pochybám ohledně zneužití osobních údajů ohradil. Nebude se podle ministra sbírat větší objem údajů než nyní a systém jejich zabezpečení bude robustní.

Novela taky zřizuje Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Do Národního registru hrazených zdravotních služeb budou pojišťovny posílat údaje například o poskytnuté péči, pacientovi i úhradách z veřejného pojištění. Údaje z registrů mají podle ministerstva přispět ke zkvalitnění zdravotní péče a ke zpřesnění stanovování úhrad. Odpadne podle ministerstva taky administrativa, díky registrům bude možné zrušit řadu statistických zjišťování. Novela jasně stanoví, že registry budou spadat pod Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Vznikne rovněž nový neveřejný registr zdravotníků. Původní databáze zanikla před třemi lety kvůli nálezu Ústavního soudu. Neveřejností by se mělo vyhovět námitce soudu, který ji zrušil zejména kvůli neoprávněnému zásahu do soukromí zdravotníků. Bez registru je ale podle ministerstva zdravotnictví obtížné sledovat demografický a kapacitní vývoj populace zdravotnických profesionálů, analyzovat dostupnost jejich služeb pro lidi nebo předvídat potřebné vzdělávací kapacity.

Ohodnoťte tento článek!