Senát schválil zrušení neúčinného zákona o úrazovém pojištění

Senát Parlamentu ČR

Senát schválil návrh na zrušení sporného a neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon o úrazovém pojištění začal platit v roce 2006, dosud ale nenabyl účinnosti. Odkládal se čtyřikrát, naposledy loni na rok 2017. Návrh na zrušení zákona, který zachovává právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce, nyní čeká na podpis prezidenta

Rušený zákon předpokládal, že úrazové pojištění by zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pojistné by vybírala jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by hradila rentu.

Shoda na tomto modelu mezi politiky, odbory a zástupci podniků ale nepanovala. Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven – České a Kooperativy, případné odškodné se pak platí z tohoto pojištění.

Zrušení normy by mělo dát prostor k přípravě nového systému. Ministerstvo práce doporučuje, aby úrazové pojištění kvůli pracovním úrazům a nemocem z povolání měla v budoucnu na starosti ČSSZ. Ve hře jsou další tři varianty – vedle ČSSZ je to více komerčních pojišťoven, zdravotní pojišťovny či nová veřejná úrazová pojišťovna.

Schválený návrh také obsahuje pasáž, podle které by měl stát hradit na základě dohody v tripartitě náklady, které vynaloží odbory a zaměstnavatelé na vyjednávání na republikové a krajské úrovni. Organizace odborů a zaměstnavatelů budou ze zákona veřejně prospěšné právnické osoby.

Ohodnoťte tento článek!