Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o zdraví lidu

Senát včera vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o péči o zdraví lidu s několika pozměňovacími návrhy. Rozhodlo o tom 41 z 55 přítomných senátorů. Poslanecká novela má umožnit zdravotnickým zařízením a lékařům uchovávat zdravotní dokumentace pacientů pouze v počítačích, aniž musejí pořizovat její listinné kopie…

PRAHA – Uvádí poměrně přísné podmínky, za kterých je elektronické vedení zdravotní dokumentace možné. Předloha definuje obsah zdravotní dokumentace a uvádí výčet osob, které mají právo do dokumentace nahlížet.

Tento okruh lidí rozšiřují pozměňovací návrhy, které předložila předsedkyně zdravotního výboru Senátu Zuzana Roithová (KDU-ČSL). Právo nahlížet do dokumentace by měli mít i studenti, kteří se ve zdravotnických zařízeních připravují na své budoucí povolání lékaře či zdravotní sestry. Také administrativní pracovníci zdravotnických zařízení, kteří se podílejí na zpracování dat z dokumentace. Další její návrh definuje právo pacienta na poskytnutí veškerých informací, shromážděných v dokumentaci, které se týkají jeho zdravotního stavu.

Vrácená předloha řeší mimo jiné budoucnost zdravotních registrů a zakotvuje existenci Národního zdravotnického informačního systému, který už řadu let funguje, aniž to bylo výslovně vyjádřeno v zákoně.

Hradecké noviny, 18.5.2001

Ohodnoťte tento článek!