Senát zpřísnil pravidla pro zacházení s lidskými tkáněmi

Titulní obrázek

Norma má v návaznosti na evropské směrnice pomoci zajistit větší bezpečnost jak při odběru tkání a buněk, tak i při jejich využití pro léčbu pacientů. Podobně upravuje podmínky pro zpracování tkání a buněk, jejich laboratorní kontrolu, skladování a distribuci…

Zpřísnit pravidla pro zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami má nový zákon, který ve středu schválil Senát.

Zákon kvůli tomu ukládá povinnosti provozovatelům tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických laboratoří, které provádějí vyšetření dárců. Mohou totiž podle ministerstva významně ovlivnit kvalitu a bezpečnost tkání a buněk.

Proto budou muset mít systémy na udržování a kontrolu jakosti. Činnost těchto zařízení bude povolovat a posuzovat stát, a to mimo jiné prostřednictvím inspektorů Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) již dříve uvedl, že důsledkem absence úpravy a určité libovůle byl i případ brněnské tkáňové banky, jejíž pracovníci byli odsouzeni k pokutě a podmíněnému trestu za nelegální obchody s lidskou kůží.

Za porušení povinností nový zákon zavádí pokuty až do tří milionů korun. Až osmileté vězení by hrozilo těm, kteří by ze zištných důvodů obchodovali nejen s lidskými tkáněmi a orgány, ale také s lidskými buňkami.

Zákon také zakazuje reklamu podporující darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody.

Norma rovněž omezuje riziko použití lidských těl a tkání pro jiné účely než ve zdravotnictví. Příkladem byla podle poslance ODS Borise Šťastného loňská výstava preparovaných lidských těl v pražské Lucerně. Nově má každý v souhlasu s posmrtným využitím svého těla nebo tkáně přesně vymezit účel použití.

Zákon, který nyní dostane k podpisu prezident, má nabýt účinnosti dva měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Senát dnes také schválil novelu zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh. Podle Julínka norma přebírá do českého práva nové evropské směrnice z let 2006 a 2007.

Těmito směrnicemi se zařazují látky do seznamu účinných látek schválených na úrovni EU pro použití v biocidních přípravcích, které jsou určeny k ničení, odpuzování nebo zneškodňování škodlivých organismů chemickým nebo biologickým způsobem.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!