Senátoři chtějí rozšířit seznam terapeutů pro děti s autismem

Zákonný seznam nelékařských povolání by se mohl rozšířit o terapeuta neurovývojových poruch a jeho asistenta. Navrhli to senátoři – lékaři Vladimír Plaček (ČSSD) a Alena Dernerová (za SD-SN) v novele, kterou horní komora začne projednávat za týden na své schůzi.

Při loňském projednávání zákona se takovou změnu prosadit nepodařilo. Proti se postavila například Česká lékařská komora. Novela by stanovila zákonný rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody pro léčbu pacientů s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza (ABA).

Platná úprava nyní stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a behaviorálního technika. „Což je nesystémové řešení a zvýhodňující tuto jednu metodu oproti jiným používaným za tímtéž účelem,“ uvedli Plaček a Dernerová.

Navrhli proto zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie. Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli na nárok na příspěvky od zdravotních pojišťoven.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!