Senátoři zvažují, zda lékařský zákon vrátí sněmovně

Většina členů výboru pro zdravotnictví a soc. politiku senátu zůstává k návrhu zákona o lékařských povoláních kritická, ač na tuto normu netrpělivě čeká Evropská komise. Vedení MZ potvrdilo, že Evropská komise dokonce zaslala varovný dopis…

Viníka špatně napsaného zákona se už nepodaří identifikovat, uvedl 14. května předseda senátního zdravotního výboru Tomáš Julínek (ODS). Projednávání návrhu zákona o lékařských povoláních členové výboru nakonec přerušili.

Většina členů výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu zůstává k návrhu zákona o lékařských povoláních kritická, ač na tuto normu netrpělivě čeká Evropská komise.

Varovný dopis Evropské komise

Vedení ministerstva zdravotnictví navíc potvrdilo, že Evropská komise českému ministrovi zahraničních věcí dokonce zaslala varovný dopis. V něm upozorňuje na možnost sankcí vůči ČR, pokud stát včas nesplní závazek v oblasti volného pohybu osob a služeb v zemích EU.

Z tohoto pohledu náměstek ministryně zdravotnictví Milan Špaček nabídl 14. května senátorům maximální spolupráci s cílem urychlit přijetí zmíněného lékařského zákona.


Senátoři předloze například vytýkají, že zavádí rozdílné podmínky pro české a zahraniční lékaře, což skutečně odporuje evropským direktivám.

Senátoři si zatím vyžádali čas na rozmyšlenou a na případné zpracování pozměňovacích návrhů. Předloze, jež jim byla postoupena sněmovnou, například vytýkají, že zavádí rozdílné podmínky pro české a zahraniční lékaře, což skutečně odporuje evropským direktivám.

Značné obavy senátoři mají rovněž ve vztahu k příloze návrhu nového zákona, která obsahuje „nejasný“ výčet lékařských oborů s délkou trvání postgraduálního vzdělávání.

Výhrady senátoři vyslovili také vůči nejasnému složení akreditačních komisí, jež mají rozhodovat, které nemocnici povolí školení budoucích lékařů.

Ve hře zůstává několik variant. Senát se může rozhodnout, že návrh nového zákona o lékařských povoláních nebude projednávat, anebo že ho vrátí sněmovně s pozměňovacími návrhy. Ovšem sněmovna může znovu tuto normu schválit v původním znění, jaké už jednou podpořila. Záležet bude také na tom, zda normu podepíše prezident republiky.

Více informací přineseme ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č. 21/2003.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz, 21.5.2003

Ohodnoťte tento článek!