Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 6. díl

Oslovili jsme některé české nemocnice a zeptali se jich, co od rozšíření Evropské unie očekávají, jakých důsledků vstupu do EU se obávají a do jaké míry se jich dotknou některé přísné evropské normy. V dnešním dílu si přečtete odpovědi první z dotázaných nemocnic…

Česká republika se stane členem Evropské unie za deset dní. Na stránkách www.Zdravi.Euro.cz vám každý všední den přineseme krátký souhrn praktických informací, které se týkají očekávaných změn v českém zdravotnictví.

6. díl: Vstup do EU a české nemocnice

Oslovili jsme některé české nemocnice a zeptali se jich na to, co od rozšíření Evropské unie očekávají, jakých důsledků vstupu do EU se obávají a do jaké míry se jich dotknou některé přísné evropské normy.

Zde jsou odpovědi jedné z oslovených nemocnic – nemocnice Karlovy Vary. Pro Zdraví.Euro.cz odpověděl primář ARO Roman Brázdil. Odpovědi dalších oslovených zdravotnických zařízení přineseme v následujících dílech.

Zdraví.Euro.cz: Čeho se vaše nemocnice v souvislosti vstupu ČR do EU obává? Jaké změny k lepšímu očekává?

Se vstupem ČR do EU se obáváme toho, že:

• dojde k dalšímu odlivu zdravotnických pracovníků, zejména kvalifikovaných lékařů a kvalifikovaných SZP (sester). Odcházet do zahraničí budou zejména čerství absolventi lékařských fakult a mladí lékaři bez závazků v ČR. Na jejich volná pracovní místa budou muset (a musejí už dnes) české nemocnice přijímat zdravotnické pracovníky z východních zemí (s problematickými odbornými a jazykovými znalostmi).

ČEHO SE NEMOCNICE OBÁVÁ?
– odlivu pracovníků do zahraničílimitů pro přesčasovou práci lékařůzdražování techniky, léků, materiáluukončení náhradní vojenské službyněkterých přísných evropských norem CO NEMOCNICE OČEKÁVÁ?


|
– dodržování pracovně-právních noremzjednodušení lékařských nostrifikacídořešení urgentní péčevytvoření nadnárodních registrů a databázíkontrola finančních toků
|

• Velmi se obáváme také přísných limitů EU pro přesčasovou práci zdravotnických pracovníků (mj. žádné rozdíly mezi čekání a prací, výrazně přísnější limity pro přesčasovou práci, dodržování odpočinku po ÚPS, atd). K dodržení těchto přísných limitů EU bude potřeba v ČR zaměstnat daleko větší množství všech zdravotníků. Ministerstvo zdravotnictví tento kardinální problém řeší zatím jen velmi laxně a jaksi okrajově.

• Zdravotnictví samozřejmě hrozí také zdražování, a to nejen některé přístrojové techniky, ale také mnoha léků a spotřebního materiálu, jejichž prodejní ceny byly dosud v ČR nižší než v okolních zemích EU.

• Situaci v českém zdravotnictví velmi zkomplikuje také profesionalizace české armády (a s tím související ukončení náhradní vojenské služby v letošním roce). V českých nemocnicích totiž slouží (jako NZP) velké množství mladých mužů

– civilkářů, a to za minimální mzdu (alias za vojenské služné). Jejich náhrada je pro nemocnice životně důležitá a bude jistě velmi problematická. Nepochybně bude vyžadovat podstatně vyšší finanční náklady, systematický nábor a výběr pracovníků, spolupráci několika státních institucí (managementu nemocnic, úřadů práce, sociálních odborů, atd.).

• Situaci ve zdravotnictví zkomplikují také některé přísné evropské normy, např.na likvidaci zdravotnického odpadu, na provoz a vybavení některých zařízení (třeba transfuzních stanic, atd).

Se vstupem ČR do EU naopak očekáváme:

• důsledné dodržování Zákoníku práce a všech evropských pracovně-právních norem

NAPIŠTE NÁM:
Do diskuse můžete přispět i vy.Vaše názory rádi zveřejníme.Pište na adresu:i.blahova@sanomamag-praha.cz.

• vytvoření, převzetí a dodržování evropských medicínských standartů-guidelines (které u nás citelně chybí a které se dosud žádná vláda neodvážila vytvořit)

• sjednocení systému vzdělávání všech zdravotnických pracovníků

se zeměmi EU (systém studia na lékařských fakultách a zdravotních školách, systém atestací a PSS, evropské oborové atesty a diplomy, atd.)

• zjednodušení lékařských nostrifikací (a na to přímo navazující zaměstnávání českých zdravotníků v zemích EU)

• zjednodušení ošetřování cizích státních příslušníků na našem území (úhrady, transporty, atd.).

• dořešení urgentní péče v zemích EU (jednotné urgentní telefonní linky RLP, volací frekvence záchranářů, součinnost všech složek, transporty pacientů do a ze zahraničí, atd.)

• možnost přímého porovnání efektivity a nákladů českého zdravotnictví s jinými zeměmi EU, možnost evropských akreditací

• snadnější přístup ke všem citlivým statistickým údajům ve zdravotnictví

• zjednodušení a zlepšení spolupráce s nadnárodními institucemi

(např. s Eurotransplantem), vytvoření společných nadnárodních registrů a databází.

• alespoň malé zprůhlednění a důslednější kontrola všech finančních toků v českém zdravotnictví.

Zdraví.Euro.cz: Mnohé nemocnice se bojí zvýšených nákladů na vybavení. Velká část přístrojů totiž neodpovídá předpisům Evropské unie. Můžete říci, jak je na tom vaše nemocnice? Jakého procenta (zhruba) se bude tato nutná obměna týkat? Dá se odhadnout výše potřebných investic do nákupu nových přístrojů (alespoň řádově)? Na kterých odděleních bude tato investice nejpotřebnější?

I v naší nemocnici samozřejmě máme z předchozích let velký „vnitřní dluh“ a chybí nám velké množství zdravotní techniky, která je dnes běžně používána a vyžadována v zemích EU.

PŘEDCHOZÍ DÍLY:
2. Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR\\
3. Uznávání kvalifikací zdravotníků
4. Paralelní obchody s léčivy
5. Vývoj na trhu s léky

• Z těch přístrojů, které vlastníme a denně používáme, pochopitelně podstatná část dnes zastarala a nebo naprosto neodpovídá přísným předpisům a normám zemí EU. Hrubým odhadem se to v naší nemocnici týká asi 40-50 % našeho současného přístrojového vybavení. Jejich upgrade si v budoucnu nepochybně vyžádá investice řádově v desítkách milionů Kč.

• Mimochodem, velmi problematické jsou v českých zemích také odpisy přístrojové techniky. Probíhaly totiž dosud (a v řadě nemocnic ještě stále probíhají) často jen teoreticky a papírově (=nebyly kryty finančně). Dnes používaná zdravotnická technika je proto často velmi stará (fyzicky i morálně), dávno amortizována a svým mnohaletým provozem již dávno teoreticky zaplacená (a přesto nemodernizována).

• Obecně největší investice do přístrojového vybavení vyžaduje v nemocnicích zejména intensivní péče, diagnostický a zobrazovací komplement, sálový operační provoz.

Zdraví.Euro.cz: Jak je na tom vaše nemocnice s některými „nedostatkovými“ specialisty? Které obory to konkrétně jsou a jak tento problém řešíte?

• Lékařů-specialistů také v naší nemocnici neustále ubývá. V budoucnu jich bude dle mého mínění v českých zemích citelný nedostatek. Jejich odlivu do zahraničí v našem regionu zcela jistě napomáhá blízkost státních hranic (a tím pádem možnost každodenního dojíždění za prací do německých nemocnic).

• Situaci nejsme schopni vlastními silami vyřešit. Mzdy zdravotníků v ČR nemohou ani vzdáleně konkurovat mzdám v zemích EU.

• Již dnes máme nedostatek například kvalifikovaných anestesiologů, rentgenologů, internistů.

Příště: Vstup do EU a české nemocnice – pokračování ankety

(ivb),www.Zdravi.Euro.cz

DÁLE ČTĚTE:
Vstup do Evropské unie – odpovídala Zuzana Roithová
Zubní lékaři: Po vstupu do EU zdražíme
FN se obávají vstupu do EU
Odpočinek nelze nadiktovat, nejsme mravenci
Švýcarsko není členem EU, ale reviduje "zákon o práci“
Bílé pláště na vymření
Ohodnoťte tento článek!