Série zdravotnických zákonů ve sněmovně

Poslanecká sněmovna se má na říjnové schůzi zabývat zhruba desítkou zdravotnických zákonů i dalšími, se zdravotnictvím souvisejícími normami…

Na 39. schůzi byl například zařazen návrh skupiny poslanců z ODS a ČSSD, kteří prosazují vlastní (vůči vládě „konkurenční“) verzi zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání. Sněmovna by měla projednat také vládní návrh zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Další předloženou normou je návrh novely zákona o regulaci reklamy včetně novely zákona o léčivech a rovněž návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva. S ohledem na vstup ČR do Evropské unie vláda prosazuje podrobnější regulaci reklamy na léky a zdravotní prostředky. Tato reklama je buď zakázána (v rámci preskripce), anebo limitována mnoha podmínkami. Reklama pro širší veřejnost se např. nesmí odvolávat na doporučení vědců či prezentovat účinky přípravku jako zaručené a podceňovat poradu pacienta s lékařem. Poslanci se hodlají zabývat i novelou zákona o matrikách v souvislosti s anonymními porody a novelizací zákona o pohřebnictví ve vztahu k nakládání s embryi či potracenými lidskými plody.

Několik předložených návrhů se týká změn v zákonech o veřejném zdravotním pojištění, pojistném či normách k činnosti zdravotních pojišťoven. Vedle vládní a poslanecké iniciativy, o nichžZdraví.Euro.cz referovaly v minulém čísle (úprava rozhodování o potravinách používaných ve zdravotnictví, registru osobních údajů u VZP apod.), uplatnili někteří další poslanci doplňující návrhy. Václav Krása (US), Josef Janeček (KDU-ČSL) a Milan Cabrnoch (ODS) prosazují zjednodušení systému plateb pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Do této skupiny pojištěnců by měli být občané zahrnuti až po měsíci ztráty výdělku, neboť jinak pojišťovny vynakládají finanční prostředky na správní řízení ohledně krátkodobě nezaplaceného pojistného ve značné míře zbytečně. Komunističtí poslanci ve vlastním návrhu požadují, aby ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou okruh preventivních aktivit zdravotních pojišťoven s tím, že preventivní programy by realizovala zdravotnická zařízení s akreditací od MZ.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!