Server Zdraví.Euro.cz získal certifikát AZI

Začátkem března 2002 získal server Zdraví.Euro.cz – Zdravotnictví a medicína on-line jako jeden z prvních českých webů certifikát kvality. Asociace zdraví na internetu, která tento nový certifikát uděluje českým webovým stránkám…

Praha – se zdravotnickou tematikou, se tak snaží pomáhat uživatelům internetu rozpoznávat kvalitní a důvěryhodné zdravotní weby.

Informace o zdraví, nemocech a jejich léčbě vyhledává na internetu stále více lidí. Webové stránky se zdravotnickou tématikou mohou být pro pacienty přínosem. Některé však přinášejí i nepřesné, zkreslené nebo zavádějící informace, které mohou zdraví lidí naopak vážně ohrozit.

Podle průzkumu Asociace zdraví na internetu (AZI) si zhruba čtvrtina českých uživatelů internetu myslí, že články o zdraví na internetu mohou být nespolehlivé a zkreslené a 85% má obavy ze zneužití svých osobních dat, které na stránkách zadávají např. do on-line formulářů.

Aby pomohla uživatelům rozpoznat kvalitní a důvěryhodné internetové stránky, rozhodla se Asociace zdraví na internetu udělovat tzv. certifikát AZI. Získají ho pouze ty internetové zdravotnické stránky, které splňují 9 certifikačních kritérií. Mezi ně patří například:

dodržování českých zákonů (zejména zákonu o reklamě, o léčivech, autorského zákona a zákona o ochraně osobních údajů),


pečlivé zdrojování, uvádění autorů článků a datumů jejich vzniku (resp. vystavení na internetu),


dát uživatelům možnost editovat nebo odstranit jejich osobní data ze stránek,


zveřejnění ediční politiky a ustanovení osoby zodpovědné za obsah webu a za komunikaci s uživateli včetně kontaktů,


jasně označený sponzorovaný obsah a reklama.

Všechny tyto důležité údaje čtenář najde v Prohlášení vydavatele stránek, které je nutnou součástí certifikovaného webu.

Aby nemohl být certifikát zneužit, je proveden jako hypertextový odkaz, který po kliknutí přenese uživatele na stránky www.azi.cz, kde si může ověřit, zda daný web užívá certifikát oprávněně.

AZI vznikla v říjnu 2001 jako zájmové sdružení právnických osob a jeho členy jsou Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Grémium majitelů lékáren a společnost Pears Health Cyber. Původně měla být členem AZI a Česká lékařská komora, která trvala na tom, že je nutné hodnotit i obsahovou kvalitu zveřejňovaných informací. To je však podle stávajících členů AZI neproveditelné, neboť by muselo vzniknout množství komisí, které by obsah stránek zdlouhavě posuzovaly. Podle odhadů AZI se na českém internetu nyní nachází asi 400 stránek ze zdravotnickou tematikou a zhodnotit tak velké množství materiálů a článků, které jsou v jejich archivech a neustále přibývají, není zatím ani technicky, ani časově možné.

Podle slov výkonného ředitele AZI Tomáše Větrovského by se měl certifikát stát prestižním oceněním kvality zdravotnických webů. Takovéto posílení jejich důvěryhodnosti se navíc může příznivě odrazit i na jejich návštěvnosti. Certifikace je zároveň i nástrojem pro zvýšení kvality procesu tvorby internetových stránek.

Certifikaci internetových stránek zahájila AZI v únoru 2002. Seznam všech dosud certifikovaných webů, certifikační kritéria, pravidla certifikace a on-line formulář žádosti o přidělení certifikátu AZI najdete na stránkách www.azi.cz.

Mirka Toušová, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!