Sester je dostatek. Zatím…

Jednou z podmínek zaměstnávání polských sester je absolvování krátkodobého kursu českého jazyka zakončeného zkouškou, která prověří, zda je sestra schopná komunikovat…

Při nedávné návštěvě krajského zdravotního rady Zdeňka Hajžmana zaznělo, že v nemocnicích ubývají sestry i lékaři. V některých nemocnicích je tento stav již kritický.

Náchod – Všeobecná nemocnice v Náchodě ale podle sdělení své tiskové mluvčí Hany Soldánové takové problémy nemá. S největší pravděpodobností bude schopná v nejbližších dnech uspokojit i zájem sedmi absolventek, které mají o práci zdravotní sestry v náchodské nemocnici zájem.

„Co se zdravotních sester týká, jsou naše potřeby uspokojovány vyrovnaným zájmem uchazečů o práci u nás,“ vysvětlila Hana Soldánová s tím, že jiná je situace v oblasti lékařů. Několik lékařů totiž nemocnici dlouhodobě chybí i přes její intenzivní snahu zajistit je například inzeráty v odborném tisku.

Jednají s Polskem

I náchodská nemocnice se ale připravuje na možnost, že by se nedostatek sester začal projevovat i u nás.

Krajského zdravotního radu Zdeňka Hajžmana ředitel nemocnice Ladislav Tichý informoval o spolupráci nemocnice s úřady práce v sousedním Polsku. Jednou z podmínek zaměstnávání polských sester je absolvování krátkodobého kursu českého jazyka zakončeného zkouškou, která prověří, zda je sestra schopná komunikovat s českým pacientem.

Zdeněk Hajžman přiznal, že hodně kvalifikovaných sester, například z jednotek intenzivní péče, odchází prodávat do obchodů, případně dělat telefonistky.

„Jsou to neuvěřitelné věci a důvody existují dva hlavní: prvním je nedostatečné finanční ohodnocení a druhou příčinou je neschopnost nadřízených pracovníků komunikovat správně s podřízenými.

My se totiž neumíme dobře chovat ke kvalifikované pracovní síle a neumíme s ní komunikovat. Říká se tomu učeně management lidských zdrojů a myslím si, že se máme hodně co učit. Řada lidí totiž odchází jen proto, že v místě, kde pracovali, byla velmi špatná komunikace, respektive vůbec žádná komunikace. Nadřízení nejsou schopni a mnohdy ani ochotni třeba jen slovem ocenit, že si váží práce svých podřízených, toho, co se naučili a s jakou kvalitou zadané úkoly vykonávají,“ je přesvědčený Hajžman.

Obavy z budoucnosti

Nedostatek sester a lékařů dává prostor ke spekulacím, co se stane, až naše republika vstoupí do Evropské unie.

„Dokáži si představit, že ty mladší skupiny sester a lékařů využijí nových možností a na přechodnou dobu několika let za prací do zahraničí vyrazí a tím se situace u nás ještě zhorší. Na druhou stranu to bude mít i přínos pro naše zdravotnictví, protože řada z nich se k nám vrátí zpět a přinesou si nové zkušenosti. Bude to ale příčinou mnohaletého problému. Už nyní ale v řadě nemocnic pracují sestry ze Slovenska a podobně,“ dodal krajský zdravotní rada Zdeněk Hajžman.

JIŘÍ HORÁK, Noviny Náchodska, 24.1.2002

Ohodnoťte tento článek!