Sester je málo, protože většina absolventek škol dál studuje

Titulní obrázek

Zdravotní sestry chybějí v českých nemocnicích také proto, že z více než 3000 letošních absolventek středních zdravotnických škol jich nastoupilo do praxe jen asi 200. Většina maturantek pokračuje v dalším studiu. Odchody sester za prací do ciziny nemají na nedostatek sester vliv. Shodli se na tom dnes ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) s prezidentkou České asociace sester Danou Juráskovou. Řekl to mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

„Akutní nedostatek je v tom, že zdravotničtí asistenti, kteří nyní ze středních škol vycházejí, se nedostali do nemocnic, ale sedí ve škole. Otázka je, zda tam všichni mají být, zda to pro ně není jen příležitost, jak si prodloužit relativně bezstarostné období života,“ uvedl mluvčí. Situaci chce Julínek řešit společně s ministerstvem školství.

Do měsíce se znovu sejde s Juráskovou, do té doby si povolá ředitele nemocnic přímo řízených ministerstvem a bude od nich chtít vědět, jakým způsobem řeší nedostatek sester a zda využili všechny rezervy, které mají v rozpočtu a v organizaci práce.

„Zda ošetřovatelský tým má dobré postavení v rámci celé péče a zda tam nejsou rezervy stejně jako ve finanční oblasti,“ řekl Cikrt. Z porad s řediteli nemocnic ministr zjistí, zda by případně nepotřebovaly nemocnice více peněz od zdravotních pojišťoven. A pokud by je ředitelé dostali, zda je zajištěno, aby se peníze dostaly právě k sestrám.

Cikrt dodal, že ministr mluvil s Juráskovou také o lepším finančním ohodnocení pro zkušené sestry. V rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění chce upravit některé zdravotní výkony, které nyní dělají lékaři, aby je mohly dělat i vysokoškolsky vzdělané sestry. Tím stoupne cena jejich práce a také příjmy. Ministr to chce zohlednit v novele zákona, která je součástí prvního balíčku reforem o zdravotních službách.

Podle Juráskové by se Česko nemuselo potýkat s nedostatkem sester, kdyby nedělaly práci i za ošetřovatelky a sanitáře. Zhruba 97.000 sester by stačilo, kdyby se o pacienty v nemocnicích staral ošetřovatelský tým.

Některé nemocnice již varovaly, že kvůli nedostatku sester budou muset zavřít některá oddělení. Nejcitelnější je nedostatek dětských sester na jednotkách intenzivní péče.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!