Sestřičky mají svou fakultu

Titulní obrázek

První oficiální fakultu pro ošetřovatelské obory v Česku budou mít od Nového roku zdravotní sestry v Pardubicích. Zatím byly „jen“ studentkami vysokoškolského Ústavu zdravotnických studií při Univerzitě Pardubice…

„K 1. lednu se přemění dosavadní Ústav na samostatnou, v pořadí šestou fakultu univerzity – Fakultu zdravotnických studií,“ potvrdila Právu Valerie Wágnerová, kancléřka Univerzity Pardubice. Ústav zdravotnických studií byl založen v roce 2002 ve spolupráci s tehdejší Vyšší zdravotnickou školou a Krajskou nemocnicí Pardubice.

Připravoval absolventky studijního interdisciplinárního programu Ošetřovatelství podle požadavků EU na vysokoškolskou úroveň znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků.

„V tomto akademickém roce studuje bakalářské studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka již 226 (převážně) studentek, které procházejí kromě teoretického studia a studia klinických předmětů značnou praktickou průpravou. Nabízíme i navazující magisterské studium ve dvou oborech. Je do nich zapsáno 80 vysokoškoláků,“ dodala Wágnerová.

Novinkou pro další akademický rok je doktorský studijní program s názvem Specializace ve zdravotnictví a oborem Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů.

„Na výuce a vědeckovýzkumné činnosti fakulty se podílejí tři klinická-pracoviště klinika interní, klinika chirurgická a klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,“ uvedl Arnošt Pellant, rektorem pověřený děkan nejmladší fakulty Univerzity Pardubice.

Právo

Sestřičky mají svou fakultu
Ohodnoťte tento článek!