Sestřičky už rentgen neponesou

Doba, kdy pro rentgenové snímky běhaly zdravotní sestry nebo si je nosili sami pacienti, je u konce.
V prachatické nemocnici, stejně jako v ostatních jihočeských nemocnicích, totiž nastupuje digitální zpracování rentgenových snímků.

Lékaři se tedy nebudou muset již zvedat od svého počítače, nikoho nebudou muset posílat na radiologické oddělení.

Snímek svého pacienta si lékař detailně prohlédne na svém monitoru.

„V současné době spouštíme zkušební provoz tohoto způsobu zpracování rentgenových snímků a počítáme s tím, že na něj postupně úplně přejdeme,“ uvedl ředitel prachatické nemocnice Bohumil Ondřich s tím, že zařízení a programy na digitální zpracování rentgenových snímků vyšlo nemocnici zhruba na tři miliony korun. Peníze byly uhrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

Při digitálním zpracování rentgenových snímků odpadne i další manipulace se snímky a jejich zdlouhavé přeposílání mezi lékaři.

Snímky se budou posílat mezi lékaři obyčejnou internetovou poštou a budou tak moci komunikovat i s lékaři z jiných pracovišť. Výrazně se také sníží náklady.

„Samozřejmě odpadnou finance určené na nákup filmů a fotografického materiálu,“ potvrdil Bohumil Ondřich.

Použité snímky budou ukládány v centrálním elektronickém skladu, kde si je budou moci lékaři v případě potřeby okamžitě vyhledat. Vedle prachatické nemocnice jsou do programu digitalizace rentgenových snímků zapojeny i ostatní jihočeské nemocnice, celý přechod včetně vybudování centrálního skladu by měl být dokončen ještě letos.

Únik informací do nepovolaných rukou podle Ondřicha nehrozí. „V současné době jsou na síti k dispozici kompletní chorobopisy pacientů, se snímky se bude nakládat podobně. Síť musí být zcela bezpečná,“ zakončil Ondřich.

Ohodnoťte tento článek!