Sestry – hybná síla změn

Již od 70. let 20. století se 12. květen po celém světě slaví jako Mezinárodní den sester. V České republice se tato tradice ujala až v druhé polovině 90. let. Tento den se narodila nejvýznamnější sestra v historii světového ošetřovatelství, která celosvětově ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století, Florence Nightingalová.

Od roku 1988 v rámci oslav Mezinárodního dne sester Mezinárodní rada sester (ICN) každoročně vyhlašuje klíčová témata v oblasti ošetřovatelství a upozorňuje na celosvětové problémy. Letos se diskuse povede nad tématem „Sestry: Hybná síla změn, zvyšování odolnosti zdravotnických systémů“.

„Materiály od Mezinárodní rady sester jsou rozesílány profesním organizacím více než 160 členských států. Slouží všem sestrám a manažerkám v oboru ošetřovatelství ke vzdělávání a k praktikování svých myšlenek. Po celý rok se v dané oblasti vzdělávají, věnují se prevenci a nové poznatky pak uplatňují ve své praxi a šíří je dál,“ říká prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Česká asociace sester tento den oslaví slavnostním představením v pražském Divadle na Vinohradech. V rámci večera se budou udílet ceny Florence Nightingalové ve čtyřech kategoriích: za celoživotní dílo, za rozvoj ošetřovatelství, za rozvoj České asociace sester a za rozvoj oboru. Ocenění uděluje každoročně Česká asociace sester spolu s odborným časopisem Florence.

Všem sestrám v České republice posílá k jejich svátku jménem svým i jménem Nadace Vize 97 osobní blahopřání paní Dagmar Havlová: „Vážené zdravotní sestry, asistentky i asistenti, vážený zdravotní personále, při příležitosti Mezinárodního dne sester si dnes všichni připomínáme důležitost a nepostradatelnost Vaší profese. Také já se připojuji k přáním, pozdravům a poděkováním, které byste si zasloužily slyšet každý den. Nesmírně si vážím Vaší nelehké obětavé práce, kterou jsem měla možnost důkladně poznat v situacích, které pro mě byly často velmi těžké. V běhu všedních dnů se Vám možná zdá, že to, co děláte, už je jen úmorná rutinní dřina. Ráda bych Vás ujistila a připomněla Vám, že kromě té úmorné rutinní dřiny má Vaše práce na rozdíl od většiny jiných prací hluboký lidský smysl a velký étos.
Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou ze srdce poděkovala.“
Vaše Dagmar Havlová

Ohodnoťte tento článek!