Sestry převezmou část za lékaře, chtějí přidat

nemocnice, sestry, chodba

Zdravotní sestry v ČR by během několika let měly mít podstatně větší pravomoci než dosud. Převzaly by část úkolů lékařů, a tím by jim uvolnily ruce pro lepší léčbu pacienta.

Zároveň ale požadují vyšší plat a nesouhlasí ani s tím, aby ze dvou miliard korun, které ministerstvo zdravotnictví navrhlo na vyšší platy zdravotníků v letošním roce, šly všechny peníze pouze na zvýšení platů lékařů.

Mohou převzít až polovinu práce lékaře

„Sestry by měly mít větší pravomoci, tak jak je to běžné ve vyspělé Evropě,“ prohlásil ve středu ministr zdravotnictví Leoš Heger po jednání s představitelkami České asociace sester. Uvedl, že zdravotnictví „tak trochu trpí tím, že mezi jednotlivými obory a profesemi probíhá neustálá diskuse, která se někdy dá nazvat až konkurenčním bojem. A tyto jevy brzdí rozvoj zdravotnictví.“ Proto je třeba se se sestrami domluvil, co dělat, aby se právě tyto vztahy zlepšily. Právě navýšení kompetencí je jednou z nich.

„Zdravotní sestra může zastat jednu třetinu až polovinu práce praktického lékaře. Tím by se uvolnil lékař pro daleko rozsáhlejší vyšetřování a ošetřování pacienta,“ řekl Heger.

Sestry by například kromě běžných odběrů krve měly provádět i anamnézy u pacienta, tedy zjišťovat jeho zdravotní stav v minulosti včetně jeho rodičů a prarodičů, více měřit krevní tlak včetně kontroly starších pacientů. Zákon by pak stanovil, které kompetence by sestry měly.

Ve středu už Sněmovna část vyšších kompetencí sester schválila. Například prodlužuje registrační období sester ze šesti na deset let. Sestrám, kterým by měla registrace propadnout například v květnu 2011, by díky tomu měla platit až do května 2015, aniž by musely o prodloužení žádat. Registrace je nezbytná, sestry bez ní nemohou samostatně pracovat. Více kompetencí mají získat až po přijetí nového reformního zákona.

Heger oznámil, že podstatně větší zapojení sester by mělo být i na nový druh péče, který vzniká, a to je zdravotně-sociální. „Zdravotně-sociální oblast je nová oblast péče a připravovaný nový reformní zákon už na to myslí. „Je definováno, že existuje péče akutní, doléčovací, která dnes probíhá hlavně v léčebnách dlouhodobě nemocných, a ošetřovatelská. Ta potřebuje hlavně sesterskou složku. Polovina pacientů z léčeben dlouhodobě nemocných by se pak mohla do ošetřovatelské péče přesunout,“ řekl Heger.

Čtrnáct bodů ministrovi

Prezidentka Asociace sester Dana Jurásková předala ministrovi 14 bodů, které by postavení sester měly změnit.

Zároveň podotkla, že sestry by měly mít vyšší platy než dosud. Ministr soudí, že „přidat se musí rovnoměrně všem, byť letos se to více koncentruje na lékaře“.

Ohodnoťte tento článek!