Sestry se učí pochopit pacienty

Sestrám v liberecké nemocnici už dávno nestačí jen poznatky získané při středoškolském studiu. Každoročně se zúčastňují odborných kurzů a přednášek, z nichž řadu samy připravují. Loni kupříkladu pokračoval kurz komunikativních dovedností, jehož první dvě části absolvovalo celkem šedesát sester. Kurz se zaměřuje na zvládání praktických a provozních zkušeností a řešení situací…

Liberec – s nimiž se mohou zdravotnice na oddělení setkat. Teoretické informace jsou pouze doplňkem. Na třicet sester prošlo výcvikovým protistresovým programem, další absolvovaly semináře v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. „Považuji za významný servis této nemocnice, že sestrám toto vzdělání umožňuje. Výrazně se tak zvyšují jejich komunikativní schopnosti,“ uvedla Mgr. Ladislava Kohoutová, vrchní sestra chirurgie. Přesvědčila se podle svých slov o tom, že školené sestry dokážou daleko lépe vnímat pocity a psychiku nemocných. Liberecké zdravotnice rovněž publikují své poznatky v celostátních časopisech Sestra a Ošetřovatelství, spolupracují s lékaři na výzkumu při klinickém hodnocení léků a působí ve výborech odborných společností. V loňském roce se tři sestry zúčastnily zahraničních stáží v Německu a ve Švýcarsku.

JANA VOKATÁ, Liberecký den, 25.7.2001

Ohodnoťte tento článek!