Sestry v LDN by o špatné péči neměly mlčet

Titulní obrázek

Prezidentka ČAS Dana Jurásková ve čtvrtek novinářům řekla, že sestry by měly usilovat o nápravu a volat k zodpovědnosti zřizovatele nebo provozovatele. Těm ČAS nabídla provedení auditů, v nichž odhalí nedostatky v chodu LDN a dá jim i návod k nápravě…

Česká asociace sester (ČAS) vyzvala sestry, které pracují v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), aby nemlčely, když v jejich zařízení nejsou splněny podmínky pro dobrou ošetřovatelskou péči.

Prezidentka ČAS Dana Jurásková ve čtvrtek novinářům řekla, že sestry by měly usilovat o nápravu a volat k zodpovědnosti zřizovatele nebo provozovatele. Těm ČAS nabídla provedení auditů, v nichž odhalí nedostatky v chodu LDN a dá jim i návod k nápravě.

Mladá fronta Dnes upozornila na jednu pražskou LDN, kde prý se o klienty špatně starají. Zdravotní pojišťovny zkontrolují do konce roku všechny LDN. Kontroly LDN ve fakultních nemocnicích udělá i ministerstvo zdravotnictví.

„Sestra je zodpovědná za ošetřovatelskou péči v plném rozsahu, ale k tomu, aby ji mohla kvalitně poskytovat, potřebuje podmínky, které zhusta splněny nejsou,“ řekla Jurásková. Zdůraznila, že řada LDN poskytuje špičkovou péči, jinde ale jsou problémy. Ukázaly to i některé audity, které provedla ČAS na žádost provozovatelů v šesti LDN.

Za personální, materiální a technické vybavení jsou podle Juráskové zodpovědní zřizovatelé či provozovatelé. To znamená, že je na nich, aby v LDN byl dostatek personálu, dobré vybavení a kvalitní pomůcky.

„Sestry ale viním z toho, že málo nahlas dávají najevo, že podmínky k práci nemají a že jsou nuceny pracovat v podmínkách, které je zatěžují a navíc jim neumožňují pracovat kvalitně,“ řekla Jurásková.

ČAS chce dnešním prohlášením vydat impulz sestrám, aby volaly zodpovědné orgány k nápravě. „Chceme současně upozornit ty, kteří provozují LDN, aby vedli sestry k odpovědnosti a dali jim také dostatečné kompetence k tomu, aby kvalitu péče mohly ovlivnit,“ dodala Jurásková.

U auditů ČAS zatím vyplynulo, že v řadě LDN nedělají sestry při nočních kontrolách zápis do dokumentace. Ve velkých pokojích chybějí zástěny, nedbá se na soukromí a stud pacientů. V malých pokojích nemají pacienti možnost pohybu a rehabilitace. Chybí bezpečná identifikace, například náramky.

K prevenci proleženin nemají LDN vhodné matrace ani dost pomůcek na jedno použití. Pacienti s poruchou polykání mají nevhodnou stravu. Nemocní mají plenkové kalhotky nebo cévku, malé procento je podporováno v běžném užití toalety.

Audity přinesly podle Juráskové ale i pozitivní zjištění, například že už při přijetí jsou správně vyhodnoceny potřeby nemocných, u rizikových klientů se sleduje, zda mají dostatek tekutin, a to i vážením a krevními testy. V LDN se stará personál o prevenci proleženin, osobní hygienu pacientů a zajišťuje i vhodnou rehabilitaci.

Součástí péče je ergoterapie, canisterapie, výtvarná činnost, muzikoterapie. V LDN se nabízí duchovní péče a pomoc dobrovolníků.

Jurásková podotkla, že sestra může ovlivnit jen něco, hlavní je provozovatel. Pokud ten nic nedělá, klienti mají více zdravotních komplikací a sestry to vede k přesvědčení, že péče o ně je marným bojem. Mnoho sester opouští obor s pocitem křivdy, že za maximální snahu byly odměněny nespokojeností pacientů, příbuzných i nadřízených.

Špatné finanční ocenění navíc podle Juráskové neumožňuje, aby LDN ocenily kvalitní sestry. Řešením je přidat kvalitním sestrám peníze, a pokud mají mít za svoji práci zodpovědnost, musejí dostat i pravomoci.

V Česku je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky přes 80.000 zdravotních sester, z nich 42.000 v primární péči, přes 4000 v následné péči, 2000 v samostatných LDN, dalších 1700 v LDN, které jsou součástí nemocnic, a přes 100 sester v hospicích. Loni chybělo podle šetření ministerstva zdravotnictví 700 sester, letošní údaje zatím nejsou.

ČTK

Sestry v LDN by o špatné péči neměly mlčet
Ohodnoťte tento článek!