Seznam terapeutů pro děti s autismem se možná rozšíří

Zákonný seznam nelékařských povolání by se mohl rozšířit o terapeuta neurovývojových poruch a jeho asistenta. Navrhli to senátoři – lékaři Vladimír Plaček (ČSSD) a Alena Dernerová (za SD-SN) v novele, kterou včera horní komora v prvním kole projednávání podpořila.

Normou se bude zabývat její zdravotnický výbor. Při loňském projednávání zákona se takovou změnu prosadit nepodařilo. Proti se postavila například Česká lékařská komora. Novela by stanovila zákonný rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody pro léčbu pacientů s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Podle senátorky ODS Daniely Filipiové je tato analýza vědním oborem, je ověřená, a nelze ji proto stavět na roveň jiným metodám. Její návrh na zamítnutí předlohy ale podpořilo jen 13 z 58 senátorů.

Platná úprava stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a behaviorálního technika. „Což je nesystémové řešení a zvýhodňující tuto jednu metodu oproti jiným používaným za tímtéž účelem,“ uvedli Plaček a Dernerová.

Navrhli proto zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie. Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od zdravotních pojišťoven.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!