Síla sester je v historii ČR nebývalá

Dana Jurásková

Česká asociace sester (ČAS) se ani tentokrát k protestům Zdravotnické trojky nepřipojila. Její vedení však uvažuje o tom, že by iniciovalo vznik nové komory nelékařů. Na povinném členství v komoře netrvá, pravidla by ale měla být pro všechny stejná. V rozhovoru pro Zdravotnictví a medicína to uvedla bývalá ministryně, ředitelka VFN a prezidentka ČAS Mgr. D ana Jurásková, PhD., MBA.

Česká asociace sester není jedinou z významných organizací sdružujících zdravotníky, která se nepřipojila k současným aktivitám tzv. Zdravotnické trojky. Z počátku roku se ČAS vymezila především proti formě akce „Děkujeme, odcházíme“. Jak hodnotíte právě probíhající kampaň odborářů?

ČAS akceptuje aktivity tzv. Zdravotnické trojky a velmi vítá měkkou formu protestů, která nebude zneklidňovat a žádným způsobem ohrožovat pacienty. Důvody, proč jsou protesty vedeny, vycházejí z memoranda podepsaného ministrem zdravotnictví s LOK a ČLK.

Často se poukazuje na nekompatibilitu vaší funkce prezidentky profesní organizace a ředitelky fakultní nemocnice, stejně tak i na vaši politickou příslušnost. Jak těžké je pro vás souběžné vykonávání těchto rolí? Vnímáte některou z nich jako prioritní?

Vím, že je zde snaha oslabit pozici České asociace sester napadáním mé osoby. Síla sester je v historii ČR nyní nebývalá, a proto to chápu. Nicméně rozhodnutí o postojích a aktivitách ČAS není závislé na mé osobě. Stejně jako minulou sobotu v Poděbradech při řešení klíčových problémů rozhoduje prezidium ČAS a jeden z nejvyšších orgánů ČAS – Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů.

Ve své poslední tiskové zprávě jste oznámili zahájení příprav na vytvoření nové komory nelékařů. Podobné návrhy zde byly již v minulosti, přesto jsou nelékaři dosud bez komory. Jaké argumenty pro vytvoření nové komory převládly?

Nejsilnějším argumentem pro vznik Komory nelékařů je zákonné zakotvení kompetencí komory směrem ke správě v ní sdružených povolání. To, že je v současné době nelékařům umožněno spolupracovat se státní správou a samosprávou, je nutno legalizovat. Občanská sdružení odborných společností nelékařů nemají žádné nástroje na kultivaci a řešení konkrétních problémů spojených s kvalitně a eticky poskytovanými službami nelékařů.

V posledních letech bylo možné zaznamenat snahy o zrušení povinného členství u stávajících komor. Mělo by podle vás být členství v komorách nadále povinné? Jakou formu členství považujete za vhodnou v rámci nové komory nelékařů?

ČAS netrvá na povinném členství v komoře. Podle našeho názoru jsou důležité kompetence a povinnosti komory.

Celý rozhovor najdete v pondělním vydání Zdravotnictví a medicína.

Unknown media type: poll
Ohodnoťte tento článek!