Síť nemocnic Pardubického kraje nepočítá s Vysokým Mýtem

V návrhu opatření je „snížit počty akutních lůžek základní péče na úroveň danou výběrovým řízením s perspektivou možné další redukce na cílový stav: hospitalizovanost 170 až 172 lidí na 1000 obyvatel, průměrná ošetřovací doba sedm dnů, využití lůžek u většiny oborů na 280 – 300 dnů maximální kapacity.“ Síť nemocnic kraje počítá s Pardubicemi, Chrudimí,…

Vysoké Mýto – Zpráva o síti lůžkových zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji, kterou projednala rada kraje, počítá s nemocnicemi v pěti městech.

S Mýtem se nepočítá

V návrhu opatření je „snížit počty akutních lůžek základní péče na úroveň danou výběrovým řízením s perspektivou možné další redukce na cílový stav: hospitalizovanost 170 až 172 lidí na 1000 obyvatel, průměrná ošetřovací doba sedm dnů, využití lůžek u většiny oborů na 280 – 300 dnů maximální kapacity.“ Síť nemocnic kraje počítá s Pardubicemi, Chrudimí, Ústím n. O., Svitavami a Litomyšlí, nikoliv s Vysokým Mýtem. Ostatní nemocnice by se měly podle potřeby transformovat na lůžkové kapacity následné péče. Radní kraje schválili zprávu o síti lůžkových zařízení s tím, že bude zapracována do Programu rozvoje kraje.

„Koncept není podle našeho názoru dokonalý. Než ho někdo zpracuje, měl by mít jasnou koncepci zdravotnictví. Pokud si jasně v této oblasti neřekneme, jak má koncepce vypadat, budeme se předhánět v prohlášeních, co by se mohlo udělat. Laická i odborná veřejnost by měla být seznámena s jasnou koncepcí, co je třeba zajistit, mimo jiné finančně, co a kdy bude fungovat. Aby to vneslo klid mezi obyvatele a personál a byli jsme přesvědčeni, že to, co děláme, je správné. Není možné se handrkovat, že jeden den to bude tak, druhý jinak,“ to je názor starosty Vysokého Mýta Bohuslava Fencla.

Stanovisko se nemění

Fungující zařízení bude těžko někdo ze dne na den likvidovat.

„Jasným úkolem by mělo být především zpracování koncepce. Musí být jasně dáno, kolik kraj potřebuje zařízení zdravotnických i sociálních. Těžko budeme lidem vysvětlovat, že mají přejít do domu pečovatelské služby, domova důchodců nebo léčebny dlouhodobě nemocných,“ domnívá se Bohuslav Fencl.

„Zdravotnické zařízení, které je ve Vysokém Mýtě sto dvacet let, má své opodstatnění. Samozřejmě, že z něho nikdo nechce dělat superzařízení, které by poskytovalo péči na úrovni kliniky, ale určitě první péči na velice solidní úrovni,“ je přesvědčen starosta. Stanovisko města, zřizovatele, je tedy stále stejné. „Dokud nám někdo ekonomicky a po všech stránkách nedoloží, že postupná likvidace je dobrá, budeme toto stanovisko zastávat,“ uzavřel starosta.

JIŘÍ KONÍČEK, Orlické noviny, 27.6.2001

Ohodnoťte tento článek!